Skip to content

Vážení zastupitelé,

v příloze vám zasílám dopis týkající se období od možnosti vyhlášení konkurzů na ředitelky obou základních škol po poslední zasedání zastupitelstva. Dopis vyjadřuje můj názor a pohled pedagoga Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace na celou situaci.

Zároveň tímto souhlasím s uveřejněním dopisu na vašich webových stránkách i facebooku.

S pozdravem

Ing. Irena Meluzinová

 

V Bílovci, 25. 6. 2018

Vážení zastupitelé,
dovolte mi, abych se také vyjádřila k náročnému a vyčerpávajícímu období, tedy době od možného vyhlášení konkurzu na ředitelky obou základních škol v Bílovci až po poslední zasedání zastupitelstva.

V lednu 2018 se začalo mluvit o možnosti vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele základních škol v Bílovci. Budu se nyní soustředit na Základní školu a Mateřskou školu T. G. Masaryka v Bílovci, jejímž jsem zaměstnancem. Není divu, že nás, pedagogy, tato věc zarazila, protože práce paní Mgr. Fialové byla velmi pozitivně hodnocena nejen v oblasti řízení školy, ale také v oblasti vzdělávání žáků naší školy. Rovněž inspekční zpráva ze dne 14. 12. 2015 označila za silnou stránku školy právě řízení školy, dobrou komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti, zkušený pedagogický sbor. Neměli jsme tedy pocit, že by škola nefungovala, naopak, paní ředitelka pro nás byla významným motivačním činitelem a díky ní na škole panovalo velmi pozitivní klima. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli napsat petici jako projev nesouhlasu s vyhlášením konkurzu, který Rada města může, avšak nemusí vyhlásit – smlouva mohla být ředitelkám po šestiletém funkčním období automaticky prodloužena. Dne 15. 2. 2018 jsme na zastupitelstvu jako zástupci pedagogického sboru petici předložili s žádostí, aby Rada města přehodnotila svůj záměr konkurz vyhlásit. Rovněž zastupitelstvo Radě města doporučilo, aby konkurz nevyhlašovala. Nechyběla ani žádost nevyhlašovat konkurz ze strany Sdružení rodičů.

Výsledek? Náš nesouhlas byl označen za hysterii a ke Dni učitelů jsme dostali dáreček v podobě odvolání paní ředitelky z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace ke dni 31. 07. 2018, a tím pádem také rozhodnutí o konání konkurzu. Fakt, že petice byla sepsána dobrovolně a paní ředitelka Mgr. Fialová se na jejím vzniku nepodílela, někteří radní stále odmítají pochopit, protože si ani ve snu neumějí představit, že by se za ně jejich zaměstnanci byli ochotní takto postavit.

Dne 17. 4. 2018 se konalo další zastupitelstvo, opět jsme byli přítomni a celé dění sledovali. Diskuze ohledně konkurzů trvala téměř dvě hodiny, byly zmíněny články ve zpravodaji v podobě osobních útoků pana starosty na paní ředitelku a panu Mgr. Nosskovi bylo dokázáno, že nabízel pozici dvěma zaměstnancům naší školy ještě před vyhlášením konkursního řízení.

A opět výsledek? Přes všechny uvedené skutečnosti a dokonce i písemný požadavek některých zastupitelů přehodnotit jmenované členy konkursní komise zůstal předsedou pan Mgr. Nossek, kterého paní ředitelka Mgr. Fialová před šesti lety vystřídala ve funkci.

Dne 4. 6. 2018 se konalo konkursní řízení, na kterém naše paní ředitelka oznámila, že se konkurzu nezúčastní. Naprosto rozumím jejímu rozhodnutí, ale je mi líto, že naše škola přijde o tak vynikající ředitelku, která škole věnovala tolik energie, úsilí a času nad rámec svých povinností. Velmi mě mrzí, že takto nejen rodiče a děti, ale i my pedagogové ztrácíme člověka, který jednal lidsky, spravedlivě a díky kterému byla naše práce zároveň radostí.
Z mého pohledu je škola nyní destabilizována jen díky osobním antipatiím, aroganci a nerespektování názoru ani rodičů, ani nás, pedagogů. A to si naše škola nezasloužila.

Ing. Irena MeluzinováBílovecká patnáctka