Skip to content

Otevřený dopis Radě města Bílovce

Vážení radní,
my, zastupitelé sdružení BC 15, se na vás veřejně obracíme s žádostí o přehodnocení vašeho rozhodnutí ve věci ustanovení Mgr. Norberta Nosska předsedou konkursní komise a MUDr. Václava Kameníčka členem komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky obou základních škol v Bílovci.

Jmenovaný radní, pan Nossek, byl na 28. zasedání Zastupitelstva města dne 17. 4. 2018 konfrontován se skutečností možného zneužití pravomoci, kdy ještě před samotným vyhlášením tohoto konkursního řízení nabízel funkci ředitele dvěma lidem, kteří tento fakt potvrdili svým vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Dále byl pan radní Nossek upozorněn na možné porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost po nahlížení do spisů, když svými slovy komentoval výsledky konkursů v roce 2012.

Je s podivem, že další Vámi jmenovaný člen konkursní komise, pan zastupitel Kameníček, nikdy nenavštívil žádnou akci některé ze škol a dosud neprojevil zájem se do škol vůbec podívat, není členem ani jedné školské rady, nenavštívil ani jedno jednání komise pro výchovu a vzdělávání.

Připomínáme, že 10 zastupitelů (z přítomných 14) vám, radním města, již 15. 2. 2018 doporučilo konkursy vůbec nevyhlašovat.

Připomínáme, že rada města byla opakovaně vyzvána, aby zvážila jmenování svých zástupců do konkursních komisí.

Připomínáme, že o vyhlášení jmenovaných konkurzů rozhodli tři lidé, tři radní města! Bílovečtí pedagogové poté vyjádřili svůj názor na vaše rozhodnutí většinovou neúčastí vámi pořádané oslavy celoměstského Dne učitelů.

Vážení radní, jste přesvědčeni, že jste dobře a zodpovědně zvolili za zřizovatele ty, kteří budou vybírat ředitele našich základních škol? Zvážili jste všechny okolnosti a rozporuplné informace, které vám byly předány prostřednictvím peticí a různých intervencí? Je dle vás standardní, že ani starosta a ani žádná ze dvou místostarostek nechtějí být členy konkursní komise? Jste si jisti, že je vaše rozhodnutí správné?

My si to nemyslíme! Jako Rada města Bílovce jste vůbec nerespektovali většinové rozhodnutí zastupitelstva a my tímto dopisem vyjadřujeme nesouhlas s vašim jednáním!

Tento dopis bude zaslán zastupitelům Města Bílovce, rovněž všem členům obou konkursních komisí.

S pozdravem Zastupitelé Bílovecké 15
Zbyněk Bajnar, Petr Klimek, Mgr. Ivo Melecký, Mgr. Renata Mikolašová, Pavel Ulman.

V Bílovci, 3. 5. 2018


Bílovecká patnáctka