Skip to content

logoBC15_80_79Články, názory a informace BC15 - 25. page

Petr Klimek. Jak se bude žít v Moravskoslezském kraji v roce 2020?

bublina-klimekPetr Klimek byl před časem osloven jako osobnost Moravskoslezského kraje, aby vyslovil svou úvahu na téma – Jak se bude žít v Moravskoslezském kraji v roce 2020?

Šest slov za šest let…
Jak se nám bude žít v Moravskoslezském kraji v roce 2020? Žijeme v kraji, který je charakteristický průmyslovou tradicí, schopnými a motivovanými lidmi, patriotismem a v neposlední řadě krásnou přírodou. Je to kraj, který sice trápí některé problémy, ale já osobně jsem přesvědčen, že šest let je dost dlouhá doba, aby se leccos změnilo a nám se žilo v našem kraji ještě o něco lépe. Ale kdo to zařídí?

Lidé…
O životě v našem kraji a jeho vnímání rozhodují všichni, kteří zde žijí. Jací tedy budou lidé žijící v Moravskoslezském kraji za šest let? Nebo jinak. Jací si přeji, aby byli?

Lidé se budou umět více usmívat, budou schopni častěji navzájem sdílet pozitivní zkušenosti a šířit tak lepší náladu. K tomu jim dopomůže jistota práce, která se díky příchodu několika nových investorů a větší konkurenceschopnosti současných velkých zaměstnavatelů zvýší. Více lidí pak bude i odvážnějších a nebude spoléhat na to, že je někdo zaměstná, ale najde své štěstí v „sebepodnikání“ a seberealizaci. Jelikož naše populace stárne, tak pro všechny, kteří si mnohaletou poctivou prací zasloužili poklidné a spokojené stáří, budou vytvořeny takové podmínky, které jim umožní prožití stáří důstojně a v případě potřeby i s velmi profesionální péčí.

Zdraví…
Možná mnoho z vás namítne, že nám k tomu všemu chybí nadšení, odvaha, a hlavně zdraví. Co s tím? Z důvodu dlouhodobě znečištěného ovzduší a díky tradičnímu těžkému průmyslu nelze očekávat, že zdravotní kondice obyvatel bude na vynikající úrovni. I přesto však již bude čistota ovzduší mnohonásobně lepší a budeme dýchat čistý vzduch. Většina domácností bude topit ekologicky šetrnějšími zdroji, veřejná doprava pak bude zajišťována autobusy na elektropohon. K dopravě po městech budou také čím dál tím více využívána elektrokola. Nově vysazená zeleň pak bude ukazovat svou krásu, kterou budeme vnímat na procházkách, v parcích či dětských hřištích. Nesmím opomenout ani kvalitní profesionální lékařskou péči ve všech zdravotnických zařízeních, které budou komplexně řešit problémy pacientů, a to s vysokou odborností a maximálním zájmem o jejich spokojenost.

Bezpečnost…
Budou se obyvatelé kraje cítit bezpečně? Jelikož se podaří vyřešit problém s nedostatkem pracovních míst, tak se vylepší i vnitrospolečenské klima a s tím spojený pocit bezpečí. Konečně se podaří nastavit systém výplat sociálních dávek tak, aby nebyl zneužíván. Bude zakázán výkup kovového odpadu a zvýší se počet policistů, což bude mít za následek snížení majetkové trestné činnosti a pokles kriminality. Preventivní a osvětová činnost bude žádaným standardem.

Vzdělání…
V roce 2020 se bude ve všech mateřských školách na území kraje zábavnou formou vyučovat anglický jazyk, a to z toho důvodu, že Moravskoslezský kraj jako vizionář pochopí, že znalost anglického jazyka není nadstandard, ale je to fundamentální předpoklad pro nalezení uplatnění a konkurenceschopnost. Střední a vysoké školy se více zaměří na obory, u kterých naleznou jejich absolventi uplatnění v praxi, ať již v oblasti strojírenství či IT. Vysoké školy budou mezi sebou kooperovat a navážou úspěšnou spolupráci s několika desítkami místních malých a středních podniků, které budou aplikovat výsledky jejich výzkumu v praxi, a budou tak muset zaměstnat ještě více lidí. Náš kraj pak bude inspirací pro ostatní, kteří budou chtít vědět, jak to vlastně děláme, že přicházíme s inovativními myšlenkami a dokážeme je také aplikovat do života.

Čas…
Budeme mít čas? Jak budeme trávit svůj volný čas? Lidé si najdou čas na společná setkání, budou vyhledávat příjemné prostředí. Drtivá většina obyvatel bude ekonomicky dostatečně silná k tomu, aby mohla svůj volný čas trávit aktivně a zábavou. Na kolech budeme jezdit po nově vybudovaných cyklostezkách v Beskydech či Jeseníkách, Ostravě či Poodří. Při těchto jízdách nebo výšlapech budeme podporovat místní podnikatele tím, že vyzkoušíme jejich domácí speciality, jako jsou nakládané tvarůžky, škvarkovou pomazánku, placky nebo i domácí pivo. Při prodloužených víkendech pak využijeme širokou nabídku různých wellness pobytů v zajímavých místech našeho kraje, odpočineme si v malebných lázních nebo načerpáme nové síly v pivních koupelích. O dovolené se z našeho mošnovského letiště, které bude nabízet pestrou škálu cílových destinací, pohodlně přepravíme do vzdálenějších míst.

Image…
A co si o našem kraji budou myslet ostatní? Náš kraj již nebude v médiích prezentován jako kraj plný smogu, ale jako dynamicky se rozvíjející region, do kterého se stěhují lidé, protože nabízí možnost uplatnění, aktivního vyžití a nadstandardní vzdělávací možnosti. Kraj, který pořádá a podporuje sportovní události evropského významu, nabízí ve svých městech a obcích jedinečnou historii a lidi, kteří si návštěvníků upřímně váží.

Až po tyto řádky se to krásně snilo a vymýšlelo. Patrně nejeden čtenář zakroutil nevěřícně hlavou. Je to všechno utopie?! Ale pokud nebudeme mít vize, sny a tužby, pokud nebudeme věřit, že se dá mnoho věcí zvládnout, pak nežijeme. Jak říká Saint-Exupéry: „My jsme nezdědili Zemi od našich předků, my ji máme pouze půjčenou od svých dětí.“ Tak se nebojme a ukažme hrdě světu, že něco umíme a že nám na spoustě věcí záleží! A že to snažení jen tak nevzdáme!

Petr Klimek

Představy dalších osobností naleznete zde

Bílovecká 15 si 17. listopadu připomněla citaci z knihy Václava Havla – Moc bezmocných ( 1978)

Klíč k lidskému, důstojnému, bohatému a šťastnému životu není v ústavě nebo trestním zákoně: ty pouze určují, co se smí a co nesmí, život tedy usnadňují nebo ztěžují, omezují nebo neomezují, trestají, tolerují či chrání: nikdy ho však nenaplňují obsahem a smyslem.

„Život v pravdě“ jako vzpoura člověka proti jeho vnucenému postavení je naopak pokusem znovu se chopit své vlastní odpovědnosti; je to tedy akt zřetelně mravní. Nejen proto, že za něj člověk musí tak tvrdě platit, ale především proto, že není účelový: takzvaně „vyplatit se“ v podobě obecné nápravy poměrů se může a nemusí; po této stránce jde o „hru vabank“ a stěží si lze představit, že by do ní soudný člověk mohl vstupovat z pouhé kalkulace, že se mu dnešní oběť bude zítra rentovat – byť jen formou obecné vděčnosti.

Slova Petra Klimka, která pronesl na Ustavujícím zasedání zastupitelstva města 5. listopadu 2014.

Petr Klimek

Přítomnými občany byl za ně oceněn dlouhotrvajícím potleskem.

Vážení spoluobčané, milí kolegové a zastupitelé města,
před čtyřmi roky jsem byl osloven s nabídkou pracovat pro město Bílovec a jeho občany v pozici starosty města. Zcela přesně si vzpomínám na své vystoupení na ustavujícím zasedání Zastupitelstva, kde jsem představil svou vizi vedení města a kde bylo cítit obdobné napětí jako je tomu dnes. Tehdy v roce 2010 se očekávala změna ve vedení města a také na postu starosty. Jako protikandidát dlouholeté úspěšné starostky jsem si nebyl jist, zdali mé rozhodnutí kandidovat je správné. Nakonec jsem tuto nelehkou výzvu přijal.

Dnes zde před Vámi opětovně stojím a jsem z mnoha důvodů velmi rád, že jsem se před čtyřmi lety takto rozhodl. Radost mám o to větší, vážení spoluobčané, že jste mi a mým kolegům výsledkem voleb dali jednoznačně najevo, že jsme Vás nezklamali a že nastavená vize vedení města se Vám líbí a jste s ní spokojeni. Víte, v práci starosty města jste částečně odtrhnuti od každodenní reality a můžete pouze tušit, zdali svou práci děláte správně. Většinou se zabýváte řešením nejrůznějších problémů a činíte mnohá rozhodnutí, která mají vždy své příznivce i nesouhlasné odpůrce. Ale jednoznačný a historicky rekordní výsledek letošních komunálních voleb je pro mne osobně tím největším zadostiučiněním a odměnou. Velmi rád bych tímto všem voličům ještě jednou upřímně poděkoval! Velmi si Vaší důvěry a podpory vážím!

Dnes bude patnáct zvolených zastupitelů rozhodovat o novém vedení města. Při různých povolebních vyjednáváních jsem všem nabízel pokračování trendu rozvoje města, které jsme v minulém volebním období uskutečňovali, a hledali jsme nové a širší možnosti spolupráce. V tuto chvíli musím ale zkonstatovat, že jsem se u nově zvolených zastupitelů nesetkal s jejich většinovou podporou. Ale nechci předcházet událostem, protože od našich rozhovorů uběhlo několik dní a rozhodnutí každého člověka je založeno na jeho svědomí a zodpovědnosti.

V tuto chvíli si ale pro obyvatelé Bílovce a jeho místních částí především přeji, aby pro ně ve funkci starosty pracoval člověk, který zastává lidské morální hodnoty, který bude mít svůj názor a jeho motivací nebude sebestřednost a msta, ale prospěch nás všech. Protože byli do Zastupitelstva města zvoleni dva zastupitelé, kteří se svými rodinami žijí v jiné obci a vůbec pak nemusí dodržovat třeba různé vyhlášky, které vlastně schvalují, chci věřit, že město Bílovec bude mít ve svém vedení na radnici lidi, kteří zde s námi bydlí, mají zde svou sousedy a Bílovec pro ně není pouze místem pracovním. Myslím si, že v Bílovci a místních částech máme pracovitých a poctivých lidí dostatek.

Co se mé vize dalšího rozvoje města týče, tak jistě bych chtěl pokračovat v nastaveném trendu. Jako prioritní vnímám úspěšně dokončit již rozběhnuté či připravené projekty, pokračovat v podpoře školských zařízení a vzdělávání našich dětí, údržbě nemalého majetku města, v oddlužování města či v nekompromisním postoji k žádostem o ubytování nepřizpůsobivých občanů. Vždy si budu vážit otevřené a pravidelné komunikace s občany, která v minulých letech u Vás zaznamenala nemalý úspěch. Za velmi důležité pak považuji problematiku stárnutí a nutnost zajistit našim občanům důstojné a kapacitně dostačující prostory k prožití plnohodnotného stáří.

Vážení občané, kolegové a zastupitelé,
chci věřit, že v případě svého zvolení starostou města Vás opět nezklamu. Mé čtyřleté působení na radnici mě naučilo citlivě vnímat zapálení a soudržnost velké spousty skvělých a pracovitých spoluobčanů,kterým jde o spokojený a zdravý život ve městě, na kterém nám záleží! Pojďte jej tvořit společně se mnou, mými kolegy a partnery, kterými se současní zastupitelé jistě stanou. Vážení zastupitelé, život je vždy otázkou volby a nyní rozhodujeme, jak se bude naše město a jeho místní části dále rozvíjet. Přeji nám všem šťastnou volbu!

Děkuji Vám!

Hlavu vzhůru!

MuDr. Petr Fojtík Ph.DVážení příznivci BC 15,
děkujeme Vám všem za úžasnou a neutuchající podporu. Pro nás teď začíná období konstruktivní
opozice, proto vzhůru do pozitivní práce pro lidi kolem nás, kteří nás volili. Volili nás proto, že už mají dost politikaření, pletichaření a boje o koryta. Tento nešvar sestoupil z vysoké politiky na komunální úroveň. Byli jsme toho všichni svědky a je mi těch lidí opravdu líto. Čas ukáže…

Volba starosty ukázala jasně dva tábory. Na jedné straně byla motivace pomsty za nějaké křivdy a na druhé straně jen prostá snaha být účasten na dění města s čistým motivem. A to je do budoucna rozhodující, naše směřování životem je dáno motivem, proč něco děláme.

Za BC 15 Petr Fojtík.

Volba starosty v Bílovci byla napínavá a bouřlivá. S nečekaným výsledkem.

Bouřlivá, emotivní a s nečekaným výsledkem. Tak by se dala charakterizovat atmosféra na středečním ustavujícím zasedání nově zvolených zastupitelů v Bílovci. Přestože volby jednoznačně vyhrála Bílovecká patnáctka, která získala šest mandátů z patnácti, zůstane po ustavujícím zastupitelstvu v opozici.

Volby nového vedení BílovcePoté, co noví zastupitelé stvrdili svým podpisem slib, navrhl Rudolf Říman (KSČM), aby na tomto zasedání nebyli voleni členové kontrolního a finančního výboru. „Po zkušenostech z minulých roků je potřeba, aby to mělo nějakou úroveň," dodal zastupitel. Tuto změnu nakonec zastupitelé odsouhlasili, a tak budou konkrétní jména známá až po příštím zasedání.

Magická osmička
Nato vystoupil jeden z obyvatel města, jenž se vyjádřil k možnému střetu zájmů jednoho ze zastupitelů. „Buď by měl skončit jako ředitel Slumbi a zůstat zastupitelem, anebo zůstat ředitelem a odejít ze zastupitelstva," nechal se slyšet muž.

Zastupitelé pak schvalovali volební řád, kterým se budou řídit. Sylva Kováčiková (Sdružení nezávislých) navrhla, aby mělo město v následujících čtyřech letech uvolněného starostu a místostarostu, jednoho neuvolněného místostarostu a dva neuvolněné radní. Tento návrh prošel osmi hlasy.

Volba starosty
Následující volba starosty byla velmi napínavá. Do funkce byl navržen Petr Klimek (Bílovecká patnáctka) a Pavel Mrva (ČSSD).

Oba svou nominaci přijali a pronesli svou řeč. „Před čtyřmi lety jsem byl osloven s nabídkou pracovat pro město Bílovec a jeho občany jako starosta města. Zcela přesně si vzpomínám na své vystoupení na ustavujícím zasedání zastupitelstva, kde jsem představil svou vizi a kde bylo cítit obdobné napětí, jako je tomu dnes. Dnes před vámi opětovně stojím a jsem rád, že jsem se před čtyřmi lety takto rozhodl. Radost mám o to větší, že jste dali mně i mým kolegům výsledkem voleb jednoznačně najevo, že jsme vás nezklamali a že se vám nastavená vize vedení líbí a jste s ní spokojeni," řekl Petr Klimek.

„Při povolebních vyjednáváních jsme všem nabízeli pokračování trendu rozvoje města a hledali jsme nové a širší možnosti spolupráce. Musím ale konstatovat, že jsem se u nově zvolených zastupitelů nesetkal s jejich většinovou podporou. Ale nechci předcházet událostem, rozhodnutí každého člověka je založeno na jeho svědomí a zodpovědnosti," dodal poté Petr Klimek a občané jej za to odměnili dlouhotrvajícím potleskem.

Protikandidát Pavel Mrva dlouho zvažoval, zda kandidaturu přijmout. „Do poslední minuty jsem nebyl rozhodnut. Vnímám obrovskou podporu, kterou má současný starosta. Kdybych nebyl přesvědčen, že budu ve své funkci město dále rozvíjet, tak bych tady teď nestál. Nechci však získat vaši podporu líbivými slovy a prohlášeními," řekl Pavel Mrva. Také on byl odměněn krátkým potleskem publika.

Z gymnázia na radnici
V následujícím hlasování získal Petr Klimek sedm hlasů, Pavel Mrva osm. Novým starostou Bílovce se tak stal jednačtyřicetiletý ředitel gymnázia, což se nelíbilo mnohým přítomným občanům, kteří dali svou nespokojenost jednoznačně najevo. Následoval pískot a ze sálu se ozývalo: „To není náš starosta. Je to výsměch občanům. Hanba. Je ostuda, když městu vládne někdo, kdo v Bílovci nebydlí," načež někteří občané opustili sál.

Pak přišla na řadu volba uvolněného místostarosty. Navržen byl Petr Faldík (ČSSD), ten však nabídku nepřijal: „Vzhledem k tomu, že místní organizace ČSSD se na své schůzi v usnesení rozhodla podpořit do funkce starosty pana Petra Klimka, tak nesouhlasím," vysvětlil svůj krok Faldík a od občanů sklidil bouřlivý potlesk vestoje.

Navržena tak byla Sylva Kováčiková, jež nominaci přijala, a nakonec byla zvolena osmi hlasy. Neuvolněnou místostarostkou se, rovněž s osmi hlasy, stala Hana
Burianová (KDU-ČSL).

„To nejsou volby, to je komedie," okomentovali to občané v sále. Radu města doplnili Miroslav Kratochvíl (Sdružení nezávislých) a Norbert Nossek (ANO 2011), kteří rovněž dostali osm hlasů.

Rozkol ve straně
K volbě nového vedení města se v následující diskuzi vrátil Petr Faldík: „Musím se k této volbě vyjádřit, protože jste asi viděli, že zastupitelé z ČSSD hlasovali různě. Stalo se to proto, že jeden z nás nedodržel usnesení místní organizace. Proto je výsledek takový, jaký je. Myslím si, že pan Mrva se rozhodl sám, a myslím, že to nebude dlouho trvat, a členem ČSSD Bílovec již nebude."

Nový starosta Bílovce nemohl nereagovat: „Od začátku jsem preferoval spolupráci v široké koalici. Spolupráce výhradně s Bíloveckou patnáctkou pro mě byla nepřijatelná. Chtěl jsem, aby byla duhová koalice, kde by měli všichni stejné podmínky k vyjádření. To je jediný můj motiv." Nakonec vystoupila zastupitelka Irena Hudcová, jež poděkovala Petru Klimkovi za jeho práci, kterou dělal pro město i pro občany.

Autor: Simona Mikšová

Článek převzat z Novojičinského Deníku

Volbu nového vedení Bílovce sledoval zcela zaplněný velký sál kulturního domu.

Vítěz v opozici

Bouřlivá, emotivní a s nečekaným výsledkem. Tak by se dala shrnout atmosféra na ustavujícím zasedání nově zvolených zastupitelů v Bílovci. Přestože volby jednoznačně vyhrála Bílovecká patnáctka, která získala šest mandátů z patnácti, zůstane po středečním ustavujícím zastupitelstvu v opozici.

Novým starostou Bílovce se stal Pavel Mrva (ČSSD), uvolněnou místostarostkou bude v následujících čtyřech letech Sylva Kováčiková (Sdružení nezávislých) a nový post neuvolněné místostarostky bude zastávat Hana Burianová (KDU-ČSL). Dalšími členy rady města byli zvoleni Miroslav Kratochvíl (Sdružení nezávislých) a Norbert Nossek (ANO 2011).

Volbu nového vedení Bílovce sledoval zcela zaplněný velký sál kulturního domu. Mnozí občané byli s výsledkem velmi nespokojeni, což dávali najevo pískáním, tleskáním i hlasitými komentáři.

Podrobnosti přineseme v pátečním tištěném vydání Novojičínského deníku.

Autor: Ivan Pavelek, Simona Mikšová
Text převzat z: Novojičínský Deník

Vážení a milí spoluobčané,

Petr Klimeknejdiskutovanějším tématem minulého měsíce byly bezesporu komunální volby, které letos doprovázela slušná a nekonfliktní kampaň jednotlivých uskupení.

Jako lídr Bílovecké 15 s úctou děkuji  našim voličům za ojedinělý volební výsledek, kterého jsme díky Vám dosáhli. Děkuji také všem voličům, kterým není naše město lhostejné a přišli vyjádřit  podporu svým kandidátům z různých stran.

Volby máme úspěšně za sebou a novým tématem, o kterém se intenzivně diskutuje, je otázka personálního obsazení Rady města a postů místostarosty a starosty. O tom, kdo stane v čele našeho města,  rozhodnou Vámi zvolení zastupitelé na svém ustavujícím zasedání, které se uskuteční ve středu 5.listopadu v 17.00 ve velkém sále Kulturního domu.

Jste všichni co nejsrdečněji zváni!

Petr Klimek


Bílovecká patnáctka