Skip to content

Opět jsme společně s Vámi pomohli!

Bílovecká 15 děkuje všem, kteří jakkoliv podpořili Náš bílovecký ples 2018.
Díky lidské laskavosti a štědrosti můžeme věnovat 20 000 Kč neziskové organizaci Sdružení pěstounů Polárka, z.s., částkou 20 000 Kč podpoříme studium nadaného nevidomého studenta z Bílovce a 20 000 Kč věnujeme oddělení následné péče v Bílovecké nemocnici.

Jsme hrdi na vzájemnou sounáležitost a podporu, kterou od Vás máme. Naše společná práce má smysl a to je pro nás hnacím motorem do dalších dnů. Ještě jednou srdečně děkujeme!

Jsme tým, kterému věříte!
Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka