Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15 - 24. page

Vážení přátelé a příznivci BC 15,

náš ples je již vyprodán, ale řada z Vás se ptá, jak může přispět k jeho charitativnímu účelu?

Buď nám můžete věnovat cenu do tomboly, anebo můžete přispět finanční částkou a tím zvýšit výtěžek, který bude celý věnován těm, kteří pomoc potřebují.

Své dotazy směřujte na telefon 776 023 480.

Děkujeme, že máte srdce na správném místě!

Vaše Bílovecká 15

Vánoce jsou v povědomí lidí spojené s klidem, pohodou, mírem, rodinným krbem a vánočními příběhy.

A jeden nás velmi zaujal…

V lese rostou tři stromy. Každý z nich má svůj sen. Ten první říká: „Kéž by ze mě byla truhla, kde se shromáždí největší lidský poklad. Zlato, stříbro, diamanty.“
Druhý praví : „Mám sen, že z mého dřeva bude postavena loď, na které se bude plavit i sám král!“
A třetí na to : „Jsem tak vysoký – kéž dorostu až do nebe!“

Uplynula léta.Přišli dřevorubci a začali stromy kácet.U prvního stromu rozhodli:“Dobré dřevo, dáme jej truhláři“.U druhého řekli: “Bezvadný – dáme jej do loděnice“. Jen u třetího podotkli: “Nestojí za nic“ – a tak strom skončil v tmavém sklepě.

Z prvního stromu udělali krmelec pro zvěř. Strom zaplakal, kdeže jsou mé sny!
Z druhého udělali rybářský člun a strom rovněž zalkal – nepovezu nikdy žádného krále!

Léta plynula a do chléva přišel muž se ženou, žena porodila a dítě odložila do „krmelce“. A první strom, ze kterého byl krmelec vyroben, okamžitě pochopil: “Sen se mi vyplnil – leží ve mně největší poklad, který kdy byl na této zemi!“

Uplynula další léta a do vesnice přišla skupina mužů, kteří usedli do rybářského člunu a vyjeli na moře. Strhla se bouře. A tu povstal jeden z nich, obrátil se k nebi a zdvihl ruce. Bouře okamžitě přestala. A strom, ze kterého byl člun vyroben, pochopil: “I můj sen se splnil. Vezu krále všech králů!“

Zbývá třetí strom. Ten, o kterém rozhodli, že je k ničemu. Stloukli z něj kříž, který vnutili muži, na kterého cestou plivali a hrozili mu. Pak postavili kříž na vysokém kopci a onoho muže na kříž hřebíky upevnili. A i tento strom pochopil: “I, mě se splnil sen – přiblížil jsem člověka nejblíže k nebi, k Bohu, tak jak nikdo jiný!“

Někdy si zkrátka na splnění svého snu musíme chvíli počkat a někdy je dobré umět se podívat na dění kolem nás z jiného úhlu pohledu.

Všichni se máme stále co učit….

Vaše Bílovecká 15

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města.

Vážení občané,

srdečně Vás zveme na 2. zasedání zastupitelstva města, které se koná 9. prosince od 15. hodin v malém sále Kulturního domu v Bílovci.

Pokud máte jakékoliv dotazy k novému vedení města, dostanete prostor na začátku programu.

Budeme seznámeni s novými členy jednotlivých komisí a výborů, na programu bude schvalování rozpočtu na příští rok.

Zajímá Vás, jak bude město Bílovec hospodařit a které akce podpoří?

Starosta Bílovce Pavel Mrva: Funkci starosty považuji za dočasnou.

Jedním z měst, kde povolební vyjednávání doprovázely komplikace, byl i Bílovec. Pro nového starostu Pavla Mrvu (ČSSD) jsou ale počáteční komplikace výzvou. Co by chtěl ve městě změnit a jaké plánuje investice? I na to se ptali ParlamentníListy.cz. Řeč přišla ale také na školství, kde dosud působil jako ředitel gymnázia.

Volba starosty byla v Bílovci bouřlivá, nakonec jste se ale stal novým starostou. Jaký je to pocit?

 Volba vedení města se bez emocí neobešla ani před čtyřmi léty, kdy se stalo vítězem SNK ED a také se nedostalo do vedení města. Tehdy bylo oficiálním důvodem „touha po změně“. Nyní je to stejné. A jaké jsou mé pocity? Především je to pro mé kolegy i mě samotného výzva. Jsem zvyklý tvrdě pracovat a budu v rámci svých možností odvádět co nejlepší výkon i nyní.

Jak byste za sebe hodnotil nejen volbu starosty, ale i povolební vyjednávání?

Standardní.

Ve prospěch práce starosty jste skončil jako ředitel na gymnáziu. Co Vás přimělo k tomu změnit povolání? Sám jste již naznačil, že funkce politika je na rozdíl od ředitele nestabilní, navíc je méně populární.

Funkci starosty opravdu považuji za dočasnou. V žádném případě nepředpokládám, že školství opustím natrvalo. Přijetí této funkce chápu jako možnost osobního rozvoje a možnost smysluplně pracovat ve prospěch města. Také se rád učím novým věcem. Současně vnímám obrovskou podporu veřejnosti, kteří změnu na radnici vnímají kladně a jako posun k lepšímu.  To, že je politik veřejným majetkem, na který si může každý „plivnout“ je bohužel skutečnost, se kterou se musím smířit, i když nerad.

Budete se chtít jako starosta zasadit o zlepšení školství ve městě? Jak byste hodnotil současné kapacity v MŠ, naplněnost ZŠ a SŠ? 

Jako člověk, který se 15 let aktivně věnuje školství v různých podobách, vnímám vytvoření dobrých podmínek v Bílovci jako základní předpoklad pro poskytování kvalitního vzdělávání. Tím nemyslím jen hmotné zajištění podmínek, ale především kvalitní zaměstnance škol. Podporu školství vnímám jako prioritu všech zastupitelů napříč politickým spektrem.

K otázce dostatečné kapacity v mateřských školách mohu konstatovat, že se jedná již o tradiční téma. Z dlouhodobých šetření vyplývá, že kapacita MŠ v Bílovci je dostačující. Můžeme diskutovat o problematice umisťování dětí mladších tří let. Naplněnost základních škol v Bílovci je optimální. Stejně jako počet školských zařízení.

A jaké jste si celkově stanovili hlavní priority pro nadcházející čtyři roky?

Zdárně ukončit rozpracované projekty bývalého vedení, neboť některé se jeví jako problémové. Po dlouhém období neustálého budování nových zařízení města se musíme zaměřit na údržbu dlouhodobě zanedbávaného majetku města. Samozřejmě nemůžeme opustit koncepční rozvojové plány, jako je realizace dalších etap regenerace panelových sídlišť, opravy komunikací, nalézt smysluplné využití opuštěných budov atd..

Jak již bylo naznačeno, v politice jste nováčkem. Co Vás, ať již kladně nebo záporně, nejvíce překvapilo po Vašem nástupu do funkce?

V politice nejsem úplným nováčkem. Jako zastupitel se komunální politice věnuji již od roku 2006. Od roku 2002 jsem byl aktivním členem různých komisí. Nemohu říci, že by mě něco zásadně překvapilo. Byl jsem zvyklý pracovat s lidmi ať již jako zaměstnavatel nebo v komunikaci s příjemci školských služeb a vím, co mohu od lidí očekávat. Kladně na mě působilo, jak mi lidé vyjadřují podporu.

Co chcete dělat jinak než Váš předchůdce?

Korektně komunikovat se všemi, kteří o to stojí. Hledat řešení a nikoli problémy. Komunikovat otevřeně, ale nikoli populisticky. Nazývat věci pravými jmény.

Trendem posledních voleb bývá, že vítězové voleb putují do opozice a stalo se tak i v Bílovci. Přestože volby jednoznačně vyhrála Bílovecká patnáctka, která získala šest mandátů z patnácti, zůstane v opozici. Je to podle Vás v pořádku? Proč pro Vás byla koalice s Bíloveckou patnáctkou nepřijatelná?

Termín opozice zní v kontextu malého města bíloveckého formátu poněkud upjatě, možná až směšně. V komunální politice lidé nekandidují, aby dělali politiku, ale aby pracovali ve prospěch občanů. Již jsem několikrát deklaroval, že na rozvoji města musíme spolupracovat všichni zastupitelé i občané. Nikdo nemá patent na rozum a směřování města by mělo vycházet nikoli z myšlenek jednotlivce, ale z vůle a rozhodnutí všech občanů. Pokud se kdokoli staví do role opozice a nechce pracovat pro své město, je to jeho rozhodnutí, které musím respektovat.

Článek převzat z www.parlamentnilisty.cz


Bílovecká patnáctka