Skip to content

Volební program pro rok 2014 – 2018. logoBC100X100

Proč volit Bíloveckou 15?

  • Jsme občané města, bez politické příslušnosti, kteří se aktivně podílejí na životě v našem Bílovci.
  • Říkáme své názory a nasloucháme ostatním. Jsme připraveni prosadit a podpořit všechny rozumné a reálné projekty, které přispějí k tomu, aby  Bílovec byl místem, kde lidé rádi žijí a kam se rádi vracejí.
  • Jako nepolitické sdružení jsme získali souhlas Vás občanů pro svou účast ve volbách. Za to Vám velmi děkujeme.
  • Spádové obce jsou naší součástí, a proto jsou mezi námi i jejich zástupci. A všichni bydlíme zde s Vámi.
  • Našich patnáct priorit pro volební období 2014-2018 je seznamem reálných cílů, kterých chceme dosáhnout.

15 PRIORIT

1) Podpoříme revitalizaci zámku a aktivit s ním spojených, jeho propojení s letním kinem a prosadíme výsadbu stromů a zeleně na náměstí

2) Budeme pokračovat v oddlužování města a ušetřené prostředky investujeme do vybudování plaveckého areálu

3) V místních částech budeme prosazovat :

Lubojaty – rekonstrukci stávajícího sociálního zázemí sportovců a přístavbu multifunkčního společenského centra

Stará Ves – přístavbu víceúčelové místnosti k budově Osadního výboru, využitelnou především jako tělocvična pro školu a školku

Bravinné – rekonstrukci sportoviště v centru obce

Lhotka – přístavbu skladu k objektu Osadního výboru

Výškovice – vybudování chodníku ke hřbitovu

Ohrada –  drobné investiční akce

4) Dokončíme rekonstrukci a přístavbu Domova pro seniory na Opavské ulici včetně nového typu pomoci tzv. odlehčovací služby. Nadále budeme podporovat aktivní činnost Klubu seniorů

5) Podpoříme všechny smysluplné aktivity mládeže vedoucí ke společnému trávení volného času, např. vybudování hudebního klubu ve sklepních prostorech pod kinem Radost

6) Chceme zakoupit chladící agregát k  možnosti bruslení na multifunkčním hřišti Radotín a  podporovat sportovní aktivity

7) Budeme pokračovat v trendu nepronajímání obecních bytů nepřizpůsobivým       občanům

8) Zajistíme pokračování revitalizace a vybavení školských zařízení

9) Upevníme podporu a vzájemnou komunikaci s místními živnostníky a podnikateli, zlepšíme informační systém a podpoříme všechny inovativní nápady

10) Pro kulturní vyžití zajistíme výměnu sedaček a rekonstrukci vytápění v kině Radost a podpoříme modernizaci Domu kultury v Bílovci

11) Aktivně svou účastí podpoříme společné projekty dětí s handicapem a vznik chráněné dílny

12) Musíme nalézt adekvátní využití objektu Besedy

13) Budeme iniciovat kompletní rekonstrukci autobusového nádraží a přijmeme opatření ke zvýšení bezpečnosti průjezdu městem (nasvětlení přechodů, zpomalovací semafor atd.)

14) Budeme pokračovat v Regeneraci panelových sídlišť a vylepšování kvality bydlení v hustě obydlených lokalitách města

15) Podpoříme všechny programy a aktivity vedoucí k čistému a zdravému Bílovci a jeho místních částí


Bílovecká patnáctka