Skip to content

Zveřejňujeme jeden z názoru na výstavbu Rodinného zábavního parku na Ostravské ulici za hřbitovem.

Ad/ Položme si otázku, který záměr je „lepší“?,
Bílovecký zpravodaj, červenec – srpen 2017
Při otevření a čtení úvodních dvou stran Bíloveckého zpravodaje jsem si nemohl nevzpomenout na plánované bourání Besedy a obdobné aktivity vedení města. Ale k věci.

Podnikatelská zóna či zábavní park?
Za   mne   jednoduchá   odpověď:
Ani jedno,   nejedná   se   o nevyužívanou plochu či brownfield, plocha za hřištěm a hřbitovem využití má – je to pole, tedy obhospodařovaná zemědělská půda. Nic nás nenutí tento stav měnit!

Podle zápisu z jednání Komise pro rozvoj města se jedná dále o pozemky hasičského cvičiště a židovského   hřbitova.   Na   ulici   Ostravské   zde   končí   katastr   Bílovce   a   navazuje   katastrální   území Velkých Albrechtic (Penny, čerpací stanice, STK). Účastnil jsem se veřejného projednání návrhu Územního   plánu   Bílovce.   Je   to   již   řadu   let,   ale   pokud   si   dobře   vzpomínám,   byla   jeho
zpracovatelkou potřeba určení vhodných ploch pro podnikání prezentována asi následovně:
Vlastní katastr Bílovce je již značně využitý a tato zmíňovaná lokalita se problematicky (hřbitov) nabízí, aby byla ponechána jako možná rezerva pro
drobné  podnikání (cca stolařství, zámečnictví ap.).
Laicky se mi tedy jeví poněkud rozporuplné tvrzení, že umístění zábavního parku (dle popisu) je v souladu   se   stávajícím   územním   plánem.   Takovýto   zábavní   park,   který   je   prezentován   jako „ojedinělý“, asi nemohl být v době zpracování územního plánu předpokládaný.
Parkoviště   až   pro   700   aut,   hala   10   000   m2,   až   3   500   návštěvníků   denně.   V   malebném   údolí maličkého města vedle hřbitova?

Občan tohoto příspěvku nechce být jmenován, protože nestojí o zviditelnění.


Bílovecká patnáctka