Skip to content

Postřehy z 19. zasedání Zastupitelstva města Bílovec ze dne 15. 12. 2021

👉 novým zastupitelem města po panu Petru Nastálkovi stal Ing. Zbyněk Bulava. Blahopřejeme!
👉 jednatelem SLUMBI byly sděleny informace týkající se změn a fungování společnosti, zazněly vize do budoucna a náměty na další spolupráci s městem Bílovec.
👉 bílovecké nemocnici jsme vyslovili srdečné poděkování za fungování v této nelehké době.
👉 neschválili jsme návrh usnesení Kontrolního výboru. První úkol byl nadbytečný, neboť jeho zadání již městský úřad dávno plní. Druhý úkol se týkal kontroly realizace naučných stezek, které p. Kováčiková označila za nešťastné. Domníváme se, že nešťastný je tady někdo jiný!
👉 byly vydány dvě obecně závazné vyhlášky, obě se týkají odpadového hospodářství. Poplatek za svoz a likvidaci odpadu se na příští rok nemění.
👉 jednalo se o pozemcích, některé jsme prodali, jiné nikoliv. Proběhla diskuze ohledně minimálních cen určených znaleckými posudky. Město se musí chovat jako správný hospodář a pokud chce prodávat pozemky pod cenou, musí zastupitelé své rozhodnutí řádně obhájit, aby jejich rozhodnutí bylo v souladu se zákonem o obcích.
👉 asi nejdůležitějším bodem byl návrh Rozpočtu města na rok 2022, který byl schválen.
🎄🎁

Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce a v novém roce chceme krášlit a spravovat naše město společně se všemi, kteří jej mají opravdu rádi.

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15
💙


Bílovecká patnáctka