Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15 - 22. page

V zájmu transparentnosti a pro informaci účastníkům plesu, zveřejňujeme vyúčtování z akce „Náš bílovecký ples 2015“.

 

Příjmy:
Z prodeje vína,piva                                                     5,450 Kč
Z prodeje v baru                                                       26,990 Kč
Z tomboly                                                                  59,070 Kč
Z prodeje lístků                                                        65,100 Kč
Peněžní příspěvky na Ondrášek od fyz. osob          2,600 Kč
Celkem příjmy                                                         159,210 Kč

Výdaje:
Program plesu                                                           30,400 Kč
Občerstvení                                                               56,200 Kč
Ceny do tomboly                                                       11,730 Kč
Nájem sálu+inzerát                                                     7,200 Kč
Výdaje celkem                                                          105,530 Kč

VÝTĚŽEK PLESU  JE                                              53,680 Kč

vytezekplesu
Děkujeme všem, kteří svou účastí či darem pomohli přispět na dobrou věc.
Velmi si toho vážíme!

Vaše Bílovecká 15

Volby do osadního výboru možná skončí trestním oznámením.

Bílovec-Stará Ves – Ostrá předvolební kampaň se již začala objevovat i před volbami na té nejnižší úrovni. Přesvědčit se o tom mohli obyvatelé Staré Vsi, místní části Bílovce, při volbách do osadního výboru.

Výsledek pátečních voleb do osadního výboru ve Staré Vsi, místní části Bílovce, byl pro mnohé překvapivý. Obyvatelé ale rozhodli a bylo na zastupitelích, aby na svém zasedání v úterý 10. února zvolené členy schválili. Jenže to nebylo jen tak.
K věci vystoupil zastupitel a dlouholetý předseda staroveského osadního výboru Ivo Melecký.
„Měl bych připomínku k tomu, jakým způsobem probíhaly volby do osadního výboru ve Staré Vsi. Nesouhlasím s tím, co je uvedeno na papíru, který před volbami přistál všem občanům do schránek. Je tam několikrát uvedeno mé jméno, a já si nemyslím, že jsem pro Starou Ves dělal něco hrozného, abych byl označován za někoho, kdo vystupuje a rozhoduje podivně a účelově," řekl na úvod Ivo Melecký s tím, že celou věc již projednal se svým právníkem a bude ji dále řešit.

Negativní kampaň
Zastupitelům poté doporučil, aby byly volby prohlášeny za neplatné, protože došlo k ovlivňování občanů. „Byla provedena negativní kampaň vůči mé osobě. Myslím si, že to není správné a mělo by se jednat férově," pokračoval Ivo Melecký.

K pochybení nedošlo
Starosta Bílovce Pavel Mrva konstatoval, že z pohledu městského úřadu při volbách nedošlo k žádnému pochybení.
„Volby jsme kontrolovali a proběhly v souladu se schválenými zásadami. Pokud před volbami byla nějaká negativní kampaň, je to soukromá iniciativa občanů," sdělil dále starosta a posléze upozornil, že jestli Stará Ves nebude mít schválený osadní výbor, nebude se tam nic dít.

Rekordní volby
Zmíněných voleb se zúčastnilo rekordních 196 voličů. „Vyjádřili svou vůli a my, jako zastupitelé, bychom ji asi neměli zpochybňovat," připomněl Pavel Mrva.
Do diskuse se zapojil i Libor Ševeček, jeden z autorů iniciativy Vaše Stará Ves, jenž nastínil její obsah.
„Byly tam konkrétní věci, které se ve vesnici děly, a program lidí, kteří se pod to podepsali. Pokud tam bylo zmiňováno něco z minula, tak to byly snahy o vybudování bioplynové stanice proti vůli občanů, kdy proběhla i podpisová akce, při níž se nasbíralo na čtyři sta podpisů," vyjmenoval Libor Ševeček.

Nízká účast
Dalším bodem iniciativy byla výstavba cyklostezky, kterou občané preferovali před jinými investičními akcemi. Autorům iniciativy rovněž vadilo, že vloni v listopadu byla svolána schůze osadního výboru, o které údajně téměř nikdo nevěděl.
„Na schůzi přišlo asi šest občanů, navíc tam byl ustanoven nový osadní výbor. Nikoho jsme nechtěli urazit. Trestní oznámení je právo pana Meleckého," dodal Libor Ševeček.
Poté bílovecký starosta připustil, že za ním pak Libor Ševeček skutečně byl.
„Ptal se, zda je ještě šance něco udělat s volbou osadního výboru. Řekl jsem, že budeme postupovat podle zásad. Že si mohou udělat kandidátku a že nebudeme bránit iniciativě občanů," uvedl Pavel Mrva.
Své pak ještě přidal i Ivo Melecký.
„Můžu mít jako občan jakýkoliv názor, ale vždycky jsem se držel toho, jak rozhodl osadní výbor a ostatní členové. Nikdy jsem nic nerozhodoval samostatně. Nemám se za co stydět, jen mě překvapuje, že se vždycky ozývají ti, kteří pro tu vesnici neudělají vůbec nic. To mě na tom nejvíc mrzí," nechal se slyšet Ivo Melecký.

Nebudu hlasovat
Do debaty na závěr vstoupil rovněž zastupitel Petr Klimek. „Před jednáním zastupitelstva se mi do ruky dostala avizovaná kampaň. S panem Ševečkem jsme domluveni, že bychom se příští týden sešli. Chtěl by mi některé věci vysvětlit," řekl Petr Klimek a dodal: „Považuji tento způsob za velmi neetický, nelíbí se mi to. Proto dneska nebudu hlasovat pro zřízení osadního výboru Stará Ves. Volba byla legitimní, ale určitě tím byla ovlivněna. Na příštím zastupitelstvu, až nám pan Melecký sdělí informaci o prošetření celé záležitosti, a po tom, co si promluvím s panem Ševečkem, si na to udělám objektivní názor a rozhodnu se, jak hlasovat."

Zastupitelé nakonec odhlasovali, že osadní výbor Stará Ves prozatím zřízen nebude. Také ještě není jasné, zda se budou volby opakovat, nebo budou schváleni původně zvolení členové, nebo bude přijat nějaký jiný návrh.

Autor: Simona Mikšová
Článek převzat z Novojičínského Deníku.

Vážení přátelé a příznivci BC 15,

náš ples je již vyprodán, ale řada z Vás se ptá, jak může přispět k jeho charitativnímu účelu?

Buď nám můžete věnovat cenu do tomboly, anebo můžete přispět finanční částkou a tím zvýšit výtěžek, který bude celý věnován těm, kteří pomoc potřebují.

Své dotazy směřujte na telefon 776 023 480.

Děkujeme, že máte srdce na správném místě!

Vaše Bílovecká 15

Vánoce jsou v povědomí lidí spojené s klidem, pohodou, mírem, rodinným krbem a vánočními příběhy.

A jeden nás velmi zaujal…

V lese rostou tři stromy. Každý z nich má svůj sen. Ten první říká: „Kéž by ze mě byla truhla, kde se shromáždí největší lidský poklad. Zlato, stříbro, diamanty.“
Druhý praví : „Mám sen, že z mého dřeva bude postavena loď, na které se bude plavit i sám král!“
A třetí na to : „Jsem tak vysoký – kéž dorostu až do nebe!“

Uplynula léta.Přišli dřevorubci a začali stromy kácet.U prvního stromu rozhodli:“Dobré dřevo, dáme jej truhláři“.U druhého řekli: “Bezvadný – dáme jej do loděnice“. Jen u třetího podotkli: “Nestojí za nic“ – a tak strom skončil v tmavém sklepě.

Z prvního stromu udělali krmelec pro zvěř. Strom zaplakal, kdeže jsou mé sny!
Z druhého udělali rybářský člun a strom rovněž zalkal – nepovezu nikdy žádného krále!

Léta plynula a do chléva přišel muž se ženou, žena porodila a dítě odložila do „krmelce“. A první strom, ze kterého byl krmelec vyroben, okamžitě pochopil: “Sen se mi vyplnil – leží ve mně největší poklad, který kdy byl na této zemi!“

Uplynula další léta a do vesnice přišla skupina mužů, kteří usedli do rybářského člunu a vyjeli na moře. Strhla se bouře. A tu povstal jeden z nich, obrátil se k nebi a zdvihl ruce. Bouře okamžitě přestala. A strom, ze kterého byl člun vyroben, pochopil: “I můj sen se splnil. Vezu krále všech králů!“

Zbývá třetí strom. Ten, o kterém rozhodli, že je k ničemu. Stloukli z něj kříž, který vnutili muži, na kterého cestou plivali a hrozili mu. Pak postavili kříž na vysokém kopci a onoho muže na kříž hřebíky upevnili. A i tento strom pochopil: “I, mě se splnil sen – přiblížil jsem člověka nejblíže k nebi, k Bohu, tak jak nikdo jiný!“

Někdy si zkrátka na splnění svého snu musíme chvíli počkat a někdy je dobré umět se podívat na dění kolem nás z jiného úhlu pohledu.

Všichni se máme stále co učit….

Vaše Bílovecká 15

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města.

Vážení občané,

srdečně Vás zveme na 2. zasedání zastupitelstva města, které se koná 9. prosince od 15. hodin v malém sále Kulturního domu v Bílovci.

Pokud máte jakékoliv dotazy k novému vedení města, dostanete prostor na začátku programu.

Budeme seznámeni s novými členy jednotlivých komisí a výborů, na programu bude schvalování rozpočtu na příští rok.

Zajímá Vás, jak bude město Bílovec hospodařit a které akce podpoří?


Bílovecká patnáctka