Skip to content

Co ještě necháme bez povšimnutí?

Když jsme v jednom svém článku napsali větu o svobodě slova, mysleli jsme to naprosto vážně! Obrátil se na nás bývalý kronikář Bílovce, pan Zdeněk Kuchta, aby nás seznámil s dalším ,,dokonalým“ postupem našich radních. Po ukončení funkce kronikáře města v roce 2016 a odevzdání konceptu záznamů předal nově jmenované kronikářce své Vyjádření k ukončení činnosti. Požádal, aby toto Vyjádření bylo zahrnuto do záznamu za rok 2016. Nestalo se tak ani přes jeho opakovanou žádost. Paní kronikářka mu sdělila, že ji předala Radě města. A ta opět rozhodla! Co na to říká pan Kuchta:,, Bohužel Rada si osobuje často právo rozhodovat o věcech bez znalosti souvislostí. Konečně ustanovit kronikářem osobu, která nežije v Bílovci, je toho živým důkazem.

Dodávám, že když můj předchůdce pan Emil Přikryl se k 1.1. 1972 vzdal pro rozpory s vedením města funkce kronikáře, jeho vyjádření bylo v kronice zaznamenáno. To bylo na počátku „normalizace“. Znamená to, že míra „komunální“ demokracie byla tehdy větší než dnes?“

Vážení občané, přečtete si tedy ono vyjádření pana Kuchty na našich stránkách. My jej budeme citovat i na zastupitelstvu. To přece není možné, abychom tolerovali takovou zvůli moci!

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka