Skip to content

Veřejná výzva.

Pane radní Nossku,
Rada města Bílovce rozhodla dne 4. 6. 2018 o vypsání opakovaného konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace.

V souladu se zákonem jsem tedy byla 7. 6. 2018 vyzvána Městem Bílovec, abych sdělila jméno pedagoga, který bude v konkursní komisi zastupovat pedagogický sbor.
Dne 19. 6. 2018 proběhly na ZŠ TGM demokratické volby tohoto zástupce. Do voleb byli navrženi tři kandidáti a zúčastnilo se jich celkem 32 členů pedagogického sboru.
Byla jsem navržena jako jeden z kandidátů a ve volbách jsem získala 60 % hlasů.

I přesto, že jsem byla vybrána nezpochybnitelně demokratickou procedurou, bez jakékoliv manipulace a nátlaku, obdržela jsem dne 25. 6. 2018 od Rady města dopis, ve kterém mi bylo oznámeno, že mne radní odmítli jmenovat členem konkursní komise.

Přestože po právní i lidské stránce není žádný důvod mé zvolení do konkursní komise blokovat, rozhodla jsem se v zájmu stability školy z komise odstoupit.

Vás pane Nossku, vyzývám, abyste učinil totéž. Pouze takto společně zajistíme, že konkurs a jeho výsledek nebude nyní ani někdy v budoucnu zpochybňován a napadán. Žádám vás proto, abyste se vzdal své funkce předsedy konkursní komise, do které jste byl Radou města opět jmenován.

Obsah tohoto dopisu bude zveřejněn.

S pozdravem
Mgr. Renáta Fialová
V Bílovci 30. 6. 2018


Vážení přátelé, na požádání zveřejňujeme a plně se s obsahem dopisu ztotožňujeme.
Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka