Skip to content

logoBC15_80_79Bílovecký zpravodaj – naše komentáře.

Komentáře BC15 k článkům vydávaným v Bíloveckém zpravodaji.

Informačně otevřený a férový Bílovec.

Bílovecký Zpravodaj, webové stránky města, setkání s občany, sociální sítě.

To všechno jsou platformy, kde by vedení města (a nezáleží na tom, kdo to po volbách bude) mělo komunikovat se svými občany, předkládat jim své návrhy, řádně je zdůvodňovat, a samozřejmě dostávat zpětnou vazbu od svých občanů, tedy od Vás.

Bílovecká 15 chce prosadit taková pravidla pro publikaci v Bíloveckém Zpravodaji, aby každý věcně a slušně napsaný článek nebo názor byl otištěn. Redakční rada Zpravodaje by měla fungovat jako poradní, nikoliv jako cenzurní orgán, a v případě, že odmítne zveřejnit nějaký článek, měla by řádně a srozumitelně vysvětlit, proč tak učinila. Chceme, aby to byl skutečně Bílovecký Zpravodaj, nikoliv Zpravodaj Rady města!

Webové stránky města a sociální sítě by měly být intenzivněji využívány k informování občanů o chystaných akcích ve městě, na případné dotazy a připomínky občanů by mělo být odpovězeno. Každý ze zvolených zastupitelů by měl být ochoten odpovědět občanům, proč zastává svá stanoviska, případně zdůvodnit své hlasování na zasedání Zastupitelstva.

V případě, že se bude jednat o projektech nebo záležitostech, které jsou pro město zásadní a výrazně by ovlivnily život ve městě, chceme uspořádat setkání s občany, veřejná slyšení a případné diskuse s odborníky.

Bílovecká 15 s Vámi komunikuje v průběhu celého volebního období, zveřejňuje své postoje a názory, a je ochotna a schopna o nich diskutovat – ať už osobně, nebo třeba na našem FB. Nemáme a nikdy jsme neměli problém přijmout kritiku. To je demokracie – nemůžeme mít všichni stejný názor, ale všichni o těchto názorech můžeme diskutovat a na základě argumentů vybrat to nejlepší řešení.

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC15

Letní Zpravodajské okénko.

1. Tak opět zaúřadovala paní cenzura a bez jakéhokoliv zdůvodnění nebyl otištěn náš PLACENÝ inzerát(viz obrázek), kde zveme širokou veřejnost na odpolední akci 22.9. na nádvoří zámku. ( Připomínáme členy Redakční rady – M. Mrva, J. Mlčůchová, J. Riška, I. Jahnová). Přátelé, nenechme se odradit a udělejte si v tento den čas!

2. Starosta se ve svém úvodníku pozastavuje nad nepochopením, nezájmem, odmítnutím či dokonce vulgarismy, se kterými se setkali při získává…ní podkladů pro zlepšení dopravy ve městě. To ještě dotazovaní občané netušili, jaký že citát si starosta vybere na závěr svých slov. Neuvěřitelný názor! Navíc Rollandův citát je jenom ta první věta – „Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy.“
Ten zbytek je z článku A. Mitrofanova – www.novinky.cz.
Z Mitrofanovova článku jasně vyplývá, koho zlými a hloupými humanoidy myslí. Koho ale myslí náš starosta, to necháme na Vašem uvážení a fantazii.

3. Článek S. Kováčikové přinesl ohrazení se vůči nařčením v souvislosti s tolik diskutovanými konkursy. Reakce občanů na něj je možno již číst na FB jednotlivých voličů.

4. Chválíme spoustu kulturních a sportovních aktivit, které se konaly i připravují. Poděkování si určitě zaslouží všichni aktéři, kteří dokazují, že v Bílovci se stále něco děje! Zveřejnění otevírací doby dětských hřišť je výborný nápad!

5. Závěr věnujeme předposlední stránce, která patří Mgr. Pavlu Mrvovi, autoru projektu křížové cesty. Děkujeme za zveřejněný text jednotlivých zastavení, neboť ty nejsou v reálu příliš čitelné, často zarostlé… Čím to asi bude? Lepší údržba by se určitě vyplatila!

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Naše odpovědi na čtvrtou otázku do Bíloveckého zpravodaje – Co byste vzkázali a doporučili budoucím zastupitelům?

Mgr. Renata Mikolašová</strong>
Nikdy nedovolte, aby vás strach z prohry vyřadil ze hry! Vyslechněte občany, nebojte se opačných návrhů – mohou vám ukázat jiný pohled a dát zároveň novou naději pro různá rozhodnutí.

>Pavel Ulman
Budoucím zastupitelům bych vzkázal, aby víc naslouchali občanům a nechtěli si hrát na politiky. Je potřeba si uvědomit, že ne vždy musí být nejlepší to, co chci já.

Zbyněk Bajnar
Ne jen novým zastupitelům chci vzkázat, Bílovec a okolí bude takové, jak budeme chtít a jak si ho uděláme!

Mgr. Ivo Melecký
Budoucím zastupitelům přeji, aby nemuseli pravidelně slýchávat připomínky k tomu, jak to někdo dělal špatně, ale aby konečně nastalo období férového jednání a vzájemné spolupráce.

Petr Klimek
Aby lépe naslouchali občanům a aby jejich motivací pro práci ve prospěch našeho města nebyly osobní zájmy, ale morální integrita a konkrétní vize lepšího Bílovce.

Naše odpovědi na třetí otázku do Bíloveckého zpravodaje – Co se podle Vás povedlo/nepovedlo?

Mgr. Renata Mikolašová
Povedlo se naše město názorově několikrát tvrdě rozdělit, což vůbec nepovažuji za pozitivum.

Pavel Ulman
Pozitivně lze hodnotit zřízení služby senior taxi, která by měla našim starším spoluobčanům usnadnit cestování do Bílovce.

Zbyněk Bajnar
Jak říká pan starosta, žijeme v období blahobytu. A zde vidím kámen úrazu – město si nevytváří rezervy, neinvestuje do budoucích příjmů a spíše se zbytečně zbavuje majetku. Ano, šetříme na úrocích, pojistkách. Na straně druhé zvedáme mandatorní výdaje, bezhlavě rozdáváme všem. Je toto chování řádného hospodáře?

Mgr. Ivo Melecký
Protože jsem sám velmi aktivním členem v oblasti kultury, tak mě osobně mrzí, že se nepodařilo sladit organizaci kulturního dění na celoměstské úrovni ve spolupráci vedení města se všemi aktivními spolky a organizacemi.

Petr Klimek
V investiční oblasti se podařilo dokončit rozpracované investiční akce – např. Integrované záchranné centrum, knihovnu, nádvoří zámku či hřiště v Bravinném. Bohužel se také podařilo výrazně navýšit mandatorní výdaje a znechutit práci pro město velké spoustě lidí.

Naše odpovědi na druhou otázku do Bíloveckého zpravodaje – Jak hodnotíte svůj přínos pro rozvoj města ve volebním období 2014 – 2018?

Mgr. Renata Mikolašová
Jako zástupce Bílovecké 15 jsem od voličů získala 944 hlasů a byla to velká výzva. Chtěla jsem pracovat v Redakční radě zpravodaje, ale Rada města mě neschválila. Pak už jsem se do žádných komisí a výborů raději nehlásila a práci pro město jsem soustředila do mnoha obřadů, moderovala jsem řadu akcí a podpořila smysluplné projekty.

Pavel Ulman
Jako zástupce místní části se snažím, aby tyto nebyly ve vztahu k rozpočtu a k zájmu vedení města opomíjeny. Proto třeba nemohu souhlasit s nepřehlednou situací ohledně výstavby Společenského centra v Lubojatech, Jako dobrovolný hasič a předseda OV pravidelně připravujeme pro občany nejen naší vesnice různé akce a zajímavá setkání.

Zbyněk Bajnar
Mě, Bílovecké 15-ce, se povedlo tlumit megalomanské představy, věcně diskutovat a nastavovat jiný úhel pohledu zkušeností těm, kteří chtěli naslouchat a hlasovat pro Bílovec.

Mgr. Ivo Melecký
Mě, Bílovecké 15-ce se dařilo podporovat činnosti v oblasti aktivního kulturního a sportovního vyžití občanů.

Petr Klimek
Mě, Bílovecké 15 se podařilo zvýšit informovanost občanů o dění v našem městě. Výsledkem jejich následné aktivity tak byla např.realizace obnovy nádvoří zámku, kterou původně vedení města realizovat nechtělo nebo zabránění výstavbě megalomanského zábavního centra vedle městského hřbitova. Také se podařilo být konstruktivní a velmi korektní opozicí.

Naše odpovědi na první otázku do Bíloveckého zpravodaje – Jak hodnotíte toto volební období z pohledu dopadu na město?

Nedávno jsme vás informovali, že se připravuje rozšířené vydání Bíloveckého zpravodaje. Zajímá vás, na jaké otázky jsme odpovídali? Zveřejňujeme naše odpovědi na tu první: Jak hodnotíte toto volební období z pohledu dopadu na město?

Mgr. Renata Mikolašová
Čtyřletá práce v zastupitelstvu mi ukázala, že pokud nefungují vztahy a vzájemná spolupráce, pokud neumíme využít potenciál lidí, tak není něco v pořádku. A dobrou atmosféru žití nenahradí jen investované miliony, byť jsou velmi důležité a vím, že náležitě potřebné! Občané sice přivítají nový chodník nebo opravené nádraží, ale zároveň cítí absenci sdílené radosti, podpory a porozumění.

Pavel Ulman
Z mého pohledu bylo toto volební období spíše neúspěšné. Ve Výškovicích se bohužel i přes velkou snahu nepodařilo zprovoznit pohostinství ani obchod. Dokonce ani dlouhodobá prioritní investiční akce – vybudování chodníkového tělesa – nebyla dokončena. Můžeme jen doufat, že jednou dokončena bude! Na druhou stranu mě velice potěšila snaha a podpora občanů, kterým není lhostejný další rozvoj Výškovic.

Zbyněk Bajnar
Udělalo se toho mnoho, dobré jsme podpořili, vždy podpoříme , jiné přímo iniciovali. Prošel jsem zvláštním 4-letým obdobím, nabral zkušenosti a vystřízlivěl v rámci naivity. Naivně jsem si myslel, že všem zastupitelům jde o naše malé město, kde neplatí žádná vysoká politika, jakou vidíme v mediích. Není tomu tak! Od počátku šlo cítit spíše upřednostňování vlastního zájmu, ega před realitou a vizí do budoucna.

Mgr. Ivo Melecký
Uplynulé volební období na mě působí velmi rozporuplně. Na jednu stranu se povedlo dokončit mnoho důležitých akcí pro město a jeho občany, na druhou stranu byly prosazeny velmi nekoncepční projekty, které svou finanční náročností negativně přesahují toto volební období – příkladem je budova Besedy. Myslím si, že hlavně budově zámku by měla být věnována daleko větší pozornost, protože je dominantou města a jeho potenciál je prozatím málo využíván.

Petr Klimek
Toto volební období nemohu hodnotit pozitivně. Nově zvolení představitelé vedení města nedokázali svým chováním a rozhodováním budovat atmosféru důvěry a optimismu.


Bílovecká patnáctka