Skip to content

logoBC15_80_79Názory občanů.

Názory občanů Bílovce a místních části.

Zveřejňujeme jeden z názoru na výstavbu Rodinného zábavního parku na Ostravské ulici za hřbitovem.

Ad/ Položme si otázku, který záměr je „lepší“?,
Bílovecký zpravodaj, červenec – srpen 2017
Při otevření a čtení úvodních dvou stran Bíloveckého zpravodaje jsem si nemohl nevzpomenout na plánované bourání Besedy a obdobné aktivity vedení města. Ale k věci.

Podnikatelská zóna či zábavní park?
Za   mne   jednoduchá   odpověď:
Ani jedno,   nejedná   se   o nevyužívanou plochu či brownfield, plocha za hřištěm a hřbitovem využití má – je to pole, tedy obhospodařovaná zemědělská půda. Nic nás nenutí tento stav měnit!

Podle zápisu z jednání Komise pro rozvoj města se jedná dále o pozemky hasičského cvičiště a židovského   hřbitova.   Na   ulici   Ostravské   zde   končí   katastr   Bílovce   a   navazuje   katastrální   území Velkých Albrechtic (Penny, čerpací stanice, STK). Účastnil jsem se veřejného projednání návrhu Územního   plánu   Bílovce.   Je   to   již   řadu   let,   ale   pokud   si   dobře   vzpomínám,   byla   jeho
zpracovatelkou potřeba určení vhodných ploch pro podnikání prezentována asi následovně:
Vlastní katastr Bílovce je již značně využitý a tato zmíňovaná lokalita se problematicky (hřbitov) nabízí, aby byla ponechána jako možná rezerva pro
drobné  podnikání (cca stolařství, zámečnictví ap.).
Laicky se mi tedy jeví poněkud rozporuplné tvrzení, že umístění zábavního parku (dle popisu) je v souladu   se   stávajícím   územním   plánem.   Takovýto   zábavní   park,   který   je   prezentován   jako „ojedinělý“, asi nemohl být v době zpracování územního plánu předpokládaný.
Parkoviště   až   pro   700   aut,   hala   10   000   m2,   až   3   500   návštěvníků   denně.   V   malebném   údolí maličkého města vedle hřbitova?

Občan tohoto příspěvku nechce být jmenován, protože nestojí o zviditelnění.

Se souhlasem pana Kuchty zveřejňujeme obdržený dopis.

Vážení členové Rady města Bílovce

Dovolte, abych tímto způsobem zdůvodil pohnutky, které mne vedly k tomu, že jsem vypověděl dohodu mezi mnou a městem a ke 30.6. končím ve funkci kronikáře města.
Protože na podzim dovrším věk 80 let, uvažoval jsem již dříve o ukončení funkce záznamem za rok 2016. Kronikářem jsem byl jmenován v roce 1990 a jsem jím tedy 26 let. Po celou tuto dobu jsem se snažil objektivně zaznamenávat život ve městě a všechna předchozí vedení města respektovala skutečnost, že já jako kronikář nesu odpovědnost za její stav. Nikdy nedošlo mezi mnou a vedením města k žádným sporům. Teprve v loňském roce jsem zaregistroval náznak snahy o ovlivnění textu kroniky.
Když mě byl před nedávnem vrácen koncept záznamu za rok 2015, byl jsem šokován množstvím poznámek a komentářů členů Rady. Jedny byly věcné, druhé úsměvné a ze třetích vyzařovala arogance autora a snaha určovat, co bude v záznamu a co ne, aby vytvořený obraz města byl co nejrůžovější. Tento přístup se mne hluboce dotkl a urazil mne. Protože představu o pozici kronikáře, jako člověka, závislém na tom kterém vedení města naprosto odmítám, rozhodl jsem se ukončit po dohodě s p. tajemníkem svoji činnost k 30.6. t.r.
Dovoluji si připomenout, že jsem po celých 26 let výkonu své funkce napsal téměř 200 článků do Zpravodaje města i jiných periodik, uskutečnil řadu přednášek a besed, napsal 4 divadelní hry z historie města, odpovídal na desítky různých dotazů i ze zahraničí, a o publikacích, zabývajících se minulostí města se netřeba zmiňovat. Nepředstírám, že jsem si představoval ukončení své práce kronikáře jinak, ale forma, která byla využita ke znevážení mé osoby a zpochybnění mých předpokladů na vedení kroniky mi nedala jinou možnost, než rezignovat.

Zdeněk Kuchta

6.6.2016

Milá Bc 15, respektive všichni členové,

chtěla bych Vám co nejsrdečněji poděkovat jménem všech rodin s postiženými dětmi z Bílovce a okolí za velkorysý příspěvek na naše volnočasové aktivity. Byli jsme tímto darem upřímně a mile zaskočeni. Jsme velice rádi za podporu nejen finanční, ale i za Váš zájem a případnou přislíbenou pomoc při našich aktivitách.

Za peníze, které jsme obdrželi, bychom chtěli uspořádat nějaký společný výlet, který jsme si z finančních důvodů zatím nemohli dovolit. Prozatím se naše aktivity držely hranic Bílovce. Pokud by nějaké peníze zbyly, užijeme si zábavu, která je u našich dětí oblíbená, např. kuželky. O úspěšnosti investice Vás budu zpětně informovat, aby i Vy jste měli alespoň zprostředkovanou radost z vynaloženého úsilí.
Za všechny zúčastněné rodiny Zuzana Tvarůžková.

Druhá část poděkování je mnohem osobnější. Chtěla bych vyjádřit díky za příspěvek Mobilnímu hospici Ondrášek. S našim velmi těžce nemocným synem využíváme jejich služeb už více než 3 roky. Těžko hledám slova, abych správně vyjádřila to, co pro nás pomoc této organizace znamená. Proto v příloze posílám článek, (Ondrasek_a_my) který jsem psala pro pomoc při propagaci u široké veřejnosti a sponzorů. Pokud máte chuť, můžete si ho přečíst, abyste i Vy kteří pomáháte, ale nemáte osobní zkušenost věděli, jak je ta Vámi nazvaná „kapka v moři“ důležitá!

Také bych chtěla říci, že jsem na ples slyšela jen ty nejlepší ohlasy a velmi nás mrzelo, že jsme se plesu letos zúčastnit nemohli. Za vše ještě jednou velikánské díky a těším se na setkání příště!

Přeji všem hlavně zdraví!
Zuzana Tvarůžková.

Názory na „Náš bílovecký ples 2015“ zaslané z e-mailů občanů.
Zveřejněno se souhlasem odesílajících.

Krásná akce, krásná práce a krásný výsledek!!!! Dokážu si představit, kolik práce se za celou akcí skrývá. A takový výtěžek v dnešní době? Mám z vás příjemný pocit – konkrétní peníze, konkrétní organizaci. Čisté a transparentní.
Blahopřeji, Dana

Ze srdce blahopřeji, jste úžasní, ještě, že jsou na světě takoví lidé jako vy a nelení doma a něco dělají pro druhé. Jste skvělí, přeji hodně úspěchů všem!!!!
Dáša

Pan Zátopek nás požádal, abychom zveřejnili jeho pohled na průběh letošních voleb.

Jak jsem letošní volby viděl já.
Určitě se nesly myslím v duchu, tady si půjčím citaci z filmu Pelíšky ,, Rozkaz zněl jasně, muž s koženou brašnou (Klimek) nesmí projít za žádnou cenu. A Bilovecké rytíře (duhová koalice), kteří vyrazili z nitru hory Hubleska zastavit zlo, které se má zde údajně díti. Někdo je taky nazval jednodušeji ,,separatisté“. K nim přilétájí hned tři kukačky (Buriánová, Brímus, Mrva), které vyletěly z hnízd svých stran. No politický převrat za který by se i CIA, KGB nemusely stydět neboli dokonalý majstrštyk.

Mají i svého hrdinu (Faldík), který za nabídku trafiky odmítl dělat kukačku, v dnešní politice věc nevídaná. Paradoxně volby v Bílovci prý přinesly nejistotu do V. Albrechtic kde najednou měli dva starosty, nepočítali s tím a mají jenom jednu židli. Až prohlášení pro tisk starosty Mrvy čestné pionýrské, že opravdu bydlí v Bílovci, tam situaci uklidnilo. Následně údajně došlo i na vylučování ze stran ( kukačky) no praktiky velké politiky máme už i v Bílovci.
Zátopek Petr.


Bílovecká patnáctka