Skip to content

logoBC15_80_79Z jednání zastupitelstva - 2. page

Postřehy, návrhy a připomínky na jednání zastupitelstva města Bílovec.

Postřehy ze 4. zasedání Zastupitelstva města Bílovce 20. 2. 2019.

Vážení spoluobčané, přátelé,

přinášíme Vám pravidelné ohlédnutí za zasedáním Zastupitelstva města Bílovce. Vybíráme z nejdůležitějších projednávaných záležitostí:

– z podnětů občanů přišel návrh na obnovu historického nápisu Česká beseda na její opravované budově

– byly jmenovány zbylé osadní výbory
– byly projednány dotace a investiční akce jak za uplynulý rok, tak plán na rok 2019
– z finančních, organizačních a sociálních důvodů nebyla přijata dotace na rekonstrukci a vybudování sociálního bydlení v „Kamenáči“
– v rámci reorganizace kultury v Bílovci byl provoz Kulturního domu převeden pod Kulturní centrum
– bylo zrušeno usnesení týkající se úsekového měření, a budou diskutovány a projednány všechny možnosti, jak vyřešit situaci na Ostravské ulici primárně z pohledu bezpečnosti

Ptejte se co Vás zajímá, obracejte se na nás s Vašimi podněty a nápady. Bílovec je nás všech.

Bílovec je naše srdcovka
Vaše Bílovecká 15

Postřehy z 3. zasedání Zastupitelstva města Bílovec 12. 12. 2018.

Vážení spoluobčané,

přinášíme Vám postřehy a informace ze včerejšího zasedání Zastupitelstva:

Nové období jsme začali pěkně zostra – zasedání trvalo déle než 6 hodin!
Čerstvá zpráva z MS kraje: Bílovecká nemocnice se optimalizovat nebude! Rozsah péče zůstává nezměněn
Autobusové nádraží by mělo být zprovozněno 17.12. Ke zdržení došlo z důvodu kolaudačního procesu
Byly obsazeny komise a výbory – občanů, kteří projevili zájem pro město pracovat, bylo mnoho – na všechny se nedostalo, ne všichni byli spokojeni
Osadní výbory vznikly ve Lhotce, ve Výškovicích a na Ohradě – v dalších částech proběhnou volby v lednu
V místních částech budou instalovány informativní měřiče rychlosti – snad bude na silnicích zase trochu bezpečněji
Poplatek za komunální odpad byl navýšen o 50 Kč na občana… Ceny rostou, odpadů přibývá…
Pokořili jsme možná jeden historický rekord – v návrhové komisi se sešlo 13 návrhů
Byl schválen rozpočet na rok 2019

V nejbližších dnech bude na webu města odkaz na videozáznam celého jednání.

Sledujte program akcí ve městě – ve městě se toho spoustu děje, tak se možná na některé akci potkáme.

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše Bílovecká 15.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

na dnešním ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Bílovcedne 12. 11. 2018 bylo zvoleno nové vedení města Bílovce:

Renata Mikolašová (Bílovecká 15) – starostka
Zbyněk Bajnar (Bílovecká 15) – místostarosta (uvolněný)
Renáta Fialová (nezávislá, za ČSSD) – místostarostka (neuvolněná)
Antonín Illík (ODS) – radní
Petr Klimek (Bílovecká 15) – radní


Ještě jednou Vám všem děkujeme za podporu, kterou jste nám vyjádřili ve volbách i v minulých dnech.

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše Bc15

30. zasedání Zastupitelstva města Bílovec.

18. září proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva města v tomto volebním období. Naše pravidelné postřehy si dovolíme tentokrát trošku odlehčit a shrnout s lehkým humorem.

1. Dobrá věc se podařila a nemocnice zůstává s plnou péčí! Jednota občanů se vyplatila!
2. Ranec otevřených dopisů na téma konkurzy na místa ředitelů škol se opět rozšířil. Tentokrát se zapojit i P. Mrva. Četl opravdu hezky!
3. Máte nouzi o zubaře? Špatně hledáte, v Bílovci je jich dostatek!
4. Zastupitelé dostali písemnou zpětnou vazbu očima voliče. Kdo seděl v zastupitelstvu zbytečně? Kdo nepromluvil?
5. Sportovci dostanou 10 mega na šatny. Kdo dostal letos víc?
6. P, Mrva se mýlil ( což je téměř nemožné), když avizoval schválení nových Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města. My navrhujeme jinou variantu, o kterou ale nebyl zájem. Tak snad příště!
7. Skatepark zatím nemá v Bílovci místo, Rada města nedokázala rozhodnout o výběru lokality. Hoši, tak taky snad příště.
8. Na finanční podporu dosáhli Nezmaři, p.Bulava, Ohrada…a další. Zaslouženě?
9. Křížová cesta už prý nezarůstá plevelem. Myslíme všichni tu stejnou?
10. Starosta poděkoval konstruktivním zastupitelům. Co myslíte, myslel tím i nás?

Ale teď vážně, bílovecký občane:
Je Bílovec město, ve kterém bydlíš a žiješ? Záleží ti na tom, komu dáš ve volbách svůj hlas? Tak promluv a přijď k volbám!
Rozhodněte o směru, kterým se Bílovec vydá.
Vyjádřeme svou vůli svobodně a beze strachu!
Šťastnou budoucnost nám všem!

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC15

Náš názor není zbytečný.

Na posledním zasedání zastupitelstva města Bílovce před říjnovými volbami, které se konalo dnes, nebyly schváleny Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, které vypracovávala paní zastupitelka I. Jahnová.
Už na červnovém zasedání ZM avizovala BC15 nespokojenost s tímto dokumentem, stejný postoj měla i Komise kulturní a sportovní.

Paní Jahnová se od té doby nezajímala o naše názory a skutečnosti, které nám opět zabránily patřičný dokument dnes podpořit a schválit.
Poté bohužel neustála kritiku uvedeného dokumentu a napadla BC15 s projevem o nespolupráci. BC15 uvedla jasné důvody, proč daný dokument považuje za byrokratický a nevyhovující.
Jsme přesvědčeni, že uvedené Zásady se dají zpracovat jednodušším a přehlednějším způsobem, a že nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb, si své Zásady o poskytování dotací schválí samo.

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše Bc15

Další postřehy z posledního zastupitelstva.

1. Nepodpořili jsme nové Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu města, která ve spolupráci předkládala I. Jahnová. U návrhu nám chybí prováděcí, jasná vyhodnocovací pravidla. Přidává totiž žadatelům více povinností, ale schválení opět závisí na subjektivním pohledu „schvalovací komise“.

2. Iniciovali jsme dotazy občanů – např. parkování na ulici Puškinova, chodník na ulici Jeremenkova apod.

3. Dotazovali jsme se, proč nebylo vloženo do kroniky města vyjádření bývalého kronikáře Z.Kuchty.

4. Snažili jsme se pochopit situaci ohledně koupě bývalé kotelny na ulici 17. listopadu a s tímto související Petici občanů. Všichni jsme byli nakonec překvapeni, jak starosta města vyhodnocuje situaci s tím, že nejlepší by bylo zřídit v dané lokalitě parkování. Tak proč tedy město objekt nabízí k prodeji??

Vážení přátelé, pokud máte náladu, chuť a chcete si udělat obrázek sami, není nic jednoduššího, než si pustit záznam:
http://live.publicstream.cz/…/29-zasedani-zastupitelstva-me…

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

První postřehy z 29. zasedání zastupitelstva ze dne 19. 6. 2018.

1. Určitě  za zmínku stojí Otevřený dopis paní V.W. Kvitové, která v něm vyjádřila svůj legitimní názor na jednání radních ve vztahu k ředitelkám základních škol. V podnětech občanů jsme dále slyšeli obavy o bezpečí na Ostravské ulici a vyslovení rozhořčení nad kulturními počiny, které jsou prezentovány městem v médiích a které ne. Možným vrcholem tohoto bodu jednání bylo pak prohlášení pana radního N. Nosska. Byť několikrát  nechvalně zmiňuje BC 15, tak uvádí, že o nás vlastně vůbec nejde. Že bude žádat o prošetření orgány činné v trestním řízení v souvislosti s občany, kteří na naše stránky píší své názory (jmenoval i  voliče, kterých  se to týká). Poslechněte si sami!

2. Velmi závažná situace o budoucnosti naší nemocnice všechny zalarmovala. Zazněla slova rozhořčení a podivu, jak může MSK takto  jednat? Město Bílovec dalo jednoznačně najevo  svůj nesouhlas! Vyzýváme proto  všechny občany, aby svým podpisem podpořili Petici za zachování provozu v Bílovecké nemocnici a.s. Také doufáme, že P.Mrva, jako člen dozorčí rady nemocnice, nás bude následně informovat, jaké konkrétní kroky udělala v této záležitosti jmenovaná rada.

3. Rozporuplná a velmi nechvályhodná debata o prodeji pozemků by měla přinést jasnější a transparentnější chování města ve vztahu k případným zájemcům – zaznělo z úst jednoho kupujícího občana. Co na to vedení města?

4. Na návrh pana J. Tisovského z kontrolního výboru bude vedle pravidelného měsíčního zpravodaje vydán také Volební speciál, kde budou informace o volbách, o volebních stranách a uskupeních, které se ucházejí ve volbách 5. – 6. 10.2018 o vaše hlasy. Tak budeme mít v jednom měsíci zpravodaje dva.

Další informace zase příště…

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka