Skip to content

Letní Zpravodajské okénko.

1. Tak opět zaúřadovala paní cenzura a bez jakéhokoliv zdůvodnění nebyl otištěn náš PLACENÝ inzerát(viz obrázek), kde zveme širokou veřejnost na odpolední akci 22.9. na nádvoří zámku. ( Připomínáme členy Redakční rady – M. Mrva, J. Mlčůchová, J. Riška, I. Jahnová). Přátelé, nenechme se odradit a udělejte si v tento den čas!

2. Starosta se ve svém úvodníku pozastavuje nad nepochopením, nezájmem, odmítnutím či dokonce vulgarismy, se kterými se setkali při získává…ní podkladů pro zlepšení dopravy ve městě. To ještě dotazovaní občané netušili, jaký že citát si starosta vybere na závěr svých slov. Neuvěřitelný názor! Navíc Rollandův citát je jenom ta první věta – „Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy.“
Ten zbytek je z článku A. Mitrofanova – www.novinky.cz.
Z Mitrofanovova článku jasně vyplývá, koho zlými a hloupými humanoidy myslí. Koho ale myslí náš starosta, to necháme na Vašem uvážení a fantazii.

3. Článek S. Kováčikové přinesl ohrazení se vůči nařčením v souvislosti s tolik diskutovanými konkursy. Reakce občanů na něj je možno již číst na FB jednotlivých voličů.

4. Chválíme spoustu kulturních a sportovních aktivit, které se konaly i připravují. Poděkování si určitě zaslouží všichni aktéři, kteří dokazují, že v Bílovci se stále něco děje! Zveřejnění otevírací doby dětských hřišť je výborný nápad!

5. Závěr věnujeme předposlední stránce, která patří Mgr. Pavlu Mrvovi, autoru projektu křížové cesty. Děkujeme za zveřejněný text jednotlivých zastavení, neboť ty nejsou v reálu příliš čitelné, často zarostlé… Čím to asi bude? Lepší údržba by se určitě vyplatila!

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka