Skip to content

logoBC15_80_79Podporujeme

Bílovecká patnáctka podporuje

Plníme naše sliby!

V pátek 20. dubna jsme předali ředitelce Sdružení pěstounů Polárka, paní Anně Lazecké, finanční dar v hodnotě 20 000 Kč jako výtěžek z našeho charitativního plesu. Paní ředitelka nás informovala o aktivitách organizace a o způsobu využití této peněžní částky, kterou jsme získali také díky Vám. Doufáme, že příště jdete do toho opět společně s námi! Dalších 20 000 Kč získal nadaný nevidomý student jako podporu svého náročného studia. Držíme mu všichni palce!

Bílovec je naše srdcovka.

Předáno!

21. března jsme předali panu řediteli  Bílovecké nemocnice finanční dar v hodnotě 20 000 Kč. Společně s panem náměstkem nás informovali o využití peněz k nákupu pomůcky pro pacienty. Pomohli jsme díky Vám…, a proto nezapomínáme poděkovat  všem přátelům a podporovatelům za vzájemnou sounáležitost a důvěru. Jsme tým, kterému věříte!

Bílovec je naše srdcovka!

Letáky a plakáty!

Milí přátelé, obdrželi jsme informaci, že budete do svých schránek dostávat informační letáky s vysvětlením PROČ NEPOSTAVIT V BÍLOVCI INDOORPARK. Radnice svým oponentům nedává prostor v médiích, jednostranně prosazuje jen své názory.
Přečtěte si důvody, které je třeba pečlivě zvážit!
Nepodléhejme manipulativní kampani p.Klapetka ve spolupráci s bíloveckými radními!
Necouváme před novotami (jak píše ve svém oslavném článku místostarostka Kováčiková), chceme, aby radnice s Vaším názorem a hlasem počítala!!

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše BC15

Milí přátelé, vážení příznivci DDM,

od 17 hodin bude v neděli 26. 11.  2017 ve vestibulu a v sále Domu kultury v Bílovci probíhat výstava vánočních prací dětí i dospělých z kroužků DDM a jiných organizací, se kterými dům dětí spolupracuje. Poté následuje koncert Martina Chodúra. Vnímáme tento hudební počin jako úžasné předvánoční naladění a zpestření kulturní nabídky našeho města.

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka