Skip to content

Petici za záchranu Bílovecké nemocnice, a.s. uzavřeme ve čtvrtek 26. července 2018!

Do této chvíle petici podepsal 4  559 občanů!

Před 14 dny obdržel hejtman Moravskoslezského kraje žádost o revokaci usnesení ve věci Bílovecké nemocnice, a.s. se 3 432 podpisy občanů. Od té doby přibylo dalších více než 1 100 podpisů.

Dne 3. 7. 2018 jsem se osobně setkala s panem hejtmanem Moravskoslezského kraje, který přislíbil, že se k rozhodnutí ve věci optimalizace zdravotnictví v MSK vrátí a do konce roku 2018 bude plnění úkolů, které kraj zadal svým zdravotnickým zařízením včetně Bílovecké nemocnice, a.s., pozastaveno. Moravskoslezský kraj nás informoval, že návrh odpovědi bude předložen radě kraje a následně dne 13. 9. 2018 zastupitelstvu kraje ke schválení.

Zároveň určil pracovní skupinu, zabývající se doplněním aktuálních informací k materiálu, týkajícímu se optimalizace poskytované zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. Do této pracovní skupiny byla dne 12. 7. 2018 Radou města Bílovec nominována MUDr. Hana Buriánová pro svoji odbornou erudici a zároveň jako místostarostka města Bílovec.

O dalších krocích kraje Vás budeme aktuálně informovat.

Děkujeme všem občanům, kteří „naši“ Bíloveckou nemocnici, a.s. podporují a podporu potvrdili svým podpisem.

Zároveň Vás, kteří ještě u sebe máte podepsané petiční listiny, prosíme, abyste je jakkoliv doručili na sekretariát na radnici na Slezském náměstí č. p. 1, 743 01 Bílovec do čtvrtku 26. 7. 2018.

Ing. Sylva Kováčiková
místostarostka města Bílovec
603 426 797

DEMAGOG.

Demagog je člověk, který je nadán schopností smíchat lež s pravdou a cíleně zmanipulovat svého posluchače, nebo čtenáře. Navíc dovede obvykle vše proložit řadou květnatých slov a slibů. Proto je demagog nebezpečný zejména v politice, kde může zmanipulovat lidi k nepředloženým postojům. Takovéto postavy najdeme nejenom ve „vysoké“ politice, ale i v té „malé“. Stači si přečíst úvodníky Zpravodaje města, nebo sledovat průběh zasedání Zastupitelstva.

Demagogie se objevila jako nový prvek po volbách v roce 2014, navíc obohacená o aroganci. Tento stav by se dal vyjádřit větou: „Já mám funkci, já mám proto pravdu a ty neotravuj.“ Stačí si připomenout, jak Rada města ignorovala většinový názor zastupitelstva v případě konkurzů, nebo názor občanů ve věci referenda o zábavném parku na Ostravské ulici.

Blíží se volby a zvažme dobře, komu dáme svůj hlas! Demagog by to být neměl.

Z. Kuchta

Bílovecká 15 podporuje Bíloveckou nemocnici!

Podpořili jsme ředitele nemocnice pana JUDr.Z.Horáka. Sbíráme petiční podpisy pro zachování provozu a rozsahu lékařské péče.

Vyzýváme spoluobčany – napište nám svůj názor na Facebooku nebo na webu www.bilovecka15.cz. Podepište petici za zachování nemocnice (např. v informačním centru, …), vyjádřete svou nespokojenost!
Napište radním v Bílovci:
http://www.bilovec.cz/vismo/o_utvar.asp…
Napište také radním Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/rada-kraje-42132/

Komunální volby se blíží!

Vážení přátelé,

děkujeme za podporu a podpisy pro naši kandidaturu!

Jsme tým, kterému věříte, který je tady s Vámi dlouhodobě, a který nevzniká jen za účelem voleb. Nejsme politici, kteří ve svém smýšlení a jednání jdou až ,,za hranu“.

Chceme vedení města s morálními hodnotami a s demokratickou svobodou, a chceme naslouchat Vašim názorům a problémům i po volbách. Před volbami se dá slíbit téměř cokoliv.

Stojí za to o takové město bojovat!

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Další postřehy z posledního zastupitelstva.

1. Nepodpořili jsme nové Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu města, která ve spolupráci předkládala I. Jahnová. U návrhu nám chybí prováděcí, jasná vyhodnocovací pravidla. Přidává totiž žadatelům více povinností, ale schválení opět závisí na subjektivním pohledu „schvalovací komise“.

2. Iniciovali jsme dotazy občanů – např. parkování na ulici Puškinova, chodník na ulici Jeremenkova apod.

3. Dotazovali jsme se, proč nebylo vloženo do kroniky města vyjádření bývalého kronikáře Z.Kuchty.

4. Snažili jsme se pochopit situaci ohledně koupě bývalé kotelny na ulici 17. listopadu a s tímto související Petici občanů. Všichni jsme byli nakonec překvapeni, jak starosta města vyhodnocuje situaci s tím, že nejlepší by bylo zřídit v dané lokalitě parkování. Tak proč tedy město objekt nabízí k prodeji??

Vážení přátelé, pokud máte náladu, chuť a chcete si udělat obrázek sami, není nic jednoduššího, než si pustit záznam:
http://live.publicstream.cz/…/29-zasedani-zastupitelstva-me…

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Letní Zpravodajské okénko.

1. Tak opět zaúřadovala paní cenzura a bez jakéhokoliv zdůvodnění nebyl otištěn náš PLACENÝ inzerát(viz obrázek), kde zveme širokou veřejnost na odpolední akci 22.9. na nádvoří zámku. ( Připomínáme členy Redakční rady – M. Mrva, J. Mlčůchová, J. Riška, I. Jahnová). Přátelé, nenechme se odradit a udělejte si v tento den čas!

2. Starosta se ve svém úvodníku pozastavuje nad nepochopením, nezájmem, odmítnutím či dokonce vulgarismy, se kterými se setkali při získává…ní podkladů pro zlepšení dopravy ve městě. To ještě dotazovaní občané netušili, jaký že citát si starosta vybere na závěr svých slov. Neuvěřitelný názor! Navíc Rollandův citát je jenom ta první věta – „Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy.“
Ten zbytek je z článku A. Mitrofanova – www.novinky.cz.
Z Mitrofanovova článku jasně vyplývá, koho zlými a hloupými humanoidy myslí. Koho ale myslí náš starosta, to necháme na Vašem uvážení a fantazii.

3. Článek S. Kováčikové přinesl ohrazení se vůči nařčením v souvislosti s tolik diskutovanými konkursy. Reakce občanů na něj je možno již číst na FB jednotlivých voličů.

4. Chválíme spoustu kulturních a sportovních aktivit, které se konaly i připravují. Poděkování si určitě zaslouží všichni aktéři, kteří dokazují, že v Bílovci se stále něco děje! Zveřejnění otevírací doby dětských hřišť je výborný nápad!

5. Závěr věnujeme předposlední stránce, která patří Mgr. Pavlu Mrvovi, autoru projektu křížové cesty. Děkujeme za zveřejněný text jednotlivých zastavení, neboť ty nejsou v reálu příliš čitelné, často zarostlé… Čím to asi bude? Lepší údržba by se určitě vyplatila!

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Zprávy z Bílovecké nemocnice.

Dnes (2.7.2018) jsme se telefonicky spojili s panem ředitelem JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA, abychom jej podpořili a sdělili mu, že sbíráme podpisy na petiční archy a jsme připraveni udělat i něco víc, pokud bude potřeba. Rada kraje by měla zasednout  17.7. a věříme, že dojde k revokaci rozhodnutí omezit stávající lékařskou péči v naší nemocnici.

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka