Skip to content

Vážení zastupitelé, posílám vám text dopisu, který jsem 25. 6. 2018 odeslala panu starostovi.
S pozdravem Renáta Fialová.

Mgr. Pavel Mrva
starosta Město Bílovec Slezské náměstí 1 743 01 Bílovec

Výzva k veřejné omluvě

Pane starosto,
dne 17. 4. 2018 jste se na veřejné schůzi Zastupitelstva města Bílovce dopustil následujícího výroku:

„… v roce 2014, potažmo 2015 jsme v hrůze zjistili, že … kotelna je v havarijním stavu a hrozí zavření školy, protože nebylo čím topit a byla bez revize…“ – minuta 1:05:15 až 1:05:35 záznamu z jednání, doslovná citace, záznam v elektronické podobě je uložen a k dispozici.

Tato vámi veřejně sdělená informace byla nepravdivá, což dokazuje přiložené potvrzení firmy Vaetherm o platnosti provedených revizí. O této skutečnosti jste navíc jako zástupce zřizovatele musel být informován, neboť jinak byste se z titulu své funkce dopouštěl trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti dle § 273 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, v platném znění.

Jako ředitelka školy ZŠ TGM jsem po vašem veřejně proneseném výroku byla opakovaně oslovena, abych situaci vysvětlila. Ve veřejnosti tak byl vámi úmyslně navozen nepravdivý dojem, že jsem svou nečinností ohrozila provoz školy a bezpečnost dětí (možno svědecky doložit). Tímto vaším výrokem se cítím poškozena na svých osobnostních právech, chráněných § 81 nového občanského zákoníku.

Svůj výrok jste pronesl na veřejném zastupitelstvu, před svědky a do veřejně přístupného záznamu, čímž jste se dopustil trestného činu pomluvy, viz § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

Od podání trestního oznámení jsem ochotna ustoupit, pokud zveřejníte v zářijovém vydání Bíloveckého zpravodaje na vlastní náklady celostránkový inzerát následujícího znění:
Já, starosta města Bílovec, Pavel Mrva jsem se na veřejném zasedání zastupitelstva dne 17. 4. 2018 dopustil nepravdivého výroku, že kotelna Základní školy T. G. Masaryka neměla v letech 2014-2015 platné revize, čímž hrozilo zavření školy. Toto sdělení nebylo pravdivé a ředitelce školy Mgr. Renátě Fialové se za ně tímto omlouvám.

Text bude čitelný, umístěný uprostřed strany, velikost písma minimálně 24, barva černá, font Times New Roman. Pokud mé výzvě nebude vyhověno požadovaným způsobem, budu se písemné omluvy domáhat soudní cestou.

Text této výzvy bude zveřejněn.

S pozdravem Mgr. Renáta Fialová
V Bílovci 24. 6. 2018


Bílovecká patnáctka