Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15 - 6. page

CHCEME MĚSTO, KDE SE KAŽDÝ BUDE CÍTIT DOMA!

– vyřešíme využití lokality podzámčí

– oživíme náměstí (zeleň, voda, větší podpora služeb)

– podpoříme další rozvoj zámku a propagaci muzea

– zasadíme se o výstavbu rodinných domů a bytů

– zlepšíme hospodaření s vodou

– zasadíme se o rozvoj podnikání v Bílovci

– podpoříme priority místních části

– budeme pečovat o památky a historické budovy

– využijeme všechny nabízené dotace k rozvoji města

CHCEME BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ MĚSTO!

– zajistíme bezpečnější průjezd Bílovcem, zvýšení bezpečí pro chodce

– podpoříme programy prevence kriminality a bezpečnosti (spolupráce PČR, MP, IZS, školy, atd.)

– zabezpečíme osvětové programy – např. první pomoc, zvládání krizových situací, živelných katastrof, apod.

– zaměříme se na oblast Střelnice a dalších rizikových lokalit

– zaručíme nulovou toleranci hazardu

– podpoříme dobrovolné hasiče

– zlepšíme možnosti parkování

– rozšíříme síť cyklostezek

UČÍME SE OD SEBE NAVZÁJEM – BUĎME OTEVŘENÍ JINÝM NÁZORŮM

– školy jsou a budou naší prioritou – vzdělání je nejlepší investice

– neodvoláváme bezdůvodně ředitele školských zařízení (za dobrou práci náleží odměna, nikoliv trest)

– nabídneme možnosti celoživotního vzdělávání – např projekty Jsme s vámi, Senioři komunikují

– udržíme spolupráci škol, DDM a kulturního centra

– podpoříme rekvalifikace reagující na potřeby trhu práce

ZDRAVÍ A SPOKOJENÍ OBČANÉ JSOU PILÍŘEM ZDRAVÉHO A SILNÉHO MĚSTA

– uděláme vše pro zachování stávajícího rozsahu služeb v Bílovecké nemocnici

– zasadíme se o pořádání aktivit pro seniory (besedy, přednášky, zdravotní osvětové programy, atd.)

– poskytneme podporu pro dobrovolnictví

– podpoříme pokračování služby SeniorTaxi a udržení rozsahu terénní sociální péče

– vytvoříme příležitosti pro setkávání a společné aktivity různých generací

– každoročně organizujeme ples, jehož výtěžek je určen na charitativní činnost

30. zasedání Zastupitelstva města Bílovec.

18. září proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva města v tomto volebním období. Naše pravidelné postřehy si dovolíme tentokrát trošku odlehčit a shrnout s lehkým humorem.

1. Dobrá věc se podařila a nemocnice zůstává s plnou péčí! Jednota občanů se vyplatila!
2. Ranec otevřených dopisů na téma konkurzy na místa ředitelů škol se opět rozšířil. Tentokrát se zapojit i P. Mrva. Četl opravdu hezky!
3. Máte nouzi o zubaře? Špatně hledáte, v Bílovci je jich dostatek!
4. Zastupitelé dostali písemnou zpětnou vazbu očima voliče. Kdo seděl v zastupitelstvu zbytečně? Kdo nepromluvil?
5. Sportovci dostanou 10 mega na šatny. Kdo dostal letos víc?
6. P, Mrva se mýlil ( což je téměř nemožné), když avizoval schválení nových Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města. My navrhujeme jinou variantu, o kterou ale nebyl zájem. Tak snad příště!
7. Skatepark zatím nemá v Bílovci místo, Rada města nedokázala rozhodnout o výběru lokality. Hoši, tak taky snad příště.
8. Na finanční podporu dosáhli Nezmaři, p.Bulava, Ohrada…a další. Zaslouženě?
9. Křížová cesta už prý nezarůstá plevelem. Myslíme všichni tu stejnou?
10. Starosta poděkoval konstruktivním zastupitelům. Co myslíte, myslel tím i nás?

Ale teď vážně, bílovecký občane:
Je Bílovec město, ve kterém bydlíš a žiješ? Záleží ti na tom, komu dáš ve volbách svůj hlas? Tak promluv a přijď k volbám!
Rozhodněte o směru, kterým se Bílovec vydá.
Vyjádřeme svou vůli svobodně a beze strachu!
Šťastnou budoucnost nám všem!

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC15

Náš názor není zbytečný.

Na posledním zasedání zastupitelstva města Bílovce před říjnovými volbami, které se konalo dnes, nebyly schváleny Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, které vypracovávala paní zastupitelka I. Jahnová.
Už na červnovém zasedání ZM avizovala BC15 nespokojenost s tímto dokumentem, stejný postoj měla i Komise kulturní a sportovní.

Paní Jahnová se od té doby nezajímala o naše názory a skutečnosti, které nám opět zabránily patřičný dokument dnes podpořit a schválit.
Poté bohužel neustála kritiku uvedeného dokumentu a napadla BC15 s projevem o nespolupráci. BC15 uvedla jasné důvody, proč daný dokument považuje za byrokratický a nevyhovující.
Jsme přesvědčeni, že uvedené Zásady se dají zpracovat jednodušším a přehlednějším způsobem, a že nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb, si své Zásady o poskytování dotací schválí samo.

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše Bc15


Bílovecká patnáctka