Skip to content

Postřehy z 23. jednání ZM ze dne 22. 6.2022

Vážení přátelé,
zde jsou postřehy z 23. jednání ZM ze dne 22. 6.2022
👉 Jednání se účastnilo 11 zastupitelů, omluveni byli 4 ( S. Kováčiková, Z.Bulava, M. Kratochvíl, K. Klepáček).
👉 Ředitel Bílovecké nemocnice Ing. Zajíc podal zprávu o činnosti nemocnice a opravě odstavné plochy uvnitř areálu. Děkujeme.
👉 Schválili jsme závěrečný účet města i účetní uzávěrku, výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsme vzali na vědomí.
👉 Schválili jsme rozpočtové opatření č. 10 i s doplněním, kterým jsme akceptovali dotaci na rekonstrukci ZŠ a MŠ Stará Ves a na Rekonstrukci tělocvičny ZŠ TGM.
👉 Osobností města Bílovce byl jmenován pan Zdeněk Pilich. Srdečně blahopřejeme!
👉 Prodali jsme zájemcům pozemky i projednali jednu změnu územního plánu.
👉 Poděkovali jsme paní Szotkowské a celému jejímu týmu za vedení Sociálního zařízení našeho města.
👉 Opoziční zastupitelé kritizovali některé osadní výbory, že nepíší zápisy, a tudíž o jejich činnosti nevědí.
👉 Proběhla diskuze na téma odpadového hospodářství a třídění dopadu. Nebudeme komentovat, že jeden pan zastupitel nevěděl, že nádoby na tříděný odpad jsou domácnostem poskytovány zdarma, jeden dokonce tvrdil, že jeho se třídění netýká.
👉 Přesto považujeme toto zasedání za konstruktivní, jasné a bez osobních invektiv.
☀ Přejeme vám klidné a zasloužené dny plné sluníčka a odpočinku.
Vaše BC 15 se těší na setkání s vámi. 💙
Bílovec je naše srdcovka.

Bílovecká patnáctka