Skip to content

Petr Klimek. Jak se bude žít v Moravskoslezském kraji v roce 2020?

bublina-klimekPetr Klimek byl před časem osloven jako osobnost Moravskoslezského kraje, aby vyslovil svou úvahu na téma – Jak se bude žít v Moravskoslezském kraji v roce 2020?

Šest slov za šest let…
Jak se nám bude žít v Moravskoslezském kraji v roce 2020? Žijeme v kraji, který je charakteristický průmyslovou tradicí, schopnými a motivovanými lidmi, patriotismem a v neposlední řadě krásnou přírodou. Je to kraj, který sice trápí některé problémy, ale já osobně jsem přesvědčen, že šest let je dost dlouhá doba, aby se leccos změnilo a nám se žilo v našem kraji ještě o něco lépe. Ale kdo to zařídí?

Lidé…
O životě v našem kraji a jeho vnímání rozhodují všichni, kteří zde žijí. Jací tedy budou lidé žijící v Moravskoslezském kraji za šest let? Nebo jinak. Jací si přeji, aby byli?

Lidé se budou umět více usmívat, budou schopni častěji navzájem sdílet pozitivní zkušenosti a šířit tak lepší náladu. K tomu jim dopomůže jistota práce, která se díky příchodu několika nových investorů a větší konkurenceschopnosti současných velkých zaměstnavatelů zvýší. Více lidí pak bude i odvážnějších a nebude spoléhat na to, že je někdo zaměstná, ale najde své štěstí v „sebepodnikání“ a seberealizaci. Jelikož naše populace stárne, tak pro všechny, kteří si mnohaletou poctivou prací zasloužili poklidné a spokojené stáří, budou vytvořeny takové podmínky, které jim umožní prožití stáří důstojně a v případě potřeby i s velmi profesionální péčí.

Zdraví…
Možná mnoho z vás namítne, že nám k tomu všemu chybí nadšení, odvaha, a hlavně zdraví. Co s tím? Z důvodu dlouhodobě znečištěného ovzduší a díky tradičnímu těžkému průmyslu nelze očekávat, že zdravotní kondice obyvatel bude na vynikající úrovni. I přesto však již bude čistota ovzduší mnohonásobně lepší a budeme dýchat čistý vzduch. Většina domácností bude topit ekologicky šetrnějšími zdroji, veřejná doprava pak bude zajišťována autobusy na elektropohon. K dopravě po městech budou také čím dál tím více využívána elektrokola. Nově vysazená zeleň pak bude ukazovat svou krásu, kterou budeme vnímat na procházkách, v parcích či dětských hřištích. Nesmím opomenout ani kvalitní profesionální lékařskou péči ve všech zdravotnických zařízeních, které budou komplexně řešit problémy pacientů, a to s vysokou odborností a maximálním zájmem o jejich spokojenost.

Bezpečnost…
Budou se obyvatelé kraje cítit bezpečně? Jelikož se podaří vyřešit problém s nedostatkem pracovních míst, tak se vylepší i vnitrospolečenské klima a s tím spojený pocit bezpečí. Konečně se podaří nastavit systém výplat sociálních dávek tak, aby nebyl zneužíván. Bude zakázán výkup kovového odpadu a zvýší se počet policistů, což bude mít za následek snížení majetkové trestné činnosti a pokles kriminality. Preventivní a osvětová činnost bude žádaným standardem.

Vzdělání…
V roce 2020 se bude ve všech mateřských školách na území kraje zábavnou formou vyučovat anglický jazyk, a to z toho důvodu, že Moravskoslezský kraj jako vizionář pochopí, že znalost anglického jazyka není nadstandard, ale je to fundamentální předpoklad pro nalezení uplatnění a konkurenceschopnost. Střední a vysoké školy se více zaměří na obory, u kterých naleznou jejich absolventi uplatnění v praxi, ať již v oblasti strojírenství či IT. Vysoké školy budou mezi sebou kooperovat a navážou úspěšnou spolupráci s několika desítkami místních malých a středních podniků, které budou aplikovat výsledky jejich výzkumu v praxi, a budou tak muset zaměstnat ještě více lidí. Náš kraj pak bude inspirací pro ostatní, kteří budou chtít vědět, jak to vlastně děláme, že přicházíme s inovativními myšlenkami a dokážeme je také aplikovat do života.

Čas…
Budeme mít čas? Jak budeme trávit svůj volný čas? Lidé si najdou čas na společná setkání, budou vyhledávat příjemné prostředí. Drtivá většina obyvatel bude ekonomicky dostatečně silná k tomu, aby mohla svůj volný čas trávit aktivně a zábavou. Na kolech budeme jezdit po nově vybudovaných cyklostezkách v Beskydech či Jeseníkách, Ostravě či Poodří. Při těchto jízdách nebo výšlapech budeme podporovat místní podnikatele tím, že vyzkoušíme jejich domácí speciality, jako jsou nakládané tvarůžky, škvarkovou pomazánku, placky nebo i domácí pivo. Při prodloužených víkendech pak využijeme širokou nabídku různých wellness pobytů v zajímavých místech našeho kraje, odpočineme si v malebných lázních nebo načerpáme nové síly v pivních koupelích. O dovolené se z našeho mošnovského letiště, které bude nabízet pestrou škálu cílových destinací, pohodlně přepravíme do vzdálenějších míst.

Image…
A co si o našem kraji budou myslet ostatní? Náš kraj již nebude v médiích prezentován jako kraj plný smogu, ale jako dynamicky se rozvíjející region, do kterého se stěhují lidé, protože nabízí možnost uplatnění, aktivního vyžití a nadstandardní vzdělávací možnosti. Kraj, který pořádá a podporuje sportovní události evropského významu, nabízí ve svých městech a obcích jedinečnou historii a lidi, kteří si návštěvníků upřímně váží.

Až po tyto řádky se to krásně snilo a vymýšlelo. Patrně nejeden čtenář zakroutil nevěřícně hlavou. Je to všechno utopie?! Ale pokud nebudeme mít vize, sny a tužby, pokud nebudeme věřit, že se dá mnoho věcí zvládnout, pak nežijeme. Jak říká Saint-Exupéry: „My jsme nezdědili Zemi od našich předků, my ji máme pouze půjčenou od svých dětí.“ Tak se nebojme a ukažme hrdě světu, že něco umíme a že nám na spoustě věcí záleží! A že to snažení jen tak nevzdáme!

Petr Klimek

Představy dalších osobností naleznete zde


Bílovecká patnáctka