Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15 - 5. page

Vždy se dá hospodařit lépe!

Vážení spoluobčané,

věděli jste, jaké bylo skutečné hospodaření města v uplynulých 4 letech?

Počítejte s námi:
– daňové příjmy vyšší o téměř 100 mil. Kč
– zvýšené příjmy z prodejů majetku města (nemovitosti)

A přesto došlo k navýšení zadlužení města!

Myslíte si, že by se město v době ekonomického růstu mělo dále zadlužovat? My si to nemyslíme a chceme hospodařit jinak.

Čísla hovoří jasně, a jsou dohledatelná v dostupných dokumentech na webových stránkách města.

Dejte nám svůj hlas a uvidíte, že to jde i jinak.

Bílovec je naše srdcovka!
Vaše Bc15

AKTIVNÍ ŽIVOT V BÍLOVCI PRO VŠECHNY GENERACE

– sjednotíme Kulturní centrum a odbor kultury

– zlepšíme současné zázemí dětských hřišť a sportovišť

– podpoříme sportovní a kulturní akce mladých

– zavedeme funkční sdílený kalendář sportovních a kulturních akcí, aby nedocházelo ke kolizím 

– podporujeme výstavbu workout hřiště a skateparku

– zatraktivníme den města

– navážeme aktivní spolupráci s mládeží

Dohoda o koaliční spolupráci s Bíloveckou 15.

Současný starosta P. Mrva o sobě prohlásil, citujeme:
„Jednal jsem zcela otevřeně, transparentně a nikdy jsem nebyl žádným censorem či vykrádačem myšlenek. Nikdy jsem neporušoval uzavřené dohody a smlouvy. Takové praktiky měli jiní zastupitelé.“
A i v dalších jeho článcích a vystoupeních padaly slova o potřebě spolupráce, morální integritě a charakterových vlastnostech.

Realita?
Po volbách 2014, ve kterých byl zvolen za ČSSD, ovšem nejdříve podepsal dohodu o koaliční spolupráci s Bíloveckou 15, a následně se na ustavujícím zasedání Zastupitelstva zachoval tak, jak si všichni pamatujeme.
A jistě i Vy si vzpomenete na mnoho momentů, kdy činy a slova byly v přímém rozporu.

Opravdu věříte tomu, co nasliboval letos? Koho podrazí tentokrát?

Volte ty, kterým můžete věřit, ne ty, kteří mnohokrát prokázali, že se jim věřit nedá.

MĚSTO MUSÍ BÝT HLAVNĚ PARTNEREM A SLUŽBOU PRO OBČANY

– prosadíme realizaci investičních priorit Bílovce i místních částí

– vytvoříme chytré a komunikačně otevřené město (smart city)

– zaručíme transparentní hospodaření města, nebudeme dále město zadlužovat

– s občany budeme slušně a korektně komunikovat

– prosadíme necenzurovaný a férový Zpravodaj

– nastavíme pravidla pro spravedlivé a transparentní přidělování dotací

– chceme znát Vaše názory a problémy, se kterými se potýkáte

CHCEME MĚSTO, KDE SE KAŽDÝ BUDE CÍTIT DOMA!

– vyřešíme využití lokality podzámčí

– oživíme náměstí (zeleň, voda, větší podpora služeb)

– podpoříme další rozvoj zámku a propagaci muzea

– zasadíme se o výstavbu rodinných domů a bytů

– zlepšíme hospodaření s vodou

– zasadíme se o rozvoj podnikání v Bílovci

– podpoříme priority místních části

– budeme pečovat o památky a historické budovy

– využijeme všechny nabízené dotace k rozvoji města


Bílovecká patnáctka