Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15 - 26. page

Co na to říkají voliči?

voltesestkuMilí voliči, věděli jste, že ne všichni kandidáti, kteří se v letošních komunálních volbách ucházejí o Váš hlas, žijí v Bílovci? Co si myslíte o tom, že někteří kandidáti se ucházejí o Vaši podporu při volbě do Zastupitelstva města Bílovce a přitom zde nebydlí?
My, všichni členové Bílovecké 15 s Vámi v Bílovci bydlíme a žijeme!!!!

BC15.

ŠESTKA to je číslo správné :-)).

Úvodní slovo lídra BC15 ke komunálním volbám 2014.

Petr Klimek

Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit jako lídr Bílovecké 15, jediného sdružení nezávislých kandidátů,
které pro svou účast v letošních komunálních volbách obdrželo písemný souhlas více než 700 z
Vás. Věřte, že si všichni této Vaší podpory velmi vážíme a je pro nás silným povzbuzením!

Jsme nepolitické sdružení aktivních občanů města Bílovce a jeho místních částí. Máme mezi
sebou zastoupeny různé generace a již několik let se všichni pravidelně setkáváme a vzájemně
diskutujeme možnosti zlepšení života v našem městě. Vidět a setkat se s námi pak můžete v
místních spolcích či organizacích, na akcích v zámku, v knihovně, na sportovních událostech
pro širokou veřejnost, při přednáškách nebo kulturních vystoupeních pro seniory, při
obřadech v kapli sv. Barbory či na různých akcích v Domě kultury.

V posledních čtyřech letech jsme měli zastoupení a pracovali jsme v několika komisích,
finančním výboru a také v Zastupitelstvu města. Díky mému zvolení do pozice starosty města
se nám před čtyřmi léty naskytla ještě větší příležitost dostat se k informacím o chodu
samosprávy a možnost pozitivně ovlivnit nejen její fungování, ale i vzhled našeho města.

Při svém zvolení starostou Města Bílovec jsem si uvědomoval, že předcházející vedení udělalo
velký kus dobré práce a nebylo vůbec jednoduché na ni navázat. V tuto chvíli jsem však
přesvědčen a s čistým svědomím mohu říci, že se nemáme za co stydět a že se i nám podařilo
mnoho dobrého uskutečnit a vykonat.

O tom,
– zdali tomu tak skutečně je
-zdali Bílovecká 15 pozitivně ovlivnila život v našem městě
– zdali naši kandidáti dostanou Vaši důvěru, věříte jim, že nezklamou a nevzdají se svých
mandátů

rozhodnete Vy, naši spoluobčané a voliči, v komunálních volbách 10. a 11.října.
Budeme velmi rádi, když naše úsilí a snahu podpoříte svým hlasem a dáte nám tak možnost se i
nadále podílet na rozvoji našeho krásného města a jeho místních částí. Uděláme vše proto,
abychom Vás nezklamali.

Petr Klimek

Vážení spoluobčané, milí přátelé, vrcholí přípravy na sobotní odpoledne…

patnactkanagrilu

Nenechte si ujít dobroty na grilu, které se budou připravovat pod zkušeným okem
,,Kyklopa."

(Koření nám zajistil kuchař pan Milan Longin, bílovecký rodák, nyní žijící v Praze)

Kdo by odolal sladkým palačinkám, když je připravuje muž s úsměvem na tváři?

A k tomu všemu se bude ještě střílet! Jak a kdy? To se dozvíte až na místě :-).

Jste srdečně zváni 27. září od 15 hodin na bílovecký zámek.

Přijďte se pobavit a příjemně prožít odpoledne s námi.

Akce se koná za každého počasí.

Zve Bílovecká 15.

Předvolební akce Bílovecké patnáctky.

„Patnáctka“ na grilu
sobota 27. září 2014
od 15:00 hodin
Zámek Bílovec

patnactkanagrilu

Hlavní atrakce:
Speciální 15° bílovecké pivo Zobak – 15 Kč
Grilované speciality
15 dkg Odřivousova kotleta na 15 druzích bylin,
Buřt na 15° pivu, Bacon Chilli Banana,
Starostovy palačinky

Výtvarná dílna pro děti i dospělé
Hry pro rodiče s dětmi
Beseda o Nepálu
MUDr. Petr Fojtík, PhD.
Mgr. Romana Řezníčková

Rozmarýnka Mažoretky Dobový šerm
Stánek s cukrovinkami a medovinou

Program :
15:00 hod Rozmarýnka
15:30 hod Vystoupení Mažoretek DDM Bílovec pod vedením Kristýny Markové
16:00 hod Dobový šerm
16:30 hod Beseda o Nepálu
18:00 hod Večerní prohlídka zámku
Během celého odpoledne bude probíhat :
– výtvarná dílna pro děti s názvem Bílovečtí šikulové
– zábavné hry pro děti a jejich rodiče


Bílovecká patnáctka