Skip to content

Postřehy ze zastupitelstva ze dne 12. 12. 2017.

1. První polovina zasedání by se dala nazvat Mlčení jehňátek. One man show starosty Mrvy jistě nejlépe vyzní na záznamu vysílání.

2. Diskutovali jsme nad novým nemalým navýšením finančního ocenění zastupitelů, radních, členů komisí a výborů. Zajímá Vás, na kolik si takový radní, zastupitel nebo předseda komise přijde?

3. Strategický Plán na rozvoj města v letech 2018 – 2027 má svůj řídící výbor- předsedou je P. Mrva, členy jsou M. Brímus, S.Kováčiková, M.Kratochvíl, N.Nossek, R.Surák ( tato jména již byla dána). Dále byl za BC 15 zvolen Z. Bajnar, I.Jahnovou navrhla místostarostka Kováčiková, lichý počet členů doplnil R. Říman.

4. Byl schválen rozpočet města na rok 2018.

5. Jak reagovalo vedení města na petici ohledně vyhlášení referenda se podívejte sami.

6. Všem zastupitelům byl 3.12.2017 doručen Otevřený dopis ohledně záměru Rady města prodat pozemek za hřbitovem. Starosta města byl autory dopisu vyzván, aby se k celé situaci vyjádřil. Jak a jakým způsobem tak učinil, posuďte sami. Nutno podotknout, že někteří přítomní opustili při jeho slovech jednací místnost.

Na dotaz p.Klimka, kdo má o danou lokalitu zájem, bylo odpovězeno, že již proběhla dvě jednání a ústní dotazování potenciálního zájemce. O něm ale v zápisu z Rady města není ani zmínka. Záměr prodeje bude ukončen 5.1.2018.

7. Místostarostka S. Kováčiková reagovala na negativní hodnocení Mikulášského jarmarku, které probíhá na facebooku města. Starosta P.Mrva naopak vysoce hodnotil úspěšnost rozsvícení stromku, které proběhlo téhož dne navečer.

Tak pěkné adventní dny, milí občané, jsme tady stále s Vámi.
Bílovec je naše Srdcovka, Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka