Skip to content

logoBC15_80_79Z jednání zastupitelstva - 3. page

Postřehy, návrhy a připomínky na jednání zastupitelstva města Bílovec.

Postřehy z 20. zasedání zastupitelstva města.

1. Slavnostně složil slib zastupitele náš nový člen – Pavel Ulman.

2. MUDr. Martin Gebauer, náměstek MSK, a JUDr. Zdeněk Horák, ředitel Bílovecké nemocnice, předložili koncepci záchrany nemocnice. Otevřeně hovořili o ztrátě 10 -12 miliónů, nezastírali nepokojný stav u zaměstnanců nemocnice a odpovídali na odborné dotazy, především z úst místostarostky Burianové. Rovněž jim byl předán dopis, který podepsalo 12 starostů okolních obcí. Jeho obsahem bylo vyjádření nesouhlasu s omezováním akutní chirurgické péče v Bílovecké nemocnici, a.s. Poslechněte si oba pány ze záznamu a budete – li se chtít na cokoliv zeptat, neváhejte nás oslovit. Vedení města slíbilo, že pana ředitele opět pozve na dubnové zastupitelstvo.

3. Jsme rádi, že Lubojaty mají nový osadní výbor.

4. Rovněž vyslovujeme pochvalu Odboru regionálního rozvoje za zpracování projektů a nadstandardně rychlou přípravu všech podkladů.

5. Řešily se pozemky, byty, nebyty….a věříme, že příště uspokojíme i ty, kterým zatím nebylo vyhověno.

6. Diskutovali jsme nad podnětem znepokojených občanů ohledně znečištění města psími exkrementy. Majitelé psích mazlíčků, opravdu jste tak bezohlední vůči svému okolí? Co s tím?

7. Byl zaúkolován kontrolní výbor, aby prověřil hospodaření v několika sekcích.

Jednání trvalo více než 5 hodin a my se ptáme, chcete se na něco zeptat? Zajímá Vás nějaká konkrétní kauza? Neváhejte a ozvěte se. Bílovec je přece naše srdcovka!

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Postřehy z 18. jednání zastupitelstva města ze dne 4. 10. 2016

1. Město Bílovec má nového kronikáře! Tuto pozici získala paní Mgr. Eva Ševčíková, které tímto přejeme hodně úspěchů a invence.

2. Rada města se bude zabývat každým podnětem kteréhokoliv občana, který bude navrhovat finanční dar či odměnu pro úspěšného sportovce, kolektiv…. aj. Máte někoho ve svém okolí, kdo by si zasloužil jednorázovou finanční prémii?

3. Bodem programu byla diskuze starosty města se zastupitelem Zbyňkem Bajnarem ohledně pronájmu fa Kyklop. Touto causou se bude nadále zabývat kontrolní výbor.

4. Pan Nossek upozornil na zápis kontrolního výboru, kde vyčetl pochybení minulého starosty Klimka a paní Ing. Korbelové ohledně dotace na výstavbu Knihovny a centra pro seniory. Ostrá debata, při které starosta bral zastupiteli Klimkovi slovo…… podívejte se na video! Určitě to nebyla poslední diskuze na téma této stavby.

5. Padla spousta rozhodnutí o prodeji či neprodeji pozemků, někoho tato rozhodnutí potěší, jiného ne.

6. Jednohlasně se zastupitelé rozhodli nepovolit v Bílovci hrací automaty a vznik herny. Tato vyhláška platí již od roku 2011 a BC 15 bude vždy proti legalizaci hazardu.

7. Pochválili jsme postup města při realizaci parkovacích míst na Jeremenkově ulici.

Vsuvka – během jednání se rada města občerstvovala donesenými dobrotami v plastové misce. Dobrou chuť!

8. Nesouhlasili jsme s prodejem bytového domu se 6 bytovými jednotkami a přilehlého pozemků (téměř 2000 m2)na Komenského ul. za 2 250 000 Kč. Zdá se Vám to taky nízká částka?

9. Hlasitá diskuze se rozohnila ohledně předložené koncepce, která řeší návrh cesty v lokalitě horního Radotína. Uvedený dokument, který byl předložen všem zastupitelům, obsahoval nepravdivé skutečnosti o tom, že bylo jednáno s občany, kteří souhlasí s prodejem svých pozemků městu za 1Kč. Část jmenovaných občanů se dostavila na zastupitelstvo a důrazně se proti tomuto tvrzení ohradila. Nikdo s nimi nejednal!! Rada města (asi slepě) věřila panu Nastálkovi, že uvede do předloženého dokumentu pravdivé informace.
Ptáme se, co vedlo pana Nastálka k tomuto kroku??

Zajímavý byl dotaz starosty na přítomného občana, kde k projednávanému dokumentu dostal, když se jedná o věc neveřejnou? Byl tento dotaz vůbec na místě? Kde se má pak občan dozvědět, že figuruje v takové zprávě?

10. Přijetí úvěru, rozpočtový výhled, čerpat dotaci na sociální bydlení……čísla a čísla, důležitá rozhodnutí plná zodpovědnosti. Pokud chcete vědět víc, sledujte i nadále naše stránky.

11. Jednalo se více než 5 hodin, únava již byla patrná, a přesto jakoby černý hřeb jednání měl teprve přijít….a přišel! Citace soukromé korespondence, patrně neloajalita člena ČSSD, vyhrocené emoce! Podívejte se na záznam a zhodnoťte, kam až může zajít arogance a jízlivost…… třeba až do Vaší soukromé pošty!

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Poznámky z 16. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 2. část našich postřehů z jednání Zastupitelstva dne 14. 6. 2016

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
jsme rádi, že naše informace vnímáte jako možnost sdílení názorů, které je v demokratické společnosti nedílným článkem dobré spolupráce. Tak co jsme si pro Vás připravili tentokrát?

Víte, kdo je v poslední době patrně nejlépe ohodnoceným občanem a zastupitelem města? Jeho trvalé bydliště je na ulici Čs. Armády 221/3. A kdo nám po zazvonění u dveří otevře? Jeho navýšení platu a mimořádné odměny mu může závidět nejeden vedoucí pracovník. Tušíte, o koho se jedná?

Občané na Jeremenkově ulici řeší parkovací místa. Vnímáme jejich aktivitu velmi pozitivně a věříme, že se s vedením města domluví k oboustranné spokojenosti. Vedení města by mělo všechny zastupitelé podrobně informovat na zářijovém zasedání.

Jsme znepokojeni fungováním Osadního výboru v Lubojatech. Opravdu jsou uváděné zájmy a priority vesnice názorem většiny obyvatel? I proto si člen BC 15, Ivo Melecký, nechal zaslat zápisy osadního výboru, aby danou situaci porovnal a případně vyhodnotil.

Pochválili jsme a poděkovali bíloveckým hasičům za pomoc po přívalových deštích na Ohradě.

Schválili jsme všechny navržené finanční podpory volnočasových aktivit.

Neschválili jsme Radou města navržený návrh bezplatného zřízení věcného břemene nelegálně vybudované plynové přípojky . Bližší informace v dalším našem příspěvku.

Všem přejeme krásné léto a zaslouženou dovolenou.
Bílovec je naše srdcovka – Vaše BC 15

Poznámky z 16. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 1. část

Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás nám říkají, že málo prosazujeme své názory a že nejsme vůči vládnoucí ,,osmičce“ dostatečně tvrdí. Sledovali jste 16. zasedání Zastupitelstva města? Bylo to první jednání, kdy se do diskuse zapojilo všech 15 zastupitelů. Přinášíme alespoň ve zkratce, co se projednávalo.

Jedním bodem programu byla zpráva o Bílovecké nemocnici. Ale pan ředitel se omluvil a tak nás pan starosta informoval, že personální problémy jsou řešeny a že dojde ke změně právní subjektivity z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci MSK. Klást dotazy nebylo tedy komu.

Ocenili jsme rozhodnutí Rady města poskytnout finanční dar volejbalovému družstvu starších žákyň ZŠ a MŠ Komenského za vítězství v celorepublikovém klání, pochvalu sklidily i mažoretky DDM za reprezentaci na mistrovství Evropy. Město Bílovec tak zazářilo a jde vidět dobrá a kvalitní práce našich pedagogů a vedoucích zájmových kroužků. Blahopřejeme!

Zajímavá situace nastala u bodu, kdy se rozhodovalo o prodeji bytů na Havlíčkově ulici. Pan Miroslav Kratochvíl nahlásil střet zájmu, přesto dle zákona mohl hlasovat. A tak se stalo, že jeho hlas byl rozhodujícím a město Bílovec na základě nového znaleckého posudku prodalo díky osmi zastupitelům tři byty v ceně: 320 tis.Kč = byt 67 m2, 360 tis.Kč = byt 64 m2, 401 tis.Kč = 67 m2. A je to!

Vyslovili jsme Radě města nesouhlasné stanovisko na jednání s panem Zdeňkem Kuchtou. Ten opouští pozici kronikáře města z důvodů neadekvátních úprav členů Rady města do kroniky města. Pan Kuchta říká, že toto se mu za 26 let spolupráce s městem ještě nikdy nestalo! Tato skutečnost nás vzhledem k záslužné práci pana Kuchty velmi mrzí a děkujeme mu za neúnavnou práci na poli historie města. Paní Burianová se nechala slyšet, že toto jsou jen zbytečně vyvolané emoce, že se s panem Kuchtou přátelsky rozešli a podali si ruku. Každý máme asi na přátelství a jednání s lidmi jiný názor! Pan Kuchta se přátelsky vůbec necítí!!

Podpořili jsme změny rozpočtu města. Těší nás především příjem dotace ve výši 6 mil.Kč na obnovu nádvoří zámku. Pokud si vzpomínáte, zprvu vedení města nepodporovalo podání žádosti o dotaci. Myslíme si, že naše kampaň, ale především Vaše reakce, názory lidí, pomohly ke změně postoje osmi zastupitelů vedení města.

Vážení přátelé,
aby toho nebylo najednou moc  a mohli jste se případně k jednotlivým bodům vyjádřit, rozdělili jsme naše postřehy na dvě části. První jste právě přečetli, ve druhé Vás budeme informovat třeba o iniciativě občanů na Jeremenkově ulici, o Slumbi, nebo o zajímavé plynové přípojce. Těšíme se na Vaše náměty či připomínky! Jsme tu pro Vás a zajímá nás, co si myslíte právě Vy!

Vaše BC 15

Informace z jednání 12. Zastupitelstva města Bílovce.

1. Byly schváleny smlouvy o poskytnutí dotace na investiční akce „Obnova nádvoří zámku“ a „Regenerace volnočasového hřiště v Bravinném“. Plně jsme podpořili!

2. Bylo schváleno navýšení rozpočtu na provedení rekonstrukce hasičského vozidla CAS. Plně jsme podpořili!

3. Je nám nesmírně líto, že na svou funkci rezignoval vedoucí odboru investic Ing. Jan Krzák.

4. Čím překvapil pan starosta tentokrát?
– Tak třeba informací, že provedl statistiku a zjistil, že projednání jednoho bodu v minulém volebním období trvalo cca 5 min, v současnosti trvá v průměru 7,2 minuty. Vskutku užitečná statistika!
– Dále nás pan starosta utvrdil, že dnes sedí starosta na radnici, věnuje se své práci a ne svým podnikatelským záměrům. Takže se zdržuje v místě, kde pracuje. Na dotaz Petra Klimka, koho tím myslel, odpověděl: „Potrefená husa se většinou ozve.“ Náš starosta neustále hýří kolem sebe nějakými vtipnými citáty, nemyslíte?

Krásný leden Vám přeje Vaše BC 15.

Naše postřehy z 11. zasedání Zastupitelstva města Bílovce ze dne 8. 12. 2015.

1. Na více než tříhodinovém jednání bylo přijato mnoho navržených a důležitých usnesení.

2. Za přítomnosti JUDr. Karly Návedlové, po obsáhlé diskusi a po doplnění darovací smlouvy bylo schváleno darování pozemku p.č.775/4 v k.ú. Bílovec pro ŠSK Bílovec za účelem výstavby nového sociálního zázemí. Pan starosta se zdržel hlasování.

3. Byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek za komunální odpad tak i v příštím roce zůstane ve výši 500 Kč/osoba/rok.

3. Přidali jsme se k návrhu majetkové komise i finančního výboru zveřejnit záměr prodeje objektu tzv. České Besedy. Tento návrh podpořilo jen 7 zastupitelů a tudíž nebylo přijato žádné usnesení.

4. Kontrolní výbor měl zájem provést kontrolu hospodaření firmy SLUMBI spol s.r.o za rok 2015. Přestože pan jednatel firmy , Ing. Miroslav Brímus, rozsáhle hovořil, že mají vše v pořádku, že mají za sebou spoustu kontrol a hlídá je také dozorčí rada, při hlasování byl PROTI poskytnout kontrolnímu výboru jakékoliv podklady. Hlasování se samozřejmě zdrželi všichni členové rady města a také pan Říman i pan Kameníček. A opět jsme byli v poměru 7:8. A to pan starosta nabádal, že bychom měli jako zastupitelé táhnout za jeden provaz. Ale asi tím myslel něco jiného 🙁

5. Byly schváleny doplňující návrhy na pořízení změny územního plánu. Asi nejzajímavějším návrhem je změna územního plánu na části pozemku p.č.2585/1 patřícímu Správě železniční dopravní cesty u prodejny Hruška. Pozemek má ke svým podnikatelským aktivitám zájem využít firma MSV STUDÉNKA s.r.o.

6. Byl schválen prodej pozemku p.č.2212/1 o velikosti 1295 m2 do vlastnictví Bílovecká nemocnice a.s.za minimální cenu 400 Kč/m2 a to přesto, že majetková komise doporučila schválení prodeje Petru Klimkovi, který nabízel cenu 450 Kč/m2. Při žádosti o to, ať je v zápise z jednání zastupitelstva uvedeno, jak který zastupitel hlasoval, tak 7 z dnešních zastupitelů vedení města tento návrh nepodpořilo, jelikož si zřejmě nepřálo, ať je evidováno, jak hlasovali.

7. Byl schválen rozpočet na rok 2016. Součástí rozpočtu je vyčlenění finančních prostředků na splacení 3 úvěrů, které by měly být nahrazeny úvěrem novým, s nižší úrokovou sazbou, avšak v součtu o 5 mil. Kč vyšším.

8. Zjistili jsme, že od května 2015 město Bílovec platí 25 000 Kč/měsíčně fyzické osobě za tzv. PR. – napsání a zaslání článků na web města, do novin a dalších médií. I pro příští rok chtělo vedení města za tuto činnost vynakládat z veřejných zdrojů 300 000 Kč!!! Náš protinávrh na snížení této částky na 10 000 Kč/měsíčně byl podpořen a „prohlasován“ 8:7.

Bílovec je naše srdcovka  –  Vaše BC15.

 

10. zasedání zastupitelstva města očima BC 15.

10. zasedání Zastupitelstva města Bílovec trvalo cca 4 hodiny. Přinášíme Vám tentokrát tyto postřehy:

1. Ředitel bílovecké nemocnice  Ing. Kamil Mašík informoval o personálních změnách v představenstvu této společnosti, kdy v horizontu jednoho měsíce bude z představenstva odvolán právě on  a MUDr. Dagmar Palasová. Také informoval o petici zaměstnanců nemocnice požadující odvolání primářky MUDr Dagmar Palasové. Není to tak dávno, kdy před zastupiteli hovořil jen v samých superlativech.

2. Vzali jsme na vědomí koncepci využití bytového a nebytového fondu města. Byli jsme ujištěni, že každá jednotlivá investice bude vždy projednávána v Zastupitelstvu města. Tomu jsme moc rádi.

3. Co bude s Besedou? Opětovně nebyl předložen návrh na vyjádření se k obdržené nabídce na odkup této nemovitosti. Na druhou stranu byla zastupitelům zaslána vizuální dokumentace přestavby tohoto objektu. Zajímá Vás, kolik by město za takovouto rekonstrukci zaplatilo?

4. Byl nám předložen materiál, který mapuje objekty ve městě, které byly označeny jako nevzhledné. Tento materiál vzbudil v našich řadách velkou diskuzi. Uvidíme, co bude dál.

5. Zastupitelům města byl doručen dopis pana Sláčala, v němž  označuje Petra Klimka z nekalého ovlivňování při rozhodování zastupitelů. O co se jedná?

Na minulém zastupitelstvu nebyl Ing. Sláčalovi  schválen prodej pozemku p.č.2373/1  za cenu 408 Kč/m2. Petr Klimek vystoupil s názorem, že cena za takto lukrativní pozemek je příliš nízká a nabídka může být i spekulativní vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu velký pozemek, kde může stát i více domů.  Pan Sláčal v dopise  uvádí, že jej Petr Klimek označil za spekulanta a ovlivnil tak hlasování zastupitelů. Petr Klimek se ohrazuje, že nenazval pana Sláčala spekulantem!!! Pan Mrva se důrazně postavil za to, že pan Klimek pana Sláčala za spekulanta označil.

Tak, milí občané, udělejte si obrázek sami. Posuďte, co kdo říká a co kdo slyší. Nutno ještě dodat, že dnes nebyl schválen prodej tohoto pozemku za cenu 586 Kč/m2 pro jiného zájemce. Jedná se o příjem peněz do rozpočtu města. Pan starosta Mrva řekl, že bude hlasovat proti tomuto prodeji, je to prý nemorální!  Ještě že máme tak morálního pana starostu, viďte 🙂 !

Přejeme Vám pěkné podzimní dny.

Bílovec je naše srdcovka – Vaše BC15.


Bílovecká patnáctka