Skip to content

Vážení spoluobčané,

Tento dopis jsme odeslali všem zastupitelům města Bílovce.
Vysvětlujeme v něm postoj Bílovecké 15 k vyhlášenému Ustavujicimu zasedání Zastupitelstva města Bílovce dne 1. 11. 2018

 

Vážení kolegové,

obracíme se na Vás s vysvětlením našeho postoje k Ustavujícímu zasedání Zastupitelstva města Bílovce, které bylo svoláno na 1.11.2018.
V tento den jsou někteří řádně zvolení zastupitelé časově vytíženi a nemohou se tohoto důležitého Ustavujícího zastupitelstva zúčastnit.Tuto skutečnost jsme oznámili současnému starostovi města a potvrdili i při osobním jednání se zástupci Bíloveckých spolků dne 22.10.2018.
Na této schůzce došlo se starostou P. Mrvou k dohodě na náhradním termínu Ustavujícího zastupitelstva, které by se mělo konat v pondělí 12.11.2018 ve 13.00 hod.
Jsme přesvědčeni, že jsme tímto hledali společnou cestu , jak zajistit účast všech nově zvolených zastupitelů. Stejný postoj vyjádřili i zástupci ČSSD a ODS.
Oznamujeme tímto zvoleným zastupitelům z ostatních politických stran a uskupeních, že se na Ustavující zastupitelstvo dne 1.11.2018 nemůžeme dostavit.

S pozdravem
Zastupitelé Bílovecké 15
Zbyněk Bajnar
Renata Mikolašová
Ivo Melecký
Michal Krchňák
Jakub Herman
Petr Klimek


Bílovecká patnáctka