Skip to content

Naše odpovědi na první otázku do Bíloveckého zpravodaje – Jak hodnotíte toto volební období z pohledu dopadu na město?

Nedávno jsme vás informovali, že se připravuje rozšířené vydání Bíloveckého zpravodaje. Zajímá vás, na jaké otázky jsme odpovídali? Zveřejňujeme naše odpovědi na tu první: Jak hodnotíte toto volební období z pohledu dopadu na město?

Mgr. Renata Mikolašová
Čtyřletá práce v zastupitelstvu mi ukázala, že pokud nefungují vztahy a vzájemná spolupráce, pokud neumíme využít potenciál lidí, tak není něco v pořádku. A dobrou atmosféru žití nenahradí jen investované miliony, byť jsou velmi důležité a vím, že náležitě potřebné! Občané sice přivítají nový chodník nebo opravené nádraží, ale zároveň cítí absenci sdílené radosti, podpory a porozumění.

Pavel Ulman
Z mého pohledu bylo toto volební období spíše neúspěšné. Ve Výškovicích se bohužel i přes velkou snahu nepodařilo zprovoznit pohostinství ani obchod. Dokonce ani dlouhodobá prioritní investiční akce – vybudování chodníkového tělesa – nebyla dokončena. Můžeme jen doufat, že jednou dokončena bude! Na druhou stranu mě velice potěšila snaha a podpora občanů, kterým není lhostejný další rozvoj Výškovic.

Zbyněk Bajnar
Udělalo se toho mnoho, dobré jsme podpořili, vždy podpoříme , jiné přímo iniciovali. Prošel jsem zvláštním 4-letým obdobím, nabral zkušenosti a vystřízlivěl v rámci naivity. Naivně jsem si myslel, že všem zastupitelům jde o naše malé město, kde neplatí žádná vysoká politika, jakou vidíme v mediích. Není tomu tak! Od počátku šlo cítit spíše upřednostňování vlastního zájmu, ega před realitou a vizí do budoucna.

Mgr. Ivo Melecký
Uplynulé volební období na mě působí velmi rozporuplně. Na jednu stranu se povedlo dokončit mnoho důležitých akcí pro město a jeho občany, na druhou stranu byly prosazeny velmi nekoncepční projekty, které svou finanční náročností negativně přesahují toto volební období – příkladem je budova Besedy. Myslím si, že hlavně budově zámku by měla být věnována daleko větší pozornost, protože je dominantou města a jeho potenciál je prozatím málo využíván.

Petr Klimek
Toto volební období nemohu hodnotit pozitivně. Nově zvolení představitelé vedení města nedokázali svým chováním a rozhodováním budovat atmosféru důvěry a optimismu.


Bílovecká patnáctka