Skip to content

Úvodní slovo lídra BC15 ke komunálním volbám 2014.

Petr Klimek

Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit jako lídr Bílovecké 15, jediného sdružení nezávislých kandidátů,
které pro svou účast v letošních komunálních volbách obdrželo písemný souhlas více než 700 z
Vás. Věřte, že si všichni této Vaší podpory velmi vážíme a je pro nás silným povzbuzením!

Jsme nepolitické sdružení aktivních občanů města Bílovce a jeho místních částí. Máme mezi
sebou zastoupeny různé generace a již několik let se všichni pravidelně setkáváme a vzájemně
diskutujeme možnosti zlepšení života v našem městě. Vidět a setkat se s námi pak můžete v
místních spolcích či organizacích, na akcích v zámku, v knihovně, na sportovních událostech
pro širokou veřejnost, při přednáškách nebo kulturních vystoupeních pro seniory, při
obřadech v kapli sv. Barbory či na různých akcích v Domě kultury.

V posledních čtyřech letech jsme měli zastoupení a pracovali jsme v několika komisích,
finančním výboru a také v Zastupitelstvu města. Díky mému zvolení do pozice starosty města
se nám před čtyřmi léty naskytla ještě větší příležitost dostat se k informacím o chodu
samosprávy a možnost pozitivně ovlivnit nejen její fungování, ale i vzhled našeho města.

Při svém zvolení starostou Města Bílovec jsem si uvědomoval, že předcházející vedení udělalo
velký kus dobré práce a nebylo vůbec jednoduché na ni navázat. V tuto chvíli jsem však
přesvědčen a s čistým svědomím mohu říci, že se nemáme za co stydět a že se i nám podařilo
mnoho dobrého uskutečnit a vykonat.

O tom,
– zdali tomu tak skutečně je
-zdali Bílovecká 15 pozitivně ovlivnila život v našem městě
– zdali naši kandidáti dostanou Vaši důvěru, věříte jim, že nezklamou a nevzdají se svých
mandátů

rozhodnete Vy, naši spoluobčané a voliči, v komunálních volbách 10. a 11.října.
Budeme velmi rádi, když naše úsilí a snahu podpoříte svým hlasem a dáte nám tak možnost se i
nadále podílet na rozvoji našeho krásného města a jeho místních částí. Uděláme vše proto,
abychom Vás nezklamali.

Petr Klimek


Bílovecká patnáctka