Skip to content

Informačně otevřený a férový Bílovec.

Bílovecký Zpravodaj, webové stránky města, setkání s občany, sociální sítě.

To všechno jsou platformy, kde by vedení města (a nezáleží na tom, kdo to po volbách bude) mělo komunikovat se svými občany, předkládat jim své návrhy, řádně je zdůvodňovat, a samozřejmě dostávat zpětnou vazbu od svých občanů, tedy od Vás.

Bílovecká 15 chce prosadit taková pravidla pro publikaci v Bíloveckém Zpravodaji, aby každý věcně a slušně napsaný článek nebo názor byl otištěn. Redakční rada Zpravodaje by měla fungovat jako poradní, nikoliv jako cenzurní orgán, a v případě, že odmítne zveřejnit nějaký článek, měla by řádně a srozumitelně vysvětlit, proč tak učinila. Chceme, aby to byl skutečně Bílovecký Zpravodaj, nikoliv Zpravodaj Rady města!

Webové stránky města a sociální sítě by měly být intenzivněji využívány k informování občanů o chystaných akcích ve městě, na případné dotazy a připomínky občanů by mělo být odpovězeno. Každý ze zvolených zastupitelů by měl být ochoten odpovědět občanům, proč zastává svá stanoviska, případně zdůvodnit své hlasování na zasedání Zastupitelstva.

V případě, že se bude jednat o projektech nebo záležitostech, které jsou pro město zásadní a výrazně by ovlivnily život ve městě, chceme uspořádat setkání s občany, veřejná slyšení a případné diskuse s odborníky.

Bílovecká 15 s Vámi komunikuje v průběhu celého volebního období, zveřejňuje své postoje a názory, a je ochotna a schopna o nich diskutovat – ať už osobně, nebo třeba na našem FB. Nemáme a nikdy jsme neměli problém přijmout kritiku. To je demokracie – nemůžeme mít všichni stejný názor, ale všichni o těchto názorech můžeme diskutovat a na základě argumentů vybrat to nejlepší řešení.

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC15


Bílovecká patnáctka