Skip to content

Postřehy z 23. jednání ZM ze dne 22. 6.2022

Vážení přátelé,
zde jsou postřehy z 23. jednání ZM ze dne 22. 6.2022
👉 Jednání se účastnilo 11 zastupitelů, omluveni byli 4 ( S. Kováčiková, Z.Bulava, M. Kratochvíl, K. Klepáček).
👉 Ředitel Bílovecké nemocnice Ing. Zajíc podal zprávu o činnosti nemocnice a opravě odstavné plochy uvnitř areálu. Děkujeme.
👉 Schválili jsme závěrečný účet města i účetní uzávěrku, výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsme vzali na vědomí.
👉 Schválili jsme rozpočtové opatření č. 10 i s doplněním, kterým jsme akceptovali dotaci na rekonstrukci ZŠ a MŠ Stará Ves a na Rekonstrukci tělocvičny ZŠ TGM.
👉 Osobností města Bílovce byl jmenován pan Zdeněk Pilich. Srdečně blahopřejeme!
👉 Prodali jsme zájemcům pozemky i projednali jednu změnu územního plánu.
👉 Poděkovali jsme paní Szotkowské a celému jejímu týmu za vedení Sociálního zařízení našeho města.
👉 Opoziční zastupitelé kritizovali některé osadní výbory, že nepíší zápisy, a tudíž o jejich činnosti nevědí.
👉 Proběhla diskuze na téma odpadového hospodářství a třídění dopadu. Nebudeme komentovat, že jeden pan zastupitel nevěděl, že nádoby na tříděný odpad jsou domácnostem poskytovány zdarma, jeden dokonce tvrdil, že jeho se třídění netýká.
👉 Přesto považujeme toto zasedání za konstruktivní, jasné a bez osobních invektiv.
☀ Přejeme vám klidné a zasloužené dny plné sluníčka a odpočinku.
Vaše BC 15 se těší na setkání s vámi. 💙
Bílovec je naše srdcovka.

Volby 2022

Volby se pomalu blíží, a my do toho opět půjdeme s Vámi 💪🤝

Začínáme sbírat podpisy, abychom mohli kandidovat✍️
👉 naše kandidátka je připravena, brzy Vás s našimi kandidáty seznámíme
👉 nejsme politická strana, proto jako nezávislé uskupení potřebujeme na podporu své kandidatury sesbírat určitý počet podpisů Vás, občanů našeho města a místních částí
👉 budeme Vás obcházet s podpisovými archy a žádáme Vás o podporu.
👉 svým podpisem pro naši kandidaturu se k ničemu nezavazuje u vlastních voleb
👉 můžete podpořit současně více kandidátek nezávislých subjektů
👉 pokud byste nám chtěli pomoci sbírat podpisy, byli bychom moc rádi, ozvěte se nám, a domluvíme se
Chcete se na cokoliv zeptat nebo nám něco sdělit? Pište, volejte, jsme tady pro Vás.

Bílovec je naše srdcovka 💙
Vaše BC15

Postřehy z mimořádného zasedání ZM z 20.4.2022

Vážení přátelé,

přinášíme postřehy z 22. jednání ZM, které se uskutečnilo 20. dubna 2022.
👉 uctili jsme minutou ticha dva zesnulé, bývalé zastupitelé města Bílovce, MUDr. Aloise Širůčka a Ing. Milana Bzonka.
👉 vzali jsme na vědomí informace jednatele SLUMBI spol. s r.o. o fungování a plánech této městské společnosti.
👉 schválili jsme zprávu Městské policie, která hodnotila bezpečnostní situaci ve městě.
👉 vzali jsme na vědomí zprávy o hospodaření v lesích a odpadovém hospodářství ve městě.
👉 uzavřeli jsme smlouvy o nájmech bytů z důvodů zvláštního zřetele, dále pak darovací smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí, které jsou pro občany města důležité.
👉 nebylo přijato usnesení ve věci změny územního plánu a ve věci Informace o Bílovecké nemocnici.
👉 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7, které vyčleňuje prostředky na důležité investice a také například umožňuje žadatelům využít letos finanční částky, které nemohly být v loňské covidové době využity dle plánu – vraceli jsme ŠSK, Fotbalovému klubu, na provoz kina, hasičům, Svazu tělesně postižených. Jsme velmi zklamaní, že ani jeden opoziční zastupitel toto nepodpořil! Máme za to, že toto by občané měli vědět.
👉 v podnětech občanů byly vzneseny připomínky k autobusové zastávce a louži před Restaurací U Holubů, k nedodržování zákazu zastavení na žluté čáře a k průjezdu traktorů a těžké techniky přes město.
👉 dalším tématem pak byla dlouhá diskuze občanky s p. Mrvou ohledně benefičního koncertu pro Ukrajinu, do které se následně zapojilo více zastupitelů. Pro bližší informace doporučujeme shlédnout záznam této diskuze.
👉 zlaté Bludišťáky získávají tentokrát p. Klepáček, který odešel z jednání se slovy: ,,Toto poslouchat nebudu“, v reakci na paní, která přišla na ZM diskutovat. A druhým vítězem je p. Burianová, která se obořila na radního M. Krchňáka, že není jeho kolegyně a nedovolila mu doříct svůj příspěvek. I tak může vypadat demokracie v praxi 🤷‍♂️
Přejeme všem občanům jasnou mysl a nebojte se vyjádřit svůj názor.
BC 15 se nechová arogantně a váš názor nás zajímá!

Bílovec je naše srdcovka 💙
Vaše BC15

Postřehy z mimořádného zasedání ZM z 30.3.2022

Vážení přátelé,
Postřehy z mimořádného zasedání ZM z 30.3.2022
👉 na programu byl jediný bod, který se týkal návrhu na výrazné navýšení podílu města na realizaci investičního projektu “Rekonstrukce a modernizace sportoviště ŠSK Bílovec“ v celkové výši 4 859 616 Kč (původní výše podílu města schválená ZM byla 3 miliony Kč)
👉 ZM tuto žádost neschválilo právě z důvodu výrazného navýšení celkových předpokládaných nákladů (a tím pádem vlastního podílu města)
👉 zastupitelé za Bíloveckou 15 tento návrh na navýšení nákladů na projekt nepodpořili
👉 dáváme přednost vyčlenění finančních prostředků na jiné, podle nás potřebnější investiční akce (střecha haly ZŠ Komenského, opravy a rekonstrukce ve školách, nutné rekonstrukce kanalizací, a další)
👉 za posledních 9 let bylo městem investováno do sportovního areálu více než 28 milionů Kč
👉vážíme si činnosti této volnočasové organizace, ale po výrazném navýšení nákladů nám nepřijde přijetí dotace za těchto podmínek jako výhodné. Pravidla a podíl města byl na tento projekt jasně nastaven.
👉 Opozice má jiný názor, což je samozřejmě v pořádku. My ale máme za to, že mnohdy osobní útoky a nevhodná rétorika některých zastupitelů již hraničí se základní slušností.
👉 Ale názor si udělejte sami – odkaz na kompletní debatu můžete sledovat zde – https://live.publicstream.cz/…/21-zasedani…
Jsme tady pro Vás.
Vaše BC15 💙

Bílovecká patnáctka