Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15 - 3. page

MĚSTO MUSÍ BÝT HLAVNĚ PARTNEREM A SLUŽBOU PRO OBČANY

– prosadíme realizaci investičních priorit Bílovce i místních částí

– vytvoříme chytré a komunikačně otevřené město (smart city)

– zaručíme transparentní hospodaření města, nebudeme dále město zadlužovat

– s občany budeme slušně a korektně komunikovat

– prosadíme necenzurovaný a férový Zpravodaj

– nastavíme pravidla pro spravedlivé a transparentní přidělování dotací

– chceme znát Vaše názory a problémy, se kterými se potýkáte

CHCEME MĚSTO, KDE SE KAŽDÝ BUDE CÍTIT DOMA!

– vyřešíme využití lokality podzámčí

– oživíme náměstí (zeleň, voda, větší podpora služeb)

– podpoříme další rozvoj zámku a propagaci muzea

– zasadíme se o výstavbu rodinných domů a bytů

– zlepšíme hospodaření s vodou

– zasadíme se o rozvoj podnikání v Bílovci

– podpoříme priority místních části

– budeme pečovat o památky a historické budovy

– využijeme všechny nabízené dotace k rozvoji města

CHCEME BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ MĚSTO!

– zajistíme bezpečnější průjezd Bílovcem, zvýšení bezpečí pro chodce

– podpoříme programy prevence kriminality a bezpečnosti (spolupráce PČR, MP, IZS, školy, atd.)

– zabezpečíme osvětové programy – např. první pomoc, zvládání krizových situací, živelných katastrof, apod.

– zaměříme se na oblast Střelnice a dalších rizikových lokalit

– zaručíme nulovou toleranci hazardu

– podpoříme dobrovolné hasiče

– zlepšíme možnosti parkování

– rozšíříme síť cyklostezek

UČÍME SE OD SEBE NAVZÁJEM – BUĎME OTEVŘENÍ JINÝM NÁZORŮM

– školy jsou a budou naší prioritou – vzdělání je nejlepší investice

– neodvoláváme bezdůvodně ředitele školských zařízení (za dobrou práci náleží odměna, nikoliv trest)

– nabídneme možnosti celoživotního vzdělávání – např projekty Jsme s vámi, Senioři komunikují

– udržíme spolupráci škol, DDM a kulturního centra

– podpoříme rekvalifikace reagující na potřeby trhu práce

ZDRAVÍ A SPOKOJENÍ OBČANÉ JSOU PILÍŘEM ZDRAVÉHO A SILNÉHO MĚSTA

– uděláme vše pro zachování stávajícího rozsahu služeb v Bílovecké nemocnici

– zasadíme se o pořádání aktivit pro seniory (besedy, přednášky, zdravotní osvětové programy, atd.)

– poskytneme podporu pro dobrovolnictví

– podpoříme pokračování služby SeniorTaxi a udržení rozsahu terénní sociální péče

– vytvoříme příležitosti pro setkávání a společné aktivity různých generací

– každoročně organizujeme ples, jehož výtěžek je určen na charitativní činnost


Bílovecká patnáctka