Skip to content

První postřehy z 29. zasedání zastupitelstva ze dne 19. 6. 2018.

1. Určitě  za zmínku stojí Otevřený dopis paní V.W. Kvitové, která v něm vyjádřila svůj legitimní názor na jednání radních ve vztahu k ředitelkám základních škol. V podnětech občanů jsme dále slyšeli obavy o bezpečí na Ostravské ulici a vyslovení rozhořčení nad kulturními počiny, které jsou prezentovány městem v médiích a které ne. Možným vrcholem tohoto bodu jednání bylo pak prohlášení pana radního N. Nosska. Byť několikrát  nechvalně zmiňuje BC 15, tak uvádí, že o nás vlastně vůbec nejde. Že bude žádat o prošetření orgány činné v trestním řízení v souvislosti s občany, kteří na naše stránky píší své názory (jmenoval i  voliče, kterých  se to týká). Poslechněte si sami!

2. Velmi závažná situace o budoucnosti naší nemocnice všechny zalarmovala. Zazněla slova rozhořčení a podivu, jak může MSK takto  jednat? Město Bílovec dalo jednoznačně najevo  svůj nesouhlas! Vyzýváme proto  všechny občany, aby svým podpisem podpořili Petici za zachování provozu v Bílovecké nemocnici a.s. Také doufáme, že P.Mrva, jako člen dozorčí rady nemocnice, nás bude následně informovat, jaké konkrétní kroky udělala v této záležitosti jmenovaná rada.

3. Rozporuplná a velmi nechvályhodná debata o prodeji pozemků by měla přinést jasnější a transparentnější chování města ve vztahu k případným zájemcům – zaznělo z úst jednoho kupujícího občana. Co na to vedení města?

4. Na návrh pana J. Tisovského z kontrolního výboru bude vedle pravidelného měsíčního zpravodaje vydán také Volební speciál, kde budou informace o volbách, o volebních stranách a uskupeních, které se ucházejí ve volbách 5. – 6. 10.2018 o vaše hlasy. Tak budeme mít v jednom měsíci zpravodaje dva.

Další informace zase příště…

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka