Skip to content

logoBC15_80_79Podporujeme - 2. page

Bílovecká patnáctka podporuje

Petici za záchranu Bílovecké nemocnice, a.s. uzavřeme ve čtvrtek 26. července 2018!

Do této chvíle petici podepsal 4  559 občanů!

Před 14 dny obdržel hejtman Moravskoslezského kraje žádost o revokaci usnesení ve věci Bílovecké nemocnice, a.s. se 3 432 podpisy občanů. Od té doby přibylo dalších více než 1 100 podpisů.

Dne 3. 7. 2018 jsem se osobně setkala s panem hejtmanem Moravskoslezského kraje, který přislíbil, že se k rozhodnutí ve věci optimalizace zdravotnictví v MSK vrátí a do konce roku 2018 bude plnění úkolů, které kraj zadal svým zdravotnickým zařízením včetně Bílovecké nemocnice, a.s., pozastaveno. Moravskoslezský kraj nás informoval, že návrh odpovědi bude předložen radě kraje a následně dne 13. 9. 2018 zastupitelstvu kraje ke schválení.

Zároveň určil pracovní skupinu, zabývající se doplněním aktuálních informací k materiálu, týkajícímu se optimalizace poskytované zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. Do této pracovní skupiny byla dne 12. 7. 2018 Radou města Bílovec nominována MUDr. Hana Buriánová pro svoji odbornou erudici a zároveň jako místostarostka města Bílovec.

O dalších krocích kraje Vás budeme aktuálně informovat.

Děkujeme všem občanům, kteří „naši“ Bíloveckou nemocnici, a.s. podporují a podporu potvrdili svým podpisem.

Zároveň Vás, kteří ještě u sebe máte podepsané petiční listiny, prosíme, abyste je jakkoliv doručili na sekretariát na radnici na Slezském náměstí č. p. 1, 743 01 Bílovec do čtvrtku 26. 7. 2018.

Ing. Sylva Kováčiková
místostarostka města Bílovec
603 426 797

Bílovecká 15 podporuje Bíloveckou nemocnici!

Podpořili jsme ředitele nemocnice pana JUDr.Z.Horáka. Sbíráme petiční podpisy pro zachování provozu a rozsahu lékařské péče.

Vyzýváme spoluobčany – napište nám svůj názor na Facebooku nebo na webu www.bilovecka15.cz. Podepište petici za zachování nemocnice (např. v informačním centru, …), vyjádřete svou nespokojenost!
Napište radním v Bílovci:
http://www.bilovec.cz/vismo/o_utvar.asp…
Napište také radním Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/rada-kraje-42132/

Vážení spoluobčané, vážení přátelé,

jistě jste zaregistrovali problematickou situaci ohledně Bílovecké nemocnice a vznik petice.
Pokud tedy chcete připojit svůj podpis pod „Petici za zachování provozu v Bílovecké nemocnici, a.s. ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče“, směrovanou k zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, můžete tak učinit na následujících místech:
– ambulance v Bílovecké nemocnici, a.s.
– Městský úřad Bílovec
– Městská knihovna

My tak určitě učiníme.

Na text petice se můžete podívat zde: bilovec.cz/assets/

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše BC15

Plníme naše sliby!

V pátek 20. dubna jsme předali ředitelce Sdružení pěstounů Polárka, paní Anně Lazecké, finanční dar v hodnotě 20 000 Kč jako výtěžek z našeho charitativního plesu. Paní ředitelka nás informovala o aktivitách organizace a o způsobu využití této peněžní částky, kterou jsme získali také díky Vám. Doufáme, že příště jdete do toho opět společně s námi! Dalších 20 000 Kč získal nadaný nevidomý student jako podporu svého náročného studia. Držíme mu všichni palce!

Bílovec je naše srdcovka.


Bílovecká patnáctka