Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15 - 3. page

Dohoda o koaliční spolupráci s Bíloveckou 15.

Současný starosta P. Mrva o sobě prohlásil, citujeme:
„Jednal jsem zcela otevřeně, transparentně a nikdy jsem nebyl žádným censorem či vykrádačem myšlenek. Nikdy jsem neporušoval uzavřené dohody a smlouvy. Takové praktiky měli jiní zastupitelé.“
A i v dalších jeho článcích a vystoupeních padaly slova o potřebě spolupráce, morální integritě a charakterových vlastnostech.

Realita?
Po volbách 2014, ve kterých byl zvolen za ČSSD, ovšem nejdříve podepsal dohodu o koaliční spolupráci s Bíloveckou 15, a následně se na ustavujícím zasedání Zastupitelstva zachoval tak, jak si všichni pamatujeme.
A jistě i Vy si vzpomenete na mnoho momentů, kdy činy a slova byly v přímém rozporu.

Opravdu věříte tomu, co nasliboval letos? Koho podrazí tentokrát?

Volte ty, kterým můžete věřit, ne ty, kteří mnohokrát prokázali, že se jim věřit nedá.

MĚSTO MUSÍ BÝT HLAVNĚ PARTNEREM A SLUŽBOU PRO OBČANY

– prosadíme realizaci investičních priorit Bílovce i místních částí

– vytvoříme chytré a komunikačně otevřené město (smart city)

– zaručíme transparentní hospodaření města, nebudeme dále město zadlužovat

– s občany budeme slušně a korektně komunikovat

– prosadíme necenzurovaný a férový Zpravodaj

– nastavíme pravidla pro spravedlivé a transparentní přidělování dotací

– chceme znát Vaše názory a problémy, se kterými se potýkáte

CHCEME MĚSTO, KDE SE KAŽDÝ BUDE CÍTIT DOMA!

– vyřešíme využití lokality podzámčí

– oživíme náměstí (zeleň, voda, větší podpora služeb)

– podpoříme další rozvoj zámku a propagaci muzea

– zasadíme se o výstavbu rodinných domů a bytů

– zlepšíme hospodaření s vodou

– zasadíme se o rozvoj podnikání v Bílovci

– podpoříme priority místních části

– budeme pečovat o památky a historické budovy

– využijeme všechny nabízené dotace k rozvoji města

CHCEME BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ MĚSTO!

– zajistíme bezpečnější průjezd Bílovcem, zvýšení bezpečí pro chodce

– podpoříme programy prevence kriminality a bezpečnosti (spolupráce PČR, MP, IZS, školy, atd.)

– zabezpečíme osvětové programy – např. první pomoc, zvládání krizových situací, živelných katastrof, apod.

– zaměříme se na oblast Střelnice a dalších rizikových lokalit

– zaručíme nulovou toleranci hazardu

– podpoříme dobrovolné hasiče

– zlepšíme možnosti parkování

– rozšíříme síť cyklostezek

UČÍME SE OD SEBE NAVZÁJEM – BUĎME OTEVŘENÍ JINÝM NÁZORŮM

– školy jsou a budou naší prioritou – vzdělání je nejlepší investice

– neodvoláváme bezdůvodně ředitele školských zařízení (za dobrou práci náleží odměna, nikoliv trest)

– nabídneme možnosti celoživotního vzdělávání – např projekty Jsme s vámi, Senioři komunikují

– udržíme spolupráci škol, DDM a kulturního centra

– podpoříme rekvalifikace reagující na potřeby trhu práce


Bílovecká patnáctka