Skip to content

A zase redakční rada rozhodla!

Protože se blíží konec volebního období 2014-2018, připravuje se rozšířené vydání Zpravodaje. U této příležitosti byli osloveni všichni zastupitelé a předsedové osadních výborů, aby se zamysleli nad hodnotícími otázkami, přínosem či doporučením budoucím zastupitelům.

Protože se jedná o 21 potenciálních příspěvků, byl nám z kapacitních důvodů zadán rozsah odpovědi. Při splnění této podmínky nebudou příspěvky cenzurovány ani upravovány.(???)
Jelikož my, Bílovecká 15, vnímáme, že jsme byli zvoleni zásluhou našeho programu a společné kandidátky, považovali jsme za správné na dané otázky odpovědět jako tým. Tento náš požadavek byl zaslán redakční radě Bíloveckého zpravodaje a věřili jsme, že bude akceptován. Samozřejmě – ani omylem! Dostali jsme toto vyrozumění:
Redakční rada zpravodaje přijala stanovisko, aby příspěvky Zastupitelů města Bílovce a předsedů OV do rozšířeného vydání zpravodaje byly vypracovány dle původního zadání a ve stanoveném rozsahu textu. S pozdravem redakční rada Bíloveckého zpravodaje.

Tak nás napadá myšlenka – Týmová práce nechť je zakázána, neboť v jednotě je síla!

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše BC 15.


Bílovecká patnáctka