Skip to content

KVALITA ŽIVOTA V BÍLOVCI aneb JAK NÁS VIDÍ NEZÁVISLÍ POZOROVATELÉ?

Vážení přátelé,
dovolujeme si stručně reagovat na nový projekt Obce v datech, který hodnotí kvalitu života v jednotlivých místech ČR.

Bílovec byl zařazen na 122. místo ze 206 sledovaných měst – index kvality života byl stanoven na 4,6 (na stupnici 0-10, kde 10 je maximum).
V rámci MS kraje je Bílovec na 4. místě ze 22 sledovaných měst.

Je vidět, že Bílovec na tom určitě není úplně špatně, nicméně vždy je prostor ke zlepšení.
Některé věci se dají ovlivnit více, některé méně – záleží ale na každém z nás, jak je schopen a ochoten přispět k tomu, aby byl Bílovec lepším místem pro život.

My z Bílovecké 15 budeme vždy podporovat a činit kroky k tomu, aby to tak bylo a vždy budeme stát na Vaší straně.

Napište nám, v čem vidíte silné a slabé stránky Bílovce Vy.

Uvědomujeme si, že žádný výzkumný projekt tohoto typu nemůže být 100% objektivní, nicméně silní partneři stojící za tímto projektem mu zcela jistě dávají punc jisté důvěryhodnosti.
Projekt má za cíl výhledově opakovat vyhodnocování jednotlivých sledovaných parametrů a aktualizaci indexu, potažmo žebříčku.

Stručně o projektu:
– hlavním konzultačním partnerem projektu, který ověřuje všechna data, je renomovaná auditorská společnost Deloitte Česká republika
– partnerem projektu je Skupina ČEZ
– v projektu se sledují obce s rozšířenou působností
– nejlepším místem pro život v ČR byly určeny Říčany, prvenství v rámci MS kraje si pak odnesl Frýdlant nad Ostravicí
– projekt hodnotí kvalitu života ve 3 hlavních oblastech
– zdraví a životní prostředí (dostupnost zdravotní péče, zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí)
– materiální zabezpečení a vzdělání (zaměstnanost, ekonomická úroveň a vzdělání)
– vztahy a služby (dostupnost služeb, doprava, bezpečnost, aktivita a pohyb občanů)

Další podrobnosti o celém projektu můžete nalézt na stránkách projektu www.obcevdatech.cz

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Focení s Bíloveckou 15.

Vážení přátelé, ve čtvrtek 21.6.2018 chceme vytvořit několik společných fotek.
Nechceme ale pouze „oficiální“ předvolební fotografie BC 15, a proto chceme pozvat všechny přátele, známé, podporovatele, a rodinné příslušníky – přijďte nás podpořit a vyfotit se s námi.

Pojďme do toho společně, Bílovec to potřebuje!

Sejdeme se ve čtvrtek 21.6.2018 v 17:30 hodin u DDM.
Těšíme se na Vás.

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Naše odpovědi na čtvrtou otázku do Bíloveckého zpravodaje – Co byste vzkázali a doporučili budoucím zastupitelům?

Mgr. Renata Mikolašová</strong>
Nikdy nedovolte, aby vás strach z prohry vyřadil ze hry! Vyslechněte občany, nebojte se opačných návrhů – mohou vám ukázat jiný pohled a dát zároveň novou naději pro různá rozhodnutí.

>Pavel Ulman
Budoucím zastupitelům bych vzkázal, aby víc naslouchali občanům a nechtěli si hrát na politiky. Je potřeba si uvědomit, že ne vždy musí být nejlepší to, co chci já.

Zbyněk Bajnar
Ne jen novým zastupitelům chci vzkázat, Bílovec a okolí bude takové, jak budeme chtít a jak si ho uděláme!

Mgr. Ivo Melecký
Budoucím zastupitelům přeji, aby nemuseli pravidelně slýchávat připomínky k tomu, jak to někdo dělal špatně, ale aby konečně nastalo období férového jednání a vzájemné spolupráce.

Petr Klimek
Aby lépe naslouchali občanům a aby jejich motivací pro práci ve prospěch našeho města nebyly osobní zájmy, ale morální integrita a konkrétní vize lepšího Bílovce.

Naše odpovědi na třetí otázku do Bíloveckého zpravodaje – Co se podle Vás povedlo/nepovedlo?

Mgr. Renata Mikolašová
Povedlo se naše město názorově několikrát tvrdě rozdělit, což vůbec nepovažuji za pozitivum.

Pavel Ulman
Pozitivně lze hodnotit zřízení služby senior taxi, která by měla našim starším spoluobčanům usnadnit cestování do Bílovce.

Zbyněk Bajnar
Jak říká pan starosta, žijeme v období blahobytu. A zde vidím kámen úrazu – město si nevytváří rezervy, neinvestuje do budoucích příjmů a spíše se zbytečně zbavuje majetku. Ano, šetříme na úrocích, pojistkách. Na straně druhé zvedáme mandatorní výdaje, bezhlavě rozdáváme všem. Je toto chování řádného hospodáře?

Mgr. Ivo Melecký
Protože jsem sám velmi aktivním členem v oblasti kultury, tak mě osobně mrzí, že se nepodařilo sladit organizaci kulturního dění na celoměstské úrovni ve spolupráci vedení města se všemi aktivními spolky a organizacemi.

Petr Klimek
V investiční oblasti se podařilo dokončit rozpracované investiční akce – např. Integrované záchranné centrum, knihovnu, nádvoří zámku či hřiště v Bravinném. Bohužel se také podařilo výrazně navýšit mandatorní výdaje a znechutit práci pro město velké spoustě lidí.

Naše odpovědi na druhou otázku do Bíloveckého zpravodaje – Jak hodnotíte svůj přínos pro rozvoj města ve volebním období 2014 – 2018?

Mgr. Renata Mikolašová
Jako zástupce Bílovecké 15 jsem od voličů získala 944 hlasů a byla to velká výzva. Chtěla jsem pracovat v Redakční radě zpravodaje, ale Rada města mě neschválila. Pak už jsem se do žádných komisí a výborů raději nehlásila a práci pro město jsem soustředila do mnoha obřadů, moderovala jsem řadu akcí a podpořila smysluplné projekty.

Pavel Ulman
Jako zástupce místní části se snažím, aby tyto nebyly ve vztahu k rozpočtu a k zájmu vedení města opomíjeny. Proto třeba nemohu souhlasit s nepřehlednou situací ohledně výstavby Společenského centra v Lubojatech, Jako dobrovolný hasič a předseda OV pravidelně připravujeme pro občany nejen naší vesnice různé akce a zajímavá setkání.

Zbyněk Bajnar
Mě, Bílovecké 15-ce, se povedlo tlumit megalomanské představy, věcně diskutovat a nastavovat jiný úhel pohledu zkušeností těm, kteří chtěli naslouchat a hlasovat pro Bílovec.

Mgr. Ivo Melecký
Mě, Bílovecké 15-ce se dařilo podporovat činnosti v oblasti aktivního kulturního a sportovního vyžití občanů.

Petr Klimek
Mě, Bílovecké 15 se podařilo zvýšit informovanost občanů o dění v našem městě. Výsledkem jejich následné aktivity tak byla např.realizace obnovy nádvoří zámku, kterou původně vedení města realizovat nechtělo nebo zabránění výstavbě megalomanského zábavního centra vedle městského hřbitova. Také se podařilo být konstruktivní a velmi korektní opozicí.

Naše odpovědi na první otázku do Bíloveckého zpravodaje – Jak hodnotíte toto volební období z pohledu dopadu na město?

Nedávno jsme vás informovali, že se připravuje rozšířené vydání Bíloveckého zpravodaje. Zajímá vás, na jaké otázky jsme odpovídali? Zveřejňujeme naše odpovědi na tu první: Jak hodnotíte toto volební období z pohledu dopadu na město?

Mgr. Renata Mikolašová
Čtyřletá práce v zastupitelstvu mi ukázala, že pokud nefungují vztahy a vzájemná spolupráce, pokud neumíme využít potenciál lidí, tak není něco v pořádku. A dobrou atmosféru žití nenahradí jen investované miliony, byť jsou velmi důležité a vím, že náležitě potřebné! Občané sice přivítají nový chodník nebo opravené nádraží, ale zároveň cítí absenci sdílené radosti, podpory a porozumění.

Pavel Ulman
Z mého pohledu bylo toto volební období spíše neúspěšné. Ve Výškovicích se bohužel i přes velkou snahu nepodařilo zprovoznit pohostinství ani obchod. Dokonce ani dlouhodobá prioritní investiční akce – vybudování chodníkového tělesa – nebyla dokončena. Můžeme jen doufat, že jednou dokončena bude! Na druhou stranu mě velice potěšila snaha a podpora občanů, kterým není lhostejný další rozvoj Výškovic.

Zbyněk Bajnar
Udělalo se toho mnoho, dobré jsme podpořili, vždy podpoříme , jiné přímo iniciovali. Prošel jsem zvláštním 4-letým obdobím, nabral zkušenosti a vystřízlivěl v rámci naivity. Naivně jsem si myslel, že všem zastupitelům jde o naše malé město, kde neplatí žádná vysoká politika, jakou vidíme v mediích. Není tomu tak! Od počátku šlo cítit spíše upřednostňování vlastního zájmu, ega před realitou a vizí do budoucna.

Mgr. Ivo Melecký
Uplynulé volební období na mě působí velmi rozporuplně. Na jednu stranu se povedlo dokončit mnoho důležitých akcí pro město a jeho občany, na druhou stranu byly prosazeny velmi nekoncepční projekty, které svou finanční náročností negativně přesahují toto volební období – příkladem je budova Besedy. Myslím si, že hlavně budově zámku by měla být věnována daleko větší pozornost, protože je dominantou města a jeho potenciál je prozatím málo využíván.

Petr Klimek
Toto volební období nemohu hodnotit pozitivně. Nově zvolení představitelé vedení města nedokázali svým chováním a rozhodováním budovat atmosféru důvěry a optimismu.


Bílovecká patnáctka