Skip to content

Otevřený dopis Radě města Bílovce

Vážení radní,
my, zastupitelé sdružení BC 15, se na vás veřejně obracíme s žádostí o přehodnocení vašeho rozhodnutí ve věci ustanovení Mgr. Norberta Nosska předsedou konkursní komise a MUDr. Václava Kameníčka členem komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky obou základních škol v Bílovci.

Jmenovaný radní, pan Nossek, byl na 28. zasedání Zastupitelstva města dne 17. 4. 2018 konfrontován se skutečností možného zneužití pravomoci, kdy ještě před samotným vyhlášením tohoto konkursního řízení nabízel funkci ředitele dvěma lidem, kteří tento fakt potvrdili svým vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Dále byl pan radní Nossek upozorněn na možné porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost po nahlížení do spisů, když svými slovy komentoval výsledky konkursů v roce 2012.

Je s podivem, že další Vámi jmenovaný člen konkursní komise, pan zastupitel Kameníček, nikdy nenavštívil žádnou akci některé ze škol a dosud neprojevil zájem se do škol vůbec podívat, není členem ani jedné školské rady, nenavštívil ani jedno jednání komise pro výchovu a vzdělávání.

Připomínáme, že 10 zastupitelů (z přítomných 14) vám, radním města, již 15. 2. 2018 doporučilo konkursy vůbec nevyhlašovat.

Připomínáme, že rada města byla opakovaně vyzvána, aby zvážila jmenování svých zástupců do konkursních komisí.

Připomínáme, že o vyhlášení jmenovaných konkurzů rozhodli tři lidé, tři radní města! Bílovečtí pedagogové poté vyjádřili svůj názor na vaše rozhodnutí většinovou neúčastí vámi pořádané oslavy celoměstského Dne učitelů.

Vážení radní, jste přesvědčeni, že jste dobře a zodpovědně zvolili za zřizovatele ty, kteří budou vybírat ředitele našich základních škol? Zvážili jste všechny okolnosti a rozporuplné informace, které vám byly předány prostřednictvím peticí a různých intervencí? Je dle vás standardní, že ani starosta a ani žádná ze dvou místostarostek nechtějí být členy konkursní komise? Jste si jisti, že je vaše rozhodnutí správné?

My si to nemyslíme! Jako Rada města Bílovce jste vůbec nerespektovali většinové rozhodnutí zastupitelstva a my tímto dopisem vyjadřujeme nesouhlas s vašim jednáním!

Tento dopis bude zaslán zastupitelům Města Bílovce, rovněž všem členům obou konkursních komisí.

S pozdravem Zastupitelé Bílovecké 15
Zbyněk Bajnar, Petr Klimek, Mgr. Ivo Melecký, Mgr. Renata Mikolašová, Pavel Ulman.

V Bílovci, 3. 5. 2018

A zase redakční rada rozhodla!

Protože se blíží konec volebního období 2014-2018, připravuje se rozšířené vydání Zpravodaje. U této příležitosti byli osloveni všichni zastupitelé a předsedové osadních výborů, aby se zamysleli nad hodnotícími otázkami, přínosem či doporučením budoucím zastupitelům.

Protože se jedná o 21 potenciálních příspěvků, byl nám z kapacitních důvodů zadán rozsah odpovědi. Při splnění této podmínky nebudou příspěvky cenzurovány ani upravovány.(???)
Jelikož my, Bílovecká 15, vnímáme, že jsme byli zvoleni zásluhou našeho programu a společné kandidátky, považovali jsme za správné na dané otázky odpovědět jako tým. Tento náš požadavek byl zaslán redakční radě Bíloveckého zpravodaje a věřili jsme, že bude akceptován. Samozřejmě – ani omylem! Dostali jsme toto vyrozumění:
Redakční rada zpravodaje přijala stanovisko, aby příspěvky Zastupitelů města Bílovce a předsedů OV do rozšířeného vydání zpravodaje byly vypracovány dle původního zadání a ve stanoveném rozsahu textu. S pozdravem redakční rada Bíloveckého zpravodaje.

Tak nás napadá myšlenka – Týmová práce nechť je zakázána, neboť v jednotě je síla!

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše BC 15.

Plníme naše sliby!

V pátek 20. dubna jsme předali ředitelce Sdružení pěstounů Polárka, paní Anně Lazecké, finanční dar v hodnotě 20 000 Kč jako výtěžek z našeho charitativního plesu. Paní ředitelka nás informovala o aktivitách organizace a o způsobu využití této peněžní částky, kterou jsme získali také díky Vám. Doufáme, že příště jdete do toho opět společně s námi! Dalších 20 000 Kč získal nadaný nevidomý student jako podporu svého náročného studia. Držíme mu všichni palce!

Bílovec je naše srdcovka.

Postřehy ze zastupitelstva ze dne 17. 4. 2018.

Jednání trvalo bezmála šest hodin, kdy v úvodu vystoupil ředitel Bílovecké nemocnice s hodnocením své roční manažerské práce a všechny přítomné pozval na oslavy výročí vzniku nemocnice, které proběhnou 25. května. Poté následovala dvouhodinová diskuze na téma vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele základních škol, které bylo současným ředitelkám s poděkováním za práci doručeno v Den učitelů. Patrně málokterá ředitelka na světě se může pochlubit takovým dárkem od svého zřizovatele! Opět padala slova podpory z řad rodičů, slyšeli jsme reflexi na starostův článek ve zpravodaji i vzájemné invektivy účastníků diskuze. Co k tomu dodat? Radě je prý líto, že celá situace ohledně konkurzů vznikla ( ?????), pan Nossek byl konfrontován s jistými skutečnostmi a pan Kameníček řekl, že chodil do školy, tudíž má kompetenci být členem konkurzní komise. Pokud Vám to připadá jako legrace, tak věřte, že není!

V dalších bodech programu jednání jsme navrhli jiný postup při Oceňování osobností města, podpořili řadu navržených změn i rozporovali nám nejasné věci. Dozvěděli jsme se, že o pozemek, o který měl zájem pan L. Klapetek, požádala Židovská obec v zájmu zachování piety hřbitova. Sledovali jste on – line vysílání? Co zaujalo Vás? Chcete se nás na něco zeptat? A ještě jedna důležitá informace – Zbyněk Bajnar rezignoval na funkci místopředsedy Finančního výboru.

Bílovec je naše srdcovka!

Vaše BC 15

Předáno!

21. března jsme předali panu řediteli  Bílovecké nemocnice finanční dar v hodnotě 20 000 Kč. Společně s panem náměstkem nás informovali o využití peněz k nákupu pomůcky pro pacienty. Pomohli jsme díky Vám…, a proto nezapomínáme poděkovat  všem přátelům a podporovatelům za vzájemnou sounáležitost a důvěru. Jsme tým, kterému věříte!

Bílovec je naše srdcovka!

Náš bílovecký ples 2018 – Tombola čítala 261 cen, které jsme získali díky Vám:

Dairy4fun s.r.o Nordic steel s.r.o Bílovecká 15
Minipivovar Zobak Petr Holub OFFICE PRO, Pavel Pavlovský Ekoautovrakoviště Bílovec
Robin Sokol LAPET Gastro – Petr Mazanec 4EVER
Gentec CHP s.r.o Přítel BC15 Optys
Podlahářství Honěk – Martin Honěk Zuzana Horáková Emílie Skotnicová
Pekařství Illík www.super-naradi.cz manželé Bajnarovi
manželé Faldíkovi Autoservis AutoRi Hodinářství, zlatnictví Martina Klimková
manželé Tancerovi&Klosovi Autoservis Astorka Horse s.r.o Markéta Musilová
Peťka Sokolová Elektro Tomáš Frydrych Schrom Farms Velké Albrechtice
Zdeněk Kouba Jaroslav Janeček Tomáš Vlček
FAJN Lékárna Eva Vavrošová Tabák J & M
OPTYS Honza Jaroš Vanda Bajgarová
Cestovní agentura Musil a partneři Martina Musilová elektro EURONICS
Foto Kubesová Ivana železářství MIVA p. Hubáčková
hračkářství Ok – papírnictví kadeřnictví Marcela Hejová
MUDr. Tomáš Jaroš obchod Hruška Květiny Zuzana Svobodová
kadeřnictví Petra Šindlerová Pizza DEL Monte Fotbalový klub Lubojaty
Štěpán Maňuch manželé Horváthovi Klub Inspirace
Salón Elixiria Bílovec Květinářství A.Konečná Pekárna Lomná
Laura cofee Hana Honová Pars Komponenty
Martina Hrabovská Strom života manželé Fusíkovi
Libros Massag Cvičení u Joli
Jolana Pišová, B.Com. Kafé Ječmínek Kopečkovi
Posilovna IRON GYM Club Elegance Vladařová – Městský kopec Petr Škrobánek
ELVAC Reklamní studio Vlasta Vavrečková manželé Hrbáčkovi

Děkujeme Vám všem, všem přátelům a známým, kteří náš charitativní ples podpořili.
Společně opět pomůžeme těm, kteří naši pomoc potřebují!

Bílovec je naše srdcovka!
Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka