Skip to content

logoBC15_80_79Z jednání zastupitelstva - 3. page

Postřehy, návrhy a připomínky na jednání zastupitelstva města Bílovec.

Postřehy z 22. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 27. 6. 2017.

1. Po otevření prázdninového Zpravodaje jsme opět nabyli přesvědčení, že nás vedení města ke svým rozhodnutím nepotřebuje. Celá jedna stránka je věnována podnikatelskému záměru zábavního parku, jež se 27.6. teprve na jednání diskutoval.

2.
Znovu jsme zažili situaci, kdy Rada města zastupitelům doporučí schválení finanční dotace. Poté jeden z nich vystoupí se zamítavým názorem. Patrně aby žádajícímu občanu mohli říct: Rada vše schválila, to zastupitelé zamítli!

3. Je raritou, že Kontrolní výbor stále nemá svého předsedu. Nicméně zasedá a jedná. Co se nákupu židlí do Domu kultury týká, neshledali jeho členové žádná pochybení vedoucí odboru.

4. Vedení města spoustu lidem zaslouženě poděkovalo za práci, o jiných se ani nezmínilo.

5. SLUMBI zaznamenalo velké navýšení finančních výdajů ve středisku Zeleň (úprava, sekání…). Zajímáme se proč, proto bude dodatečně vysvětleno.

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za podněty, které nám zasíláte. Pokud chcete na našich stránkách něco zveřejnit, rádi Vám tuto službu umožníme.

Pěkné léto Vám všem!
Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Postřehy z 21. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 18. 4. 2017.

Ach jo……odkud začít? Od arogantního nařčení starosty Mrvy, že zastupitelé hlasují tak, jak hlasují? Anebo od toho, že velkoryse přehlédneme jisté pochybení vedoucí odboru? Zkusme tedy od začátku…

1. Starosta města nám předal informaci, že v Bílovecké nemocnici by měla být zachována dosavadní péče, která byla doposud avízována.

2. Vyslechli jsme zprávy o bezpečnosti ve městě, o pořádku, o odpadovém hospodářství. Jsou v Bílovci nebo v jeho okolí černé skládky? Využíváme dostatečně možnost třídění odpadu?

3. Byla přijata vyhláška, která mapuje lokality, kde je možnost venčit psy bez vodítka i bez náhubku. Je to například ulice Tovární a oblast bývalého zahradnictví. Co na tom, že se jedná o místa s vyšším výskytem dětí? Co na tom, že právě tam mnozí v zimě s dětmi sáňkujete?

4. Věděli jste, že dům vedle ZUŠ má kulturní hodnotu? Všimli jste si zbytků hradeb v jeho základech?

5. Probíhají přípravy na výstavbu tzv. podnikatelské zóny, která se bude nacházet za hřištěm a hřbitovem směrem k přehradě.

6. Nejasná pravidla mnohdy vedou k rozporuplnému hlasování o prodeji pozemků. Protože se jedná o zodpovědnost každého zastupitele, nenecháme se starostou zastrašit a ovlivnit. Hlasujeme podle předložených faktů o jednotlivých lokalitách.

7. Mnoho dotačních titulů bylo schváleno, doporučeno a podpořeno.

8. ŠSK Bílovec získalo dotaci z MŠMT ( GRATULUJEME) a slíbené šatny pro sportovce se budou stavět. Přestože je příjemcem dotace ŠSK, máme za to, že Rada města by mohla vyvinout větší aktivitu se o tento projekt zajímat. Z rozpočtu města spolufinancujeme přes 9 miliónu korun.

Vážení spoluobčané,

není naším cílem podrobně popisovat celé pětihodinové dění, to ostatně můžete shlédnout na záznamu. Naše postřehy zachycují situace, o které se chceme s Vámi podělit a čekáme na Váš názor.

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC 15

Postřehy z 20. zasedání zastupitelstva města.

1. Slavnostně složil slib zastupitele náš nový člen – Pavel Ulman.

2. MUDr. Martin Gebauer, náměstek MSK, a JUDr. Zdeněk Horák, ředitel Bílovecké nemocnice, předložili koncepci záchrany nemocnice. Otevřeně hovořili o ztrátě 10 -12 miliónů, nezastírali nepokojný stav u zaměstnanců nemocnice a odpovídali na odborné dotazy, především z úst místostarostky Burianové. Rovněž jim byl předán dopis, který podepsalo 12 starostů okolních obcí. Jeho obsahem bylo vyjádření nesouhlasu s omezováním akutní chirurgické péče v Bílovecké nemocnici, a.s. Poslechněte si oba pány ze záznamu a budete – li se chtít na cokoliv zeptat, neváhejte nás oslovit. Vedení města slíbilo, že pana ředitele opět pozve na dubnové zastupitelstvo.

3. Jsme rádi, že Lubojaty mají nový osadní výbor.

4. Rovněž vyslovujeme pochvalu Odboru regionálního rozvoje za zpracování projektů a nadstandardně rychlou přípravu všech podkladů.

5. Řešily se pozemky, byty, nebyty….a věříme, že příště uspokojíme i ty, kterým zatím nebylo vyhověno.

6. Diskutovali jsme nad podnětem znepokojených občanů ohledně znečištění města psími exkrementy. Majitelé psích mazlíčků, opravdu jste tak bezohlední vůči svému okolí? Co s tím?

7. Byl zaúkolován kontrolní výbor, aby prověřil hospodaření v několika sekcích.

Jednání trvalo více než 5 hodin a my se ptáme, chcete se na něco zeptat? Zajímá Vás nějaká konkrétní kauza? Neváhejte a ozvěte se. Bílovec je přece naše srdcovka!

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Postřehy z 18. jednání zastupitelstva města ze dne 4. 10. 2016

1. Město Bílovec má nového kronikáře! Tuto pozici získala paní Mgr. Eva Ševčíková, které tímto přejeme hodně úspěchů a invence.

2. Rada města se bude zabývat každým podnětem kteréhokoliv občana, který bude navrhovat finanční dar či odměnu pro úspěšného sportovce, kolektiv…. aj. Máte někoho ve svém okolí, kdo by si zasloužil jednorázovou finanční prémii?

3. Bodem programu byla diskuze starosty města se zastupitelem Zbyňkem Bajnarem ohledně pronájmu fa Kyklop. Touto causou se bude nadále zabývat kontrolní výbor.

4. Pan Nossek upozornil na zápis kontrolního výboru, kde vyčetl pochybení minulého starosty Klimka a paní Ing. Korbelové ohledně dotace na výstavbu Knihovny a centra pro seniory. Ostrá debata, při které starosta bral zastupiteli Klimkovi slovo…… podívejte se na video! Určitě to nebyla poslední diskuze na téma této stavby.

5. Padla spousta rozhodnutí o prodeji či neprodeji pozemků, někoho tato rozhodnutí potěší, jiného ne.

6. Jednohlasně se zastupitelé rozhodli nepovolit v Bílovci hrací automaty a vznik herny. Tato vyhláška platí již od roku 2011 a BC 15 bude vždy proti legalizaci hazardu.

7. Pochválili jsme postup města při realizaci parkovacích míst na Jeremenkově ulici.

Vsuvka – během jednání se rada města občerstvovala donesenými dobrotami v plastové misce. Dobrou chuť!

8. Nesouhlasili jsme s prodejem bytového domu se 6 bytovými jednotkami a přilehlého pozemků (téměř 2000 m2)na Komenského ul. za 2 250 000 Kč. Zdá se Vám to taky nízká částka?

9. Hlasitá diskuze se rozohnila ohledně předložené koncepce, která řeší návrh cesty v lokalitě horního Radotína. Uvedený dokument, který byl předložen všem zastupitelům, obsahoval nepravdivé skutečnosti o tom, že bylo jednáno s občany, kteří souhlasí s prodejem svých pozemků městu za 1Kč. Část jmenovaných občanů se dostavila na zastupitelstvo a důrazně se proti tomuto tvrzení ohradila. Nikdo s nimi nejednal!! Rada města (asi slepě) věřila panu Nastálkovi, že uvede do předloženého dokumentu pravdivé informace.
Ptáme se, co vedlo pana Nastálka k tomuto kroku??

Zajímavý byl dotaz starosty na přítomného občana, kde k projednávanému dokumentu dostal, když se jedná o věc neveřejnou? Byl tento dotaz vůbec na místě? Kde se má pak občan dozvědět, že figuruje v takové zprávě?

10. Přijetí úvěru, rozpočtový výhled, čerpat dotaci na sociální bydlení……čísla a čísla, důležitá rozhodnutí plná zodpovědnosti. Pokud chcete vědět víc, sledujte i nadále naše stránky.

11. Jednalo se více než 5 hodin, únava již byla patrná, a přesto jakoby černý hřeb jednání měl teprve přijít….a přišel! Citace soukromé korespondence, patrně neloajalita člena ČSSD, vyhrocené emoce! Podívejte se na záznam a zhodnoťte, kam až může zajít arogance a jízlivost…… třeba až do Vaší soukromé pošty!

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Poznámky z 16. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 2. část našich postřehů z jednání Zastupitelstva dne 14. 6. 2016

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
jsme rádi, že naše informace vnímáte jako možnost sdílení názorů, které je v demokratické společnosti nedílným článkem dobré spolupráce. Tak co jsme si pro Vás připravili tentokrát?

Víte, kdo je v poslední době patrně nejlépe ohodnoceným občanem a zastupitelem města? Jeho trvalé bydliště je na ulici Čs. Armády 221/3. A kdo nám po zazvonění u dveří otevře? Jeho navýšení platu a mimořádné odměny mu může závidět nejeden vedoucí pracovník. Tušíte, o koho se jedná?

Občané na Jeremenkově ulici řeší parkovací místa. Vnímáme jejich aktivitu velmi pozitivně a věříme, že se s vedením města domluví k oboustranné spokojenosti. Vedení města by mělo všechny zastupitelé podrobně informovat na zářijovém zasedání.

Jsme znepokojeni fungováním Osadního výboru v Lubojatech. Opravdu jsou uváděné zájmy a priority vesnice názorem většiny obyvatel? I proto si člen BC 15, Ivo Melecký, nechal zaslat zápisy osadního výboru, aby danou situaci porovnal a případně vyhodnotil.

Pochválili jsme a poděkovali bíloveckým hasičům za pomoc po přívalových deštích na Ohradě.

Schválili jsme všechny navržené finanční podpory volnočasových aktivit.

Neschválili jsme Radou města navržený návrh bezplatného zřízení věcného břemene nelegálně vybudované plynové přípojky . Bližší informace v dalším našem příspěvku.

Všem přejeme krásné léto a zaslouženou dovolenou.
Bílovec je naše srdcovka – Vaše BC 15

Poznámky z 16. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 1. část

Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás nám říkají, že málo prosazujeme své názory a že nejsme vůči vládnoucí ,,osmičce“ dostatečně tvrdí. Sledovali jste 16. zasedání Zastupitelstva města? Bylo to první jednání, kdy se do diskuse zapojilo všech 15 zastupitelů. Přinášíme alespoň ve zkratce, co se projednávalo.

Jedním bodem programu byla zpráva o Bílovecké nemocnici. Ale pan ředitel se omluvil a tak nás pan starosta informoval, že personální problémy jsou řešeny a že dojde ke změně právní subjektivity z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci MSK. Klást dotazy nebylo tedy komu.

Ocenili jsme rozhodnutí Rady města poskytnout finanční dar volejbalovému družstvu starších žákyň ZŠ a MŠ Komenského za vítězství v celorepublikovém klání, pochvalu sklidily i mažoretky DDM za reprezentaci na mistrovství Evropy. Město Bílovec tak zazářilo a jde vidět dobrá a kvalitní práce našich pedagogů a vedoucích zájmových kroužků. Blahopřejeme!

Zajímavá situace nastala u bodu, kdy se rozhodovalo o prodeji bytů na Havlíčkově ulici. Pan Miroslav Kratochvíl nahlásil střet zájmu, přesto dle zákona mohl hlasovat. A tak se stalo, že jeho hlas byl rozhodujícím a město Bílovec na základě nového znaleckého posudku prodalo díky osmi zastupitelům tři byty v ceně: 320 tis.Kč = byt 67 m2, 360 tis.Kč = byt 64 m2, 401 tis.Kč = 67 m2. A je to!

Vyslovili jsme Radě města nesouhlasné stanovisko na jednání s panem Zdeňkem Kuchtou. Ten opouští pozici kronikáře města z důvodů neadekvátních úprav členů Rady města do kroniky města. Pan Kuchta říká, že toto se mu za 26 let spolupráce s městem ještě nikdy nestalo! Tato skutečnost nás vzhledem k záslužné práci pana Kuchty velmi mrzí a děkujeme mu za neúnavnou práci na poli historie města. Paní Burianová se nechala slyšet, že toto jsou jen zbytečně vyvolané emoce, že se s panem Kuchtou přátelsky rozešli a podali si ruku. Každý máme asi na přátelství a jednání s lidmi jiný názor! Pan Kuchta se přátelsky vůbec necítí!!

Podpořili jsme změny rozpočtu města. Těší nás především příjem dotace ve výši 6 mil.Kč na obnovu nádvoří zámku. Pokud si vzpomínáte, zprvu vedení města nepodporovalo podání žádosti o dotaci. Myslíme si, že naše kampaň, ale především Vaše reakce, názory lidí, pomohly ke změně postoje osmi zastupitelů vedení města.

Vážení přátelé,
aby toho nebylo najednou moc  a mohli jste se případně k jednotlivým bodům vyjádřit, rozdělili jsme naše postřehy na dvě části. První jste právě přečetli, ve druhé Vás budeme informovat třeba o iniciativě občanů na Jeremenkově ulici, o Slumbi, nebo o zajímavé plynové přípojce. Těšíme se na Vaše náměty či připomínky! Jsme tu pro Vás a zajímá nás, co si myslíte právě Vy!

Vaše BC 15

Informace z jednání 12. Zastupitelstva města Bílovce.

1. Byly schváleny smlouvy o poskytnutí dotace na investiční akce „Obnova nádvoří zámku“ a „Regenerace volnočasového hřiště v Bravinném“. Plně jsme podpořili!

2. Bylo schváleno navýšení rozpočtu na provedení rekonstrukce hasičského vozidla CAS. Plně jsme podpořili!

3. Je nám nesmírně líto, že na svou funkci rezignoval vedoucí odboru investic Ing. Jan Krzák.

4. Čím překvapil pan starosta tentokrát?
– Tak třeba informací, že provedl statistiku a zjistil, že projednání jednoho bodu v minulém volebním období trvalo cca 5 min, v současnosti trvá v průměru 7,2 minuty. Vskutku užitečná statistika!
– Dále nás pan starosta utvrdil, že dnes sedí starosta na radnici, věnuje se své práci a ne svým podnikatelským záměrům. Takže se zdržuje v místě, kde pracuje. Na dotaz Petra Klimka, koho tím myslel, odpověděl: „Potrefená husa se většinou ozve.“ Náš starosta neustále hýří kolem sebe nějakými vtipnými citáty, nemyslíte?

Krásný leden Vám přeje Vaše BC 15.


Bílovecká patnáctka