Skip to content

Postřehy ze 3. zasedání Zastupitelstva města Bílovec.

1. Z důvodů odstoupení MUDr. Luďka Plisky z Kontrolního výboru se volil nový člen tohoto výboru. BC 15 navrhovala pana Petra Škrobánka ( KDU – ČSL). Ten ale nebyl zvolen. Nutno podotknout, že lídr KDU – ČSL MUDr. Hana Burianová se zdržela hlasování a tak svého kolegu z kandidátní listiny KDU-ČSL nepodpořila. Následně svým hlasem podpořila kandidáta hnutí ANO pana Květoslava Klepáčka, který byl zvolen členem kontrolního výboru.

2. Petr Klimek vyjádřil pochvalný názor na skutečnost, že místostarostka Ing. Sylva Kováčiková při setkání s vedením HZS MSK iniciovala slavnostní otevření areálu Integrovaného záchranného systému na ul.B.Němcové.

3. Starosta Pavel Mrva požádal Bíloveckou 15, aby o děních na jednáních Zastupitelstva města informovala občany korektně. Měl na mysli naše vyjádření z 9. 12. 2014 k 2. Zasedání Zastupitelsva města.
K tomu můžeme dodat jen toto:
Ad 1) Znění tohoto bodu je pravdivé, upřesníme jen tolik, že pro předsednictví Ivy Jahnové a Petra Klimka zvedli ruku i ostatní členové zastupitelstva.
Ad 2) Znění tohoto bodu je taktéž pravdivé. Dotazovali jsme se na komise a bylo nám odpovězeno, že Rada města oslovila vždy předsedu každé komise a ten si vybral své spolupracovníky, se kterými by chtěl v tomto volebním období pracovat.
Ad 3 ) Za tímto názorem stojíme. Je to náš názor, BC 15 by smluvní sankce pro město vymáhala a firmě neustopila. Pan starosta tvrdí, že postupoval správně a hospodárně.
Ad 4) Toto tvrzení se opět zakládá na pravdě a není třeba jej upřesňovat.
Ad 5) K tomuto bodu můžeme jen dodat, že s názorem Petra Klimka souhlasili všichni zastupitelé.

Bílovecká 15


Bílovecká patnáctka