Skip to content

Vážení spoluobčané, vážení přátelé, k procesu výběru členů konkurzní komise přidáváme další příspěvek, tentokrát jednoho z pedagogů ZŠ TGM Bílovec.

Vážení zastupitelé,

dovolte mi, abych jako pedagog TGM reagovala na informaci ohledně složení konkursní komise, která bude zasedat při konkursním řízení na obsazení pracovního místa ředitele organizace Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace.

Na základě žádosti Městského úřadu ze dne 7.6.2018 proběhly na naší škole dne 19.6.2018 volby člena konkursní komise z řad pedagogických pracovníků. Celkem hlasovalo 32 pedagogů, což je nadpoloviční většina pedagogického sboru. Za člena konkursní komise byla zvolena v řádném hlasování Mgr. Renáta Fialová s počtem 19 hlasů.

Následně nám bylo oznámeno, že paní Mgr. Renáta Fialová nebyla Radou města jmenována za člena konkursní komise, přestože byla pedagogickým sborem navržena. Rada města tedy nerespektovala výsledky demokratické volby zástupce pedagogů a opět dala najevo, že jí absolutně nezáleží na názoru zaměstnanců, kteří ve škole pracují. Znovu se jedná o autoritativní, osobně zaměřený akt bez ohledu na postoj nás, pedagogů TGM.

S pozdravem
Ing. Irena Meluzinová
V Bílovci, 2.7.2018

Souhlasím se zveřejněním výše uvedeného textu na vašich webových stránkách i facebooku.


Bílovecká patnáctka