Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15

Komunální volby se blíží!

Vážení přátelé,

děkujeme za podporu a podpisy pro naši kandidaturu!

Jsme tým, kterému věříte, který je tady s Vámi dlouhodobě, a který nevzniká jen za účelem voleb. Nejsme politici, kteří ve svém smýšlení a jednání jdou až ,,za hranu“.

Chceme vedení města s morálními hodnotami a s demokratickou svobodou, a chceme naslouchat Vašim názorům a problémům i po volbách. Před volbami se dá slíbit téměř cokoliv.

Stojí za to o takové město bojovat!

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Zprávy z Bílovecké nemocnice.

Dnes (2.7.2018) jsme se telefonicky spojili s panem ředitelem JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA, abychom jej podpořili a sdělili mu, že sbíráme podpisy na petiční archy a jsme připraveni udělat i něco víc, pokud bude potřeba. Rada kraje by měla zasednout  17.7. a věříme, že dojde k revokaci rozhodnutí omezit stávající lékařskou péči v naší nemocnici.

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC 15

KVALITA ŽIVOTA V BÍLOVCI aneb JAK NÁS VIDÍ NEZÁVISLÍ POZOROVATELÉ?

Vážení přátelé,
dovolujeme si stručně reagovat na nový projekt Obce v datech, který hodnotí kvalitu života v jednotlivých místech ČR.

Bílovec byl zařazen na 122. místo ze 206 sledovaných měst – index kvality života byl stanoven na 4,6 (na stupnici 0-10, kde 10 je maximum).
V rámci MS kraje je Bílovec na 4. místě ze 22 sledovaných měst.

Je vidět, že Bílovec na tom určitě není úplně špatně, nicméně vždy je prostor ke zlepšení.
Některé věci se dají ovlivnit více, některé méně – záleží ale na každém z nás, jak je schopen a ochoten přispět k tomu, aby byl Bílovec lepším místem pro život.

My z Bílovecké 15 budeme vždy podporovat a činit kroky k tomu, aby to tak bylo a vždy budeme stát na Vaší straně.

Napište nám, v čem vidíte silné a slabé stránky Bílovce Vy.

Uvědomujeme si, že žádný výzkumný projekt tohoto typu nemůže být 100% objektivní, nicméně silní partneři stojící za tímto projektem mu zcela jistě dávají punc jisté důvěryhodnosti.
Projekt má za cíl výhledově opakovat vyhodnocování jednotlivých sledovaných parametrů a aktualizaci indexu, potažmo žebříčku.

Stručně o projektu:
– hlavním konzultačním partnerem projektu, který ověřuje všechna data, je renomovaná auditorská společnost Deloitte Česká republika
– partnerem projektu je Skupina ČEZ
– v projektu se sledují obce s rozšířenou působností
– nejlepším místem pro život v ČR byly určeny Říčany, prvenství v rámci MS kraje si pak odnesl Frýdlant nad Ostravicí
– projekt hodnotí kvalitu života ve 3 hlavních oblastech
– zdraví a životní prostředí (dostupnost zdravotní péče, zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí)
– materiální zabezpečení a vzdělání (zaměstnanost, ekonomická úroveň a vzdělání)
– vztahy a služby (dostupnost služeb, doprava, bezpečnost, aktivita a pohyb občanů)

Další podrobnosti o celém projektu můžete nalézt na stránkách projektu www.obcevdatech.cz

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Focení s Bíloveckou 15.

Vážení přátelé, ve čtvrtek 21.6.2018 chceme vytvořit několik společných fotek.
Nechceme ale pouze „oficiální“ předvolební fotografie BC 15, a proto chceme pozvat všechny přátele, známé, podporovatele, a rodinné příslušníky – přijďte nás podpořit a vyfotit se s námi.

Pojďme do toho společně, Bílovec to potřebuje!

Sejdeme se ve čtvrtek 21.6.2018 v 17:30 hodin u DDM.
Těšíme se na Vás.

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Naše odpovědi na čtvrtou otázku do Bíloveckého zpravodaje – Co byste vzkázali a doporučili budoucím zastupitelům?

Mgr. Renata Mikolašová</strong>
Nikdy nedovolte, aby vás strach z prohry vyřadil ze hry! Vyslechněte občany, nebojte se opačných návrhů – mohou vám ukázat jiný pohled a dát zároveň novou naději pro různá rozhodnutí.

>Pavel Ulman
Budoucím zastupitelům bych vzkázal, aby víc naslouchali občanům a nechtěli si hrát na politiky. Je potřeba si uvědomit, že ne vždy musí být nejlepší to, co chci já.

Zbyněk Bajnar
Ne jen novým zastupitelům chci vzkázat, Bílovec a okolí bude takové, jak budeme chtít a jak si ho uděláme!

Mgr. Ivo Melecký
Budoucím zastupitelům přeji, aby nemuseli pravidelně slýchávat připomínky k tomu, jak to někdo dělal špatně, ale aby konečně nastalo období férového jednání a vzájemné spolupráce.

Petr Klimek
Aby lépe naslouchali občanům a aby jejich motivací pro práci ve prospěch našeho města nebyly osobní zájmy, ale morální integrita a konkrétní vize lepšího Bílovce.

Naše odpovědi na třetí otázku do Bíloveckého zpravodaje – Co se podle Vás povedlo/nepovedlo?

Mgr. Renata Mikolašová
Povedlo se naše město názorově několikrát tvrdě rozdělit, což vůbec nepovažuji za pozitivum.

Pavel Ulman
Pozitivně lze hodnotit zřízení služby senior taxi, která by měla našim starším spoluobčanům usnadnit cestování do Bílovce.

Zbyněk Bajnar
Jak říká pan starosta, žijeme v období blahobytu. A zde vidím kámen úrazu – město si nevytváří rezervy, neinvestuje do budoucích příjmů a spíše se zbytečně zbavuje majetku. Ano, šetříme na úrocích, pojistkách. Na straně druhé zvedáme mandatorní výdaje, bezhlavě rozdáváme všem. Je toto chování řádného hospodáře?

Mgr. Ivo Melecký
Protože jsem sám velmi aktivním členem v oblasti kultury, tak mě osobně mrzí, že se nepodařilo sladit organizaci kulturního dění na celoměstské úrovni ve spolupráci vedení města se všemi aktivními spolky a organizacemi.

Petr Klimek
V investiční oblasti se podařilo dokončit rozpracované investiční akce – např. Integrované záchranné centrum, knihovnu, nádvoří zámku či hřiště v Bravinném. Bohužel se také podařilo výrazně navýšit mandatorní výdaje a znechutit práci pro město velké spoustě lidí.

Naše odpovědi na druhou otázku do Bíloveckého zpravodaje – Jak hodnotíte svůj přínos pro rozvoj města ve volebním období 2014 – 2018?

Mgr. Renata Mikolašová
Jako zástupce Bílovecké 15 jsem od voličů získala 944 hlasů a byla to velká výzva. Chtěla jsem pracovat v Redakční radě zpravodaje, ale Rada města mě neschválila. Pak už jsem se do žádných komisí a výborů raději nehlásila a práci pro město jsem soustředila do mnoha obřadů, moderovala jsem řadu akcí a podpořila smysluplné projekty.

Pavel Ulman
Jako zástupce místní části se snažím, aby tyto nebyly ve vztahu k rozpočtu a k zájmu vedení města opomíjeny. Proto třeba nemohu souhlasit s nepřehlednou situací ohledně výstavby Společenského centra v Lubojatech, Jako dobrovolný hasič a předseda OV pravidelně připravujeme pro občany nejen naší vesnice různé akce a zajímavá setkání.

Zbyněk Bajnar
Mě, Bílovecké 15-ce, se povedlo tlumit megalomanské představy, věcně diskutovat a nastavovat jiný úhel pohledu zkušeností těm, kteří chtěli naslouchat a hlasovat pro Bílovec.

Mgr. Ivo Melecký
Mě, Bílovecké 15-ce se dařilo podporovat činnosti v oblasti aktivního kulturního a sportovního vyžití občanů.

Petr Klimek
Mě, Bílovecké 15 se podařilo zvýšit informovanost občanů o dění v našem městě. Výsledkem jejich následné aktivity tak byla např.realizace obnovy nádvoří zámku, kterou původně vedení města realizovat nechtělo nebo zabránění výstavbě megalomanského zábavního centra vedle městského hřbitova. Také se podařilo být konstruktivní a velmi korektní opozicí.


Bílovecká patnáctka