Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15 - 5. page

Plesová sezóna 2019

Vážení přátelé,
naši energii a zkušenosti letos nasměrujeme do uspořádání a vylepšení Reprezentativního plesu města Bílovce, na kterém se s Vámi 18.1.2019 moc rádi potkáme.

Z tohoto důvodu letos nebudeme pořádat ples Bílovecké 15.

Vnímáme to jako další možnost Bílovec spojovat, což je naše jasná priorita.

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše BC15

Zachování služeb v Bílovecké nemocnici je náš společný zájem a jsme rádi, že dosavadní vývoj vypadá pozitivně.

Je zcela jistě namístě poděkovat Ing. Kováčikové a MUDr. Burianové za práci a kroky, které doposud podnikly pro záchranu nemocnice, stejně jako všem, kdo podepsali petici.

Nové vedení města v součinnosti s ostatními zastupiteli také podniká kroky, aby hlasování na krajské Radě a následně na Zastupitelstvu dopadly pro naši nemocnici dobře.

Vaše BC 15

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

na dnešním ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Bílovcedne 12. 11. 2018 bylo zvoleno nové vedení města Bílovce:

Renata Mikolašová (Bílovecká 15) – starostka
Zbyněk Bajnar (Bílovecká 15) – místostarosta (uvolněný)
Renáta Fialová (nezávislá, za ČSSD) – místostarostka (neuvolněná)
Antonín Illík (ODS) – radní
Petr Klimek (Bílovecká 15) – radní


Ještě jednou Vám všem děkujeme za podporu, kterou jste nám vyjádřili ve volbách i v minulých dnech.

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše Bc15

Vážení spoluobčané,

včera (středa 7. 11. 2018) jsme se s mnohými z Vás setkali na veřejném projednání Generelu dopravy pro město Bílovec.
Asi nejdiskutovanějším tématem byly garáže na Jeremenkově ulici, což bylo způsobeno poměrně nešťastnou formulací ve vlastním generelu vycházející z platného územního plánu.
Na setkání došlo k vyjasnění a vysvětlení celé situace – momentálně není v plánu změna užívání těchto pozemků.
Došlo i na další důležitá témata v oblasti dopravy, které budeme muset v Bílovci postupně řešit – budeme Vás informovat.

Bílovecká patnáctka pořádá – Vzpomínkové setkání k 17. listopadu.

Den boje za svobodu a demokracii

Mezinárodní den studentstva

Přijďte si připomenout události 17. listopadu z let 1989 a 1939. Přijďte se potkat, zapálit svíčku, a na chvíli se zastavit se vzpomínkou na dny, které významně formovaly historii naší země.

Setkáme se v předvečer tohoto významného dne na Bíloveckém náměstí v 17 hodin.

Bílovec je naše srdcovka

Vážení spoluobčané,

Tento dopis jsme odeslali všem zastupitelům města Bílovce.
Vysvětlujeme v něm postoj Bílovecké 15 k vyhlášenému Ustavujicimu zasedání Zastupitelstva města Bílovce dne 1. 11. 2018

 

Vážení kolegové,

obracíme se na Vás s vysvětlením našeho postoje k Ustavujícímu zasedání Zastupitelstva města Bílovce, které bylo svoláno na 1.11.2018.
V tento den jsou někteří řádně zvolení zastupitelé časově vytíženi a nemohou se tohoto důležitého Ustavujícího zastupitelstva zúčastnit.Tuto skutečnost jsme oznámili současnému starostovi města a potvrdili i při osobním jednání se zástupci Bíloveckých spolků dne 22.10.2018.
Na této schůzce došlo se starostou P. Mrvou k dohodě na náhradním termínu Ustavujícího zastupitelstva, které by se mělo konat v pondělí 12.11.2018 ve 13.00 hod.
Jsme přesvědčeni, že jsme tímto hledali společnou cestu , jak zajistit účast všech nově zvolených zastupitelů. Stejný postoj vyjádřili i zástupci ČSSD a ODS.
Oznamujeme tímto zvoleným zastupitelům z ostatních politických stran a uskupeních, že se na Ustavující zastupitelstvo dne 1.11.2018 nemůžeme dostavit.

S pozdravem
Zastupitelé Bílovecké 15
Zbyněk Bajnar
Renata Mikolašová
Ivo Melecký
Michal Krchňák
Jakub Herman
Petr Klimek

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO BUDE 12. 11. 2018

Dle zákona musí starosta města svolat Ustavující zasedání zastupitelstva v určitém termínu. Proto je toto zasedání svoláno na 1.11.2018, což je dle lhůty nejzazší termín – bohužel ale v tomto termínu nemohou být přítomni všichni nově zvolení zastupitelé.
Z tohoto důvodu by nemohlo dojít k řádnému zvolení nového vedení města – proto došlo k vzájemné dohodě o vyhlášení náhradního termínu a to v pondělí 12.11. ve 13. hodin.

Všechny Vás srdečně zveme.

Vaše BC15


Bílovecká patnáctka