Skip to content

Milí přátelé, vážení příznivci DDM,

od 17 hodin bude v neděli 26. 11.  2017 ve vestibulu a v sále Domu kultury v Bílovci probíhat výstava vánočních prací dětí i dospělých z kroužků DDM a jiných organizací, se kterými dům dětí spolupracuje. Poté následuje koncert Martina Chodúra. Vnímáme tento hudební počin jako úžasné předvánoční naladění a zpestření kulturní nabídky našeho města.

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Máme za sebou volby do Parlamentu ČR.

Jasný vítěz, zklamání poražených, na poslední chvíli odřené uši, ale jsou tam! Jak to bude dál? Podaří se vítězi najít koaličního partnera? Co říkáte na výsledky voleb vy? Sledovali jste, jak se volilo v Bílovci? Jaký je Váš názor?

Nadějné podzimní dny Vám přeje Vaše BC 15

Mimořádném zasedání dne 17. 10. 2017.

Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání dne 17.10.2017 neschválilo uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu rodinného zábavního parku.

Vážíme si a děkujeme všem občanům, kteří přišli vyjádřit svůj názor.

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Mimořádné zastupitelstvo se blíží!

Rada města (p.Mrva, p.Kováčiková, p.Buriánová, p.Nossek, p.Kratochvíl) doporučila Zastupitelstva města schválit smlouvu zajišťující vznik Zábavního parku za hřbitovem. Jaká bude kolem tohoto bodu diskuze?Jak budou hlasovat ostatní zastupitelé? Přijďte se podívat na mimořádné jednání Zastupitelstva města v úterý 17. října v 15:00 hodin!!!

Televizní reportáž k výstavbě Zábavního parku. Bohužel žádná zmínka o tom, že by Zábavní park měl být vybudován za městským hřbitovem. Navíc použité záběry z jiných zábavních center neodpovídají tomu, co by mělo vzniknout v Bílovci.
Události v regionech

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Podpisové petiční archy.

Milí přátelé, obyvatelé našeho města,
pokud chcete sami rozhodnout o výstavbě Zábavního parku, podpořte Petici na vyhlášení referenda.

Podpisové petiční archy jsou k dispozici do 16. 10. 2017 16:30 hodin i na těchto místech:

– prodejna nábytku Jana Faldíková na adrese 17. listopadu 449/24, Bílovec
– Ječmínek kafé a cestovní agentura na adrese Slezské nám. 46, Bílovec
– Holičství a kadeřnictví u koslela na Slezském nám. 46, Bílovec

Nebojte se vyjádřit svůj názor!
Petiční výbor

Bílovečtí Zastupitelé, nechte rozhodnout nás občany.

Petice za vyhlášení referenda o realizaci záměru výstavby Rodinného zábavního parku na Ostravské ulici za hřbitovem.

žádáme, aby o realizaci záměru výstavby Rodinného zábavního parku rozhodli občané v referendu a ne jenom zvolení Zastupitelé města Bílovce. Referendum by mohlo proběhnout téměř bez nákladů během nadcházejících prezidentských voleb v termínu 12. – 13. ledna 2018

Petiční výbor zastupuje Petr Zátopek Bílovec 74301

Komu bude petice předána: Zastupitelům města Bílovce

Odkaz na petici on-line do zahájení mimořádného jednání Zastupitelstva města v úterý 17. října v 15:00 hodin –

Petiční výbor

Základní umělecká škola v Bílovci a Potravinová sbírka 2017.

Naše škola organizuje při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby již čtvrtou sbírku potravin v Bílovci, a to ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Máme za to, že tato sbírka je projevem solidarity a ochoty udělat nezištně něco pro druhé, bez očekávání vlastního profitu. Věříme, že pro příjemce této pomoci se nejedná vždy „jen o jídlo“. Je také vyjádřením, že člověk ve svých nelehkých životních situacích není sám ve volném pádu, ale při překonávání těžkostí se má o co opřít. Pomoc tak nabývá nadmateriální charakter.

Sbírka určená široké veřejnosti proběhne od pondělí 16. října do středy 18. října 2017 v době od 8-12 hodin a od 14-18 hodin v předsálí ZUŠ Bílovec na Pivovarské ulici č.p. 124.  Žáci ZUŠ mohou svůj případný příspěvek odevzdávat již od středy 11. října 2017 do krabice pod dřevěnou lavicí.

Vhodné jsou trvanlivé potraviny (dětské výživy, kaše, piškoty, cukrovinky, cukr, mouka, rýže, těstoviny, luštěniny, olej, instantní polévky, čaj, káva, kakao, sirup, džemy, konzervy apod.)

Potraviny musí být v původních a nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby. Nepřijímají se potraviny vlastní výroby.

 

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Zveřejňujeme jeden z názoru na výstavbu Rodinného zábavního parku na Ostravské ulici za hřbitovem.

Ad/ Položme si otázku, který záměr je „lepší“?,
Bílovecký zpravodaj, červenec – srpen 2017
Při otevření a čtení úvodních dvou stran Bíloveckého zpravodaje jsem si nemohl nevzpomenout na plánované bourání Besedy a obdobné aktivity vedení města. Ale k věci.

Podnikatelská zóna či zábavní park?
Za   mne   jednoduchá   odpověď:
Ani jedno,   nejedná   se   o nevyužívanou plochu či brownfield, plocha za hřištěm a hřbitovem využití má – je to pole, tedy obhospodařovaná zemědělská půda. Nic nás nenutí tento stav měnit!

Podle zápisu z jednání Komise pro rozvoj města se jedná dále o pozemky hasičského cvičiště a židovského   hřbitova.   Na   ulici   Ostravské   zde   končí   katastr   Bílovce   a   navazuje   katastrální   území Velkých Albrechtic (Penny, čerpací stanice, STK). Účastnil jsem se veřejného projednání návrhu Územního   plánu   Bílovce.   Je   to   již   řadu   let,   ale   pokud   si   dobře   vzpomínám,   byla   jeho
zpracovatelkou potřeba určení vhodných ploch pro podnikání prezentována asi následovně:
Vlastní katastr Bílovce je již značně využitý a tato zmíňovaná lokalita se problematicky (hřbitov) nabízí, aby byla ponechána jako možná rezerva pro
drobné  podnikání (cca stolařství, zámečnictví ap.).
Laicky se mi tedy jeví poněkud rozporuplné tvrzení, že umístění zábavního parku (dle popisu) je v souladu   se   stávajícím   územním   plánem.   Takovýto   zábavní   park,   který   je   prezentován   jako „ojedinělý“, asi nemohl být v době zpracování územního plánu předpokládaný.
Parkoviště   až   pro   700   aut,   hala   10   000   m2,   až   3   500   návštěvníků   denně.   V   malebném   údolí maličkého města vedle hřbitova?

Občan tohoto příspěvku nechce být jmenován, protože nestojí o zviditelnění.


Bílovecká patnáctka