Skip to content

logoBC15_80_79Bílovecký zpravodaj – naše komentáře. - 2. page

Komentáře BC15 k článkům vydávaným v Bíloveckém zpravodaji.

A zase redakční rada rozhodla!

Protože se blíží konec volebního období 2014-2018, připravuje se rozšířené vydání Zpravodaje. U této příležitosti byli osloveni všichni zastupitelé a předsedové osadních výborů, aby se zamysleli nad hodnotícími otázkami, přínosem či doporučením budoucím zastupitelům.

Protože se jedná o 21 potenciálních příspěvků, byl nám z kapacitních důvodů zadán rozsah odpovědi. Při splnění této podmínky nebudou příspěvky cenzurovány ani upravovány.(???)
Jelikož my, Bílovecká 15, vnímáme, že jsme byli zvoleni zásluhou našeho programu a společné kandidátky, považovali jsme za správné na dané otázky odpovědět jako tým. Tento náš požadavek byl zaslán redakční radě Bíloveckého zpravodaje a věřili jsme, že bude akceptován. Samozřejmě – ani omylem! Dostali jsme toto vyrozumění:
Redakční rada zpravodaje přijala stanovisko, aby příspěvky Zastupitelů města Bílovce a předsedů OV do rozšířeného vydání zpravodaje byly vypracovány dle původního zadání a ve stanoveném rozsahu textu. S pozdravem redakční rada Bíloveckého zpravodaje.

Tak nás napadá myšlenka – Týmová práce nechť je zakázána, neboť v jednotě je síla!

Bílovec je naše srdcovka.
Vaše BC 15.

Zpravodajské okénko

Tak nám ve schránkách přistál listopadový Bílovecký zpravodaj. Juuuu…to je ale chvály! A vše je zalité sluncem a spokojeností… Čtyři radní jsou jmenovitě vyzdviženi za to, že dělají svou práci. Chudák ten pátý, na toho se tentokrát nedostalo. Tak snad na něj nezapomenou příště. Anebo že by jeho práce nestála za pochvalu?

Co nás zaujalo dále? Starostův úvodník se jako obvykle neobešel bez vzletné citace. Nic nového! A zase tak vyhráli ti, kteří to tipovali. Taky jste si vsadili? Kladně vnímáme článek místostarostky Kováčikové o strastech stavebního dění. Městská policie opět zaujala a chtivého čtenáře svým sdělením určitě nezklamala. Hodnotíme spoustu pozvánek na různé akce, ale možná se v té široké nabídce (roztroušené po celém zpravodaji) trošku ztrácíme. Je dobře, že tištěné inzeráty zde mají také své místo. V neposlední řadě tleskáme všem občanům, kteří dosáhli mimořádného úspěchu ve svých zájmových i profesních činnostech.

Co dodat? Bílovec je naše srdcovka a jsme, milí občané, tady s Vámi.

Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka