Skip to content

Postřehy z mimořádného zasedání ZM z 20.4.2022

Vážení přátelé,

přinášíme postřehy z 22. jednání ZM, které se uskutečnilo 20. dubna 2022.
👉 uctili jsme minutou ticha dva zesnulé, bývalé zastupitelé města Bílovce, MUDr. Aloise Širůčka a Ing. Milana Bzonka.
👉 vzali jsme na vědomí informace jednatele SLUMBI spol. s r.o. o fungování a plánech této městské společnosti.
👉 schválili jsme zprávu Městské policie, která hodnotila bezpečnostní situaci ve městě.
👉 vzali jsme na vědomí zprávy o hospodaření v lesích a odpadovém hospodářství ve městě.
👉 uzavřeli jsme smlouvy o nájmech bytů z důvodů zvláštního zřetele, dále pak darovací smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí, které jsou pro občany města důležité.
👉 nebylo přijato usnesení ve věci změny územního plánu a ve věci Informace o Bílovecké nemocnici.
👉 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7, které vyčleňuje prostředky na důležité investice a také například umožňuje žadatelům využít letos finanční částky, které nemohly být v loňské covidové době využity dle plánu – vraceli jsme ŠSK, Fotbalovému klubu, na provoz kina, hasičům, Svazu tělesně postižených. Jsme velmi zklamaní, že ani jeden opoziční zastupitel toto nepodpořil! Máme za to, že toto by občané měli vědět.
👉 v podnětech občanů byly vzneseny připomínky k autobusové zastávce a louži před Restaurací U Holubů, k nedodržování zákazu zastavení na žluté čáře a k průjezdu traktorů a těžké techniky přes město.
👉 dalším tématem pak byla dlouhá diskuze občanky s p. Mrvou ohledně benefičního koncertu pro Ukrajinu, do které se následně zapojilo více zastupitelů. Pro bližší informace doporučujeme shlédnout záznam této diskuze.
👉 zlaté Bludišťáky získávají tentokrát p. Klepáček, který odešel z jednání se slovy: ,,Toto poslouchat nebudu“, v reakci na paní, která přišla na ZM diskutovat. A druhým vítězem je p. Burianová, která se obořila na radního M. Krchňáka, že není jeho kolegyně a nedovolila mu doříct svůj příspěvek. I tak může vypadat demokracie v praxi 🤷‍♂️
Přejeme všem občanům jasnou mysl a nebojte se vyjádřit svůj názor.
BC 15 se nechová arogantně a váš názor nás zajímá!

Bílovec je naše srdcovka 💙
Vaše BC15

Bílovecká patnáctka