Skip to content

logoBC15_80_79Z jednání zastupitelstva - 2. page

Postřehy, návrhy a připomínky na jednání zastupitelstva města Bílovec.

30. zasedání Zastupitelstva města Bílovec.

18. září proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva města v tomto volebním období. Naše pravidelné postřehy si dovolíme tentokrát trošku odlehčit a shrnout s lehkým humorem.

1. Dobrá věc se podařila a nemocnice zůstává s plnou péčí! Jednota občanů se vyplatila!
2. Ranec otevřených dopisů na téma konkurzy na místa ředitelů škol se opět rozšířil. Tentokrát se zapojit i P. Mrva. Četl opravdu hezky!
3. Máte nouzi o zubaře? Špatně hledáte, v Bílovci je jich dostatek!
4. Zastupitelé dostali písemnou zpětnou vazbu očima voliče. Kdo seděl v zastupitelstvu zbytečně? Kdo nepromluvil?
5. Sportovci dostanou 10 mega na šatny. Kdo dostal letos víc?
6. P, Mrva se mýlil ( což je téměř nemožné), když avizoval schválení nových Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města. My navrhujeme jinou variantu, o kterou ale nebyl zájem. Tak snad příště!
7. Skatepark zatím nemá v Bílovci místo, Rada města nedokázala rozhodnout o výběru lokality. Hoši, tak taky snad příště.
8. Na finanční podporu dosáhli Nezmaři, p.Bulava, Ohrada…a další. Zaslouženě?
9. Křížová cesta už prý nezarůstá plevelem. Myslíme všichni tu stejnou?
10. Starosta poděkoval konstruktivním zastupitelům. Co myslíte, myslel tím i nás?

Ale teď vážně, bílovecký občane:
Je Bílovec město, ve kterém bydlíš a žiješ? Záleží ti na tom, komu dáš ve volbách svůj hlas? Tak promluv a přijď k volbám!
Rozhodněte o směru, kterým se Bílovec vydá.
Vyjádřeme svou vůli svobodně a beze strachu!
Šťastnou budoucnost nám všem!

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC15

Náš názor není zbytečný.

Na posledním zasedání zastupitelstva města Bílovce před říjnovými volbami, které se konalo dnes, nebyly schváleny Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, které vypracovávala paní zastupitelka I. Jahnová.
Už na červnovém zasedání ZM avizovala BC15 nespokojenost s tímto dokumentem, stejný postoj měla i Komise kulturní a sportovní.

Paní Jahnová se od té doby nezajímala o naše názory a skutečnosti, které nám opět zabránily patřičný dokument dnes podpořit a schválit.
Poté bohužel neustála kritiku uvedeného dokumentu a napadla BC15 s projevem o nespolupráci. BC15 uvedla jasné důvody, proč daný dokument považuje za byrokratický a nevyhovující.
Jsme přesvědčeni, že uvedené Zásady se dají zpracovat jednodušším a přehlednějším způsobem, a že nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb, si své Zásady o poskytování dotací schválí samo.

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše Bc15

Další postřehy z posledního zastupitelstva.

1. Nepodpořili jsme nové Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu města, která ve spolupráci předkládala I. Jahnová. U návrhu nám chybí prováděcí, jasná vyhodnocovací pravidla. Přidává totiž žadatelům více povinností, ale schválení opět závisí na subjektivním pohledu „schvalovací komise“.

2. Iniciovali jsme dotazy občanů – např. parkování na ulici Puškinova, chodník na ulici Jeremenkova apod.

3. Dotazovali jsme se, proč nebylo vloženo do kroniky města vyjádření bývalého kronikáře Z.Kuchty.

4. Snažili jsme se pochopit situaci ohledně koupě bývalé kotelny na ulici 17. listopadu a s tímto související Petici občanů. Všichni jsme byli nakonec překvapeni, jak starosta města vyhodnocuje situaci s tím, že nejlepší by bylo zřídit v dané lokalitě parkování. Tak proč tedy město objekt nabízí k prodeji??

Vážení přátelé, pokud máte náladu, chuť a chcete si udělat obrázek sami, není nic jednoduššího, než si pustit záznam:
http://live.publicstream.cz/…/29-zasedani-zastupitelstva-me…

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

První postřehy z 29. zasedání zastupitelstva ze dne 19. 6. 2018.

1. Určitě  za zmínku stojí Otevřený dopis paní V.W. Kvitové, která v něm vyjádřila svůj legitimní názor na jednání radních ve vztahu k ředitelkám základních škol. V podnětech občanů jsme dále slyšeli obavy o bezpečí na Ostravské ulici a vyslovení rozhořčení nad kulturními počiny, které jsou prezentovány městem v médiích a které ne. Možným vrcholem tohoto bodu jednání bylo pak prohlášení pana radního N. Nosska. Byť několikrát  nechvalně zmiňuje BC 15, tak uvádí, že o nás vlastně vůbec nejde. Že bude žádat o prošetření orgány činné v trestním řízení v souvislosti s občany, kteří na naše stránky píší své názory (jmenoval i  voliče, kterých  se to týká). Poslechněte si sami!

2. Velmi závažná situace o budoucnosti naší nemocnice všechny zalarmovala. Zazněla slova rozhořčení a podivu, jak může MSK takto  jednat? Město Bílovec dalo jednoznačně najevo  svůj nesouhlas! Vyzýváme proto  všechny občany, aby svým podpisem podpořili Petici za zachování provozu v Bílovecké nemocnici a.s. Také doufáme, že P.Mrva, jako člen dozorčí rady nemocnice, nás bude následně informovat, jaké konkrétní kroky udělala v této záležitosti jmenovaná rada.

3. Rozporuplná a velmi nechvályhodná debata o prodeji pozemků by měla přinést jasnější a transparentnější chování města ve vztahu k případným zájemcům – zaznělo z úst jednoho kupujícího občana. Co na to vedení města?

4. Na návrh pana J. Tisovského z kontrolního výboru bude vedle pravidelného měsíčního zpravodaje vydán také Volební speciál, kde budou informace o volbách, o volebních stranách a uskupeních, které se ucházejí ve volbách 5. – 6. 10.2018 o vaše hlasy. Tak budeme mít v jednom měsíci zpravodaje dva.

Další informace zase příště…

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC 15

Postřehy ze zastupitelstva ze dne 17. 4. 2018.

Jednání trvalo bezmála šest hodin, kdy v úvodu vystoupil ředitel Bílovecké nemocnice s hodnocením své roční manažerské práce a všechny přítomné pozval na oslavy výročí vzniku nemocnice, které proběhnou 25. května. Poté následovala dvouhodinová diskuze na téma vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele základních škol, které bylo současným ředitelkám s poděkováním za práci doručeno v Den učitelů. Patrně málokterá ředitelka na světě se může pochlubit takovým dárkem od svého zřizovatele! Opět padala slova podpory z řad rodičů, slyšeli jsme reflexi na starostův článek ve zpravodaji i vzájemné invektivy účastníků diskuze. Co k tomu dodat? Radě je prý líto, že celá situace ohledně konkurzů vznikla ( ?????), pan Nossek byl konfrontován s jistými skutečnostmi a pan Kameníček řekl, že chodil do školy, tudíž má kompetenci být členem konkurzní komise. Pokud Vám to připadá jako legrace, tak věřte, že není!

V dalších bodech programu jednání jsme navrhli jiný postup při Oceňování osobností města, podpořili řadu navržených změn i rozporovali nám nejasné věci. Dozvěděli jsme se, že o pozemek, o který měl zájem pan L. Klapetek, požádala Židovská obec v zájmu zachování piety hřbitova. Sledovali jste on – line vysílání? Co zaujalo Vás? Chcete se nás na něco zeptat? A ještě jedna důležitá informace – Zbyněk Bajnar rezignoval na funkci místopředsedy Finančního výboru.

Bílovec je naše srdcovka!

Vaše BC 15

Postřehy ze zastupitelstva ze dne 15. 2. 2018 – 2. část.

1. Na veřejné schůzi starosta Mrva veřejně prohlásil, že město je finančně zdravé!! Proč potom prodáváme pozemky a svůj majetek za NEJNIŽŠÍ ceny v okolí!? Ano, znalecký posudek uvádí možnou cenu obvyklou, která je malinko nižší. Ale dle našeho mínění není v tuto chvíli nutno za takové ceny prodávat. My s takovým postupem zkrátka nesouhlasíme. A máme na to právo! I Řádný hospodář by si věci měl 3x rozmyslet a u strategických věcí by se tak mělo dít ještě vícekrát. Všichni jsme mohli zaznamenat informace o rostoucích cenách pozemku. Nejvíce v obcích blízko velkých měst a s dobrou dostupnosti. Byla také jmenována přímo Ostrava. Proto jsme nesouhlasili s prodejem, který byl radními doporučen. Navíc se jedná o část pozemku, který je součástí zmiňované podnikatelské zóny na kterou bude vytvořena pracovní skupina. Z té by měly vzejít návrhy co s touto lokalitou. Proč lokalitu drobíme a rychle prodáváme za NEJNIŽŠÍ ceny v okolí?

2. Rada města bez předchozího projednání s osadním výborem Výškovic navrhla etapizování rozpracovaného chodníkového tělesa a krácení prostředku pro samotný osadní výbor. Tento bod byl ukázkou komunikace, transparentnosti a kolegiality. Na základě našeho protinávrhu, má místní část Výškovice ponechány peněžní prostředky v původní plánované výši. Tímto děkujeme hlasující většině zastupitelů, kteří pochopili, že takto se to opravdu nedělá! A jednání starosty Mrvy máte možnost shlédnout v přenosu ze zastupitelstva. Opravdu stojí za to!

3. Vyzýváme všechny občany, aby se zapojili do jednání pracovních skupin v rámci strategického rozvoje města.

Taky máte možnost oslovit kteréhokoliv zastupitele a svůj podnět mu sdělit. Chceme, aby byl Váš hlas slyšet!
Děkujeme za spolupráci.

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Postřehy ze zastupitelstva ze dne 15. 2. 2018 – 1. část.

1. Hned samotný začátek jednání přinesl radním nepříjemné skutečnosti, kdy měli odpovědět, zda vyhlásí konkurzy na místa ředitelek obou základních škol. Ředitelkám končí šestileté funkční období a radnice jim může smlouvu automaticky prodloužit nebo vyhlásit konkurz.Zastupitelstvo doporučilo, aby konkurz rada města nevyhlašovala. Případný konkurz musí být oznámen nejpozději do 31.3.2018. Nezbývá než čekat, jak se radní zachovají.

2. Dalším podnětem byl návrh občana, aby místo měření rychlosti byl na Otravské ulici instalován semafor. Co vy na to?

3. Zábavní park byl snad definitivně zažehnán! Byly předány podpisy pro (200) i podpisy proti (500). Investor PLOPSA o koupi pozemků již neprojevil zájem.

4. Rada města navrhovala, aby u Domu dětí byl vybudován Skatepark. Většina zastupitelů ale rozhodla, že to není vhodná lokalita.

Vaše BC15
Bílovec je naše srdcovka.


Bílovecká patnáctka