Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15 - 7. page

Schůzka k výstavbě bytového domu na Radotíně.

Zástupci BC15 se zúčastnili informační schůzky s potenciálními investory na výstavbu bytového domu na Radotíně.
Chtěli jsme se seznámit s názory místních občanů a udělat si obrázek o aktuální situaci. Překvapivě jsme byli kromě pana starosty jediní z kandidujících uskupení, kteří se potenciálně důležité schůzky účastnili.
Vývoj budeme nadále sledovat.

Vaše BC15.

Školní sportovní klub nás kontaktoval.

Na základě našeho článku (zde ) nás zástupce Školního sportovního klubu informoval o projektu Šatny pro sportovce a sdělil nám, že výběrového řízení se zúčastnili dva radní města Bílovce ( pánové Kratochvíl a Nossek).
Dále potvrdil, že došlo k finančnímu navýšení původního rozpočtu, a to údajně z důvodů zvýšení cen stavebních materiálů. MŠMT navýšilo dotaci na celkových 13,365 mil. Kč. Město Bílovec již dříve schválilo částku 9,3 mil. Kč a na zastupitelstvu 18.9.2018 se má schvalovat navýšení o dalších 700 000 Kč z rozpočtu města.
Vybavení šaten však není do této částky zahrnuto, takže celková cena kompletního projektu se tedy ještě navýší – podle informací ŠSK má být údajně řešeno podáním dalšího dotačního titulu.

Uvítali jsme, že ŠSK si k nám našlo cestu. Možná by bylo jednodušší, kdyby nás vedení města jako partnery do těchto výběrových řízení někdy zvolilo, a hlavně – kdybychom byli o průběhu takto velkých projektů lépe informováni. Jsme přesvědčeni, že u tak vysoké investice je větší transparentnost nutností!

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše BC15.

Fotbalistům desátý milión na šatny?

Na zářijovém jednání Zastupitelstva města se bude opět hlasovat o financování projektu šaten pro fotbalisty. Školnímu sportovnímu klubu již byl městem Bílovec schválen dar ve výši 9 miliónů korun na spolufinancování tohoto projektu. Školní sportovní klub však byl dle požadavku poskytovatele dotace nucen znovu vyhlásit výběrové řízení. Do toho předchozího se přihlásilo 11 firem a výběrovou komisí byla schválena nejdražší nabídka. Dle dostupných informací přišla tentokrát do nového výběrového řízení jediná nabídka, která navýšila rozpočet o celý milión. Zkrátka tato firma postaví šatny a zázemí pro sportovce celkem za 24 miliónů korun!

Je s podivem , ze podle našich informací se nikdo z vedení města výběrového řízení nezúčastnil – bohužel v materiálech Rady města uváděný odkaz na profil zadavatele, kde by měly být veřejně přístupné všechny podklady k výběrovému řízení, včetně složení hodnotící komise, je nefunkční.

Vždyť přispíváme 9 -10 mil.Kč a měli bychom si být jisti, že vše proběhlo transparentně! Nám se takové jednání nelíbí a dává bezesporu prostor k mnoha spekulacím. Co si myslíte o realizaci tohoto projektu a za těchto podmínek Vy?

My samozřejmě souhlasíme s tím, že sociální zázemí si fotbalisté určitě zaslouží, ale neměli bychom být obezřetnější? Nemělo by se vedení města o celý projekt více zajímat? Zvláště když srovnatelné projekty se dají realizovat za nesrovnatelně nižší částky – viz příklad Vsetína v komentářích (děkujeme p. Halászovi).

Co navrhujete, milí občané, vy?

 

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše BC15

Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vás

PATNÁCTKA NA GRILU

22. září 2018 od 14:00 hodin

ZÁMEK A ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ V BÍLOVCI

SPECIALITY Z GRILU

DIVOČÁK NA ROŽNI

PIVNÍ SPECIÁL ZOBAK BC15

VIRTUÁLNÍ REALITA

POKER DIXILEND JAZZ BAND

ZÁKUSKY CUKRÁRNY VÉ

PRODEJ REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ – EKOFARMA ŠŤASTNÁ KOZA, ŠPERKY, NÁRAMKY A DALŠÍ

BESEDA S BÝVALÝM KRONIKÁŘEM MĚSTA V 16:00 HODIN – 100 LET BÍLOVCE

FOTOREPORTÁŽ ČERNOBYL

TVOŘIVÁ DÍLNA MARTI HRABOVSKÉ

HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI

DECHOVÝ ORCHESTR ROZMARÝNKA

PROHLÍDKY EXPOZICE BÍLOVECKÉHO ZÁMKU A DALŠÍCH VÝSTAV

Fotogalerie z akce Patnáctka na grilu

Nálepky BC15.

Vážení přátelé,

pokud je Bílovec i Vaše srdcovka, vyzvedněte si nálepku, a ukažte ji Bílovci a světu!

Nálepky na auto, na zavazadlo, nebo kam vás jenom napadne jsou k dispozici k vyzvednutí v Restauraci u krále Ječmínka a v Hodinářství na Slezském náměstí.
Foťte, sdílejte, budeme rádi za každé zajímavé nebo vzdálené místo.

Vaše BC15

Fotogelerie Nálepky BC15 na cestách.

Patnáctka na grilu – 22. září 2018.

Vážení přátelé,

všechny Vás zveme na zábavné odpoledne pro všechny na nádvoří Bíloveckého zámku.

Na co se můžete těšit?
– hudební a pěvecká vystoupení
– beseda o historii Bílovce
– soutěže pro děti
– virtuální realita
– prodej regionálních výrobků
– bohaté občerstvení nejen z grilu

Všichni jste srdečně zváni.
Program budeme postupně upřesňovat, těšíme se na Vás


Bílovecká patnáctka