Skip to content

Vánoce jsou v povědomí lidí spojené s klidem, pohodou, mírem, rodinným krbem a vánočními příběhy.

A jeden nás velmi zaujal…

V lese rostou tři stromy. Každý z nich má svůj sen. Ten první říká: „Kéž by ze mě byla truhla, kde se shromáždí největší lidský poklad. Zlato, stříbro, diamanty.“
Druhý praví : „Mám sen, že z mého dřeva bude postavena loď, na které se bude plavit i sám král!“
A třetí na to : „Jsem tak vysoký – kéž dorostu až do nebe!“

Uplynula léta.Přišli dřevorubci a začali stromy kácet.U prvního stromu rozhodli:“Dobré dřevo, dáme jej truhláři“.U druhého řekli: “Bezvadný – dáme jej do loděnice“. Jen u třetího podotkli: “Nestojí za nic“ – a tak strom skončil v tmavém sklepě.

Z prvního stromu udělali krmelec pro zvěř. Strom zaplakal, kdeže jsou mé sny!
Z druhého udělali rybářský člun a strom rovněž zalkal – nepovezu nikdy žádného krále!

Léta plynula a do chléva přišel muž se ženou, žena porodila a dítě odložila do „krmelce“. A první strom, ze kterého byl krmelec vyroben, okamžitě pochopil: “Sen se mi vyplnil – leží ve mně největší poklad, který kdy byl na této zemi!“

Uplynula další léta a do vesnice přišla skupina mužů, kteří usedli do rybářského člunu a vyjeli na moře. Strhla se bouře. A tu povstal jeden z nich, obrátil se k nebi a zdvihl ruce. Bouře okamžitě přestala. A strom, ze kterého byl člun vyroben, pochopil: “I můj sen se splnil. Vezu krále všech králů!“

Zbývá třetí strom. Ten, o kterém rozhodli, že je k ničemu. Stloukli z něj kříž, který vnutili muži, na kterého cestou plivali a hrozili mu. Pak postavili kříž na vysokém kopci a onoho muže na kříž hřebíky upevnili. A i tento strom pochopil: “I, mě se splnil sen – přiblížil jsem člověka nejblíže k nebi, k Bohu, tak jak nikdo jiný!“

Někdy si zkrátka na splnění svého snu musíme chvíli počkat a někdy je dobré umět se podívat na dění kolem nás z jiného úhlu pohledu.

Všichni se máme stále co učit….

Vaše Bílovecká 15


Bílovecká patnáctka