Skip to content

Patnáctka na grilu – 22. září 2018.

Vážení přátelé,

všechny Vás zveme na zábavné odpoledne pro všechny na nádvoří Bíloveckého zámku.

Na co se můžete těšit?
– hudební a pěvecká vystoupení
– beseda o historii Bílovce
– soutěže pro děti
– virtuální realita
– prodej regionálních výrobků
– bohaté občerstvení nejen z grilu

Všichni jste srdečně zváni.
Program budeme postupně upřesňovat, těšíme se na Vás

Informačně otevřený a férový Bílovec.

Bílovecký Zpravodaj, webové stránky města, setkání s občany, sociální sítě.

To všechno jsou platformy, kde by vedení města (a nezáleží na tom, kdo to po volbách bude) mělo komunikovat se svými občany, předkládat jim své návrhy, řádně je zdůvodňovat, a samozřejmě dostávat zpětnou vazbu od svých občanů, tedy od Vás.

Bílovecká 15 chce prosadit taková pravidla pro publikaci v Bíloveckém Zpravodaji, aby každý věcně a slušně napsaný článek nebo názor byl otištěn. Redakční rada Zpravodaje by měla fungovat jako poradní, nikoliv jako cenzurní orgán, a v případě, že odmítne zveřejnit nějaký článek, měla by řádně a srozumitelně vysvětlit, proč tak učinila. Chceme, aby to byl skutečně Bílovecký Zpravodaj, nikoliv Zpravodaj Rady města!

Webové stránky města a sociální sítě by měly být intenzivněji využívány k informování občanů o chystaných akcích ve městě, na případné dotazy a připomínky občanů by mělo být odpovězeno. Každý ze zvolených zastupitelů by měl být ochoten odpovědět občanům, proč zastává svá stanoviska, případně zdůvodnit své hlasování na zasedání Zastupitelstva.

V případě, že se bude jednat o projektech nebo záležitostech, které jsou pro město zásadní a výrazně by ovlivnily život ve městě, chceme uspořádat setkání s občany, veřejná slyšení a případné diskuse s odborníky.

Bílovecká 15 s Vámi komunikuje v průběhu celého volebního období, zveřejňuje své postoje a názory, a je ochotna a schopna o nich diskutovat – ať už osobně, nebo třeba na našem FB. Nemáme a nikdy jsme neměli problém přijmout kritiku. To je demokracie – nemůžeme mít všichni stejný názor, ale všichni o těchto názorech můžeme diskutovat a na základě argumentů vybrat to nejlepší řešení.

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC15

Tři „O“ pro Bílovec – ochlazení, osvěžení a oživení Bíloveckého náměstí.

Naše rozpálené náměstí beze stínu a bez momentálně fungující kašny si zaslouží stromy, lavičky či vodní prvek. Rozpálené střechy domů mají běžně přes 60°C, dlažba nebo pokosený trávník přes 50°C! Naproti tomu v korunách stromů bývá kolem 30°C a u kmene a ve stínu pak 28°C.

Bílovecká 15 prosazuje oživení náměstí – je potřeba jej ochladit a zpříjemnit zelení a stromy, umožnit provozování zahrádek podniků k posezení, instalovat lavičky a vodní prvky – všude, kde je na náměstí voda, je i živo (jako příklad může posloužit novojičínské nebo i menší, studenecké „náměstí“).

Přestože současné vedení smetlo tyto návrhy ze stolu s odkazem na to, že máme největší šachovnici, kvůli spadanému listí by se tvořil nepořádek a stánkaři by měli málo místa, Bílovecká 15 bude rozhodně oživení náměstí prosazovat. Že to v praxi funguje, je možné si ověřit například návštěvou královéhradeckého náměstí – dokonce i s pomocí termovize lze vidět, že stromy tam fungují jako velká klimatizace.

Líbí se nám představa náměstí, kde to žije. Udělejme opět z místa, které nyní slouží jen pro nezbytné nákupy, místo pro zastavení, setkávání a odpočinek.

Proto potřebujeme vaši pomoc!
Napište nám své nápady a podněty, co našemu náměstí chybí a jak jej vylepšit!

Bílovec je naše srdcovka
Bílovecká 15

Naši kandidáti do komunálních voleb 2018!

Po celou dobu volebního období jsme tady s Vámi, po celou dobu Vás informujeme o dění ve městě a při rozhodujících jednáních o budoucnosti našeho města nás zajímá Váš názor.
Našim kandidátům můžete věřit, že Vás nezklamou.

O vaše hlasy se v říjnových komunálních volbách budou ucházet:…

Zbyněk Bajnar
Renata Mikolašová
Ivo Melecký
Michal Krchňák
Jakub Koziol Herman
Romana Řezníčková
Pavel Ulman
Ivo Kuděla
Kateřina Hnátková
Pavel Lazecký
Jana Kubíčková
Radek Hrbáček
Oldřich Němec
Petr Fojtík
Petr Klimek

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC15

Míříme do voleb 2018!

Naše uskupení se bude ucházet o Vaše hlasy v komunálních volbách již počtvrté. Opět chceme naplňovat představu, aby život v našem malém městě a jeho místních částech byl příjemný a spokojený.
Jsme tým lidí, které často potkáváte, oslovujete se svými potřebami a hlavně, kterému věříte.

Máme spoustu plánů a vizí, pojďte je uskutečnit společně s námi!
Brzy vás seznámíme s našimi kandidáty a programem pro Bílovec.

Bílovec je naše srdcovka
Vaše Bc15

Petici za záchranu Bílovecké nemocnice, a.s. uzavřeme ve čtvrtek 26. července 2018!

Do této chvíle petici podepsal 4  559 občanů!

Před 14 dny obdržel hejtman Moravskoslezského kraje žádost o revokaci usnesení ve věci Bílovecké nemocnice, a.s. se 3 432 podpisy občanů. Od té doby přibylo dalších více než 1 100 podpisů.

Dne 3. 7. 2018 jsem se osobně setkala s panem hejtmanem Moravskoslezského kraje, který přislíbil, že se k rozhodnutí ve věci optimalizace zdravotnictví v MSK vrátí a do konce roku 2018 bude plnění úkolů, které kraj zadal svým zdravotnickým zařízením včetně Bílovecké nemocnice, a.s., pozastaveno. Moravskoslezský kraj nás informoval, že návrh odpovědi bude předložen radě kraje a následně dne 13. 9. 2018 zastupitelstvu kraje ke schválení.

Zároveň určil pracovní skupinu, zabývající se doplněním aktuálních informací k materiálu, týkajícímu se optimalizace poskytované zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. Do této pracovní skupiny byla dne 12. 7. 2018 Radou města Bílovec nominována MUDr. Hana Buriánová pro svoji odbornou erudici a zároveň jako místostarostka města Bílovec.

O dalších krocích kraje Vás budeme aktuálně informovat.

Děkujeme všem občanům, kteří „naši“ Bíloveckou nemocnici, a.s. podporují a podporu potvrdili svým podpisem.

Zároveň Vás, kteří ještě u sebe máte podepsané petiční listiny, prosíme, abyste je jakkoliv doručili na sekretariát na radnici na Slezském náměstí č. p. 1, 743 01 Bílovec do čtvrtku 26. 7. 2018.

Ing. Sylva Kováčiková
místostarostka města Bílovec
603 426 797

DEMAGOG.

Demagog je člověk, který je nadán schopností smíchat lež s pravdou a cíleně zmanipulovat svého posluchače, nebo čtenáře. Navíc dovede obvykle vše proložit řadou květnatých slov a slibů. Proto je demagog nebezpečný zejména v politice, kde může zmanipulovat lidi k nepředloženým postojům. Takovéto postavy najdeme nejenom ve „vysoké“ politice, ale i v té „malé“. Stači si přečíst úvodníky Zpravodaje města, nebo sledovat průběh zasedání Zastupitelstva.

Demagogie se objevila jako nový prvek po volbách v roce 2014, navíc obohacená o aroganci. Tento stav by se dal vyjádřit větou: „Já mám funkci, já mám proto pravdu a ty neotravuj.“ Stačí si připomenout, jak Rada města ignorovala většinový názor zastupitelstva v případě konkurzů, nebo názor občanů ve věci referenda o zábavném parku na Ostravské ulici.

Blíží se volby a zvažme dobře, komu dáme svůj hlas! Demagog by to být neměl.

Z. Kuchta


Bílovecká patnáctka