Skip to content

BC 15 jde do toho s Vámi!

sbirkapotravin_0ZUŠ v Bílovci opět pořádá Potravinovou sbírku pro maminky s dětmi v azylových domech, pro lidi bez přístřeší či v nouzi. BC 15 se stejně jako loni do této sbírky aktivně zapojila .

Věříme, že svým malým dárkem uděláme radost a pomůžeme tam, kde je potřeba.

 

Bílovec je naše srdcovka – Vaše BC15.

Velká Vánoční Sára show.

plakat_final_web

Milí kamarádi,přátelé a známí,
dovoluji si Vás oslovit jménem svým a jménem několika obyčejných bíloveckých občanů, kterým není vlastní lhostejnost a rozhodli se zcela nezištně a bez jakýchkoliv nároků pomáhat.

Letošní" Velká Vánoční Sára show",bkterá se bude konat 4.12 .2015 je věnována těžce nemocným dětem,které se léčí na Oddělení dětské hematoonkologie FN v Ostravě. Výtěžek z celé akce a z
celých půlročních příprav poputuje na charit.účet, který jsme pro toto oddělení zřídili.

V 1.kole naší charitavní akce byl Bílovec neskutečně solidární. Nasbírala se materiální pomoc ve formě hraček, zdr. potřeb, plen a dalších věcí v hodnotě cca 110 000 kč.

Pevně věříme, že ani v druhém kole, kterým je finanční sbírka, Bílovecko nezklame. Za vybrané peníze nakoupíme zdravotnické potřeby jako jsou pojízdné stojany na infuze, lepší vybavení pokojů dětí, sociálních zařízení a herny. Pokud by se podařilo nasbírat víc než 200 000 Kč, zakoupíme pro toto oddělení nový monitor životních funkcí.

Video, které si dovoluji Vám v tomto emailu zaslat, nejlépe poukáže bez dlouhých výkladů, jak důležitá je pomoc každého z nás.

Nikdo z nás nikdy neví, kdy bude podobnou pomoc potřebovat sám. A to je hlavní důvod, proč jsme začali pomáhat my, chceme rozdávat smích a štěstí. Zkuste to taky. Pomozte těmto dětem jakoukoliv finanční částkou na číslo účtu, které najdete na konci našeho klipu.

Předem Vám všem, kteří přispějete a jste s námi, děkuji.

Zdravím Vás a přeji Všem jen krásné a pohodové dny.
Loskotová Martina.

https://vimeo.com/141029856

10. zasedání zastupitelstva města očima BC 15.

10. zasedání Zastupitelstva města Bílovec trvalo cca 4 hodiny. Přinášíme Vám tentokrát tyto postřehy:

1. Ředitel bílovecké nemocnice  Ing. Kamil Mašík informoval o personálních změnách v představenstvu této společnosti, kdy v horizontu jednoho měsíce bude z představenstva odvolán právě on  a MUDr. Dagmar Palasová. Také informoval o petici zaměstnanců nemocnice požadující odvolání primářky MUDr Dagmar Palasové. Není to tak dávno, kdy před zastupiteli hovořil jen v samých superlativech.

2. Vzali jsme na vědomí koncepci využití bytového a nebytového fondu města. Byli jsme ujištěni, že každá jednotlivá investice bude vždy projednávána v Zastupitelstvu města. Tomu jsme moc rádi.

3. Co bude s Besedou? Opětovně nebyl předložen návrh na vyjádření se k obdržené nabídce na odkup této nemovitosti. Na druhou stranu byla zastupitelům zaslána vizuální dokumentace přestavby tohoto objektu. Zajímá Vás, kolik by město za takovouto rekonstrukci zaplatilo?

4. Byl nám předložen materiál, který mapuje objekty ve městě, které byly označeny jako nevzhledné. Tento materiál vzbudil v našich řadách velkou diskuzi. Uvidíme, co bude dál.

5. Zastupitelům města byl doručen dopis pana Sláčala, v němž  označuje Petra Klimka z nekalého ovlivňování při rozhodování zastupitelů. O co se jedná?

Na minulém zastupitelstvu nebyl Ing. Sláčalovi  schválen prodej pozemku p.č.2373/1  za cenu 408 Kč/m2. Petr Klimek vystoupil s názorem, že cena za takto lukrativní pozemek je příliš nízká a nabídka může být i spekulativní vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu velký pozemek, kde může stát i více domů.  Pan Sláčal v dopise  uvádí, že jej Petr Klimek označil za spekulanta a ovlivnil tak hlasování zastupitelů. Petr Klimek se ohrazuje, že nenazval pana Sláčala spekulantem!!! Pan Mrva se důrazně postavil za to, že pan Klimek pana Sláčala za spekulanta označil.

Tak, milí občané, udělejte si obrázek sami. Posuďte, co kdo říká a co kdo slyší. Nutno ještě dodat, že dnes nebyl schválen prodej tohoto pozemku za cenu 586 Kč/m2 pro jiného zájemce. Jedná se o příjem peněz do rozpočtu města. Pan starosta Mrva řekl, že bude hlasovat proti tomuto prodeji, je to prý nemorální!  Ještě že máme tak morálního pana starostu, viďte 🙂 !

Přejeme Vám pěkné podzimní dny.

Bílovec je naše srdcovka – Vaše BC15.

O Besedě v Bílovci se stále jen debatuje, objekt zatím chátrá.

Několik let chátrala, ale nyní existují rovnou dva návrhy na její budoucí využití. Řeč je o budově Besedy v Bílovci. Který koncept však „zvítězí“, bude jasné zřejmě v září.

Dlouhé minuty debatovali bílovečtí zastupitelé na svém posledním předprázdninovém zasedání o bodu s názvem Nemovitost č. p. 693 v Bílovci Beseda. Bývalá školní družina již několik let chátrá.

Město se ji sice snažilo několikrát prodat, ale neúspěšně. Přitom návrhů bylo několik. Mohlo tam vzniknout obchodní centrum, sportovní areál s restaurací a ubytováním, či velké železářství.

Zájemce o koupi

Nyní, když město počítá s tím, že by objekt sloužil místním spolkům, se objevil zájemce o koupi.

Z jeho záměru vyplývá, že by v objektu vznikla cukrárna s venkovním posezením, fyzioterapie, hlídání dětí a ubytovací kapacity. „Žádost byla předložena před více než dvěma měsíci a my to jen bereme na vědomí. Co teda s Besedou bude?“ otázal se zastupitel Petr Klimek (Bílovecká patnáctka).

Starosta Pavel Mrva (ČSSD) mu odpověděl, že zájemkyni paní Sokolové bylo řádně odpovězeno v zákonné lhůtě. „Co se týká Besedy, je to záležitost dlouhodobá. Trvá minimálně šest let, kdy nevíme, co s tímto zařízením,“ přiznal starosta. Žádostí se podle něj zabývaly i komise a výbory města, přičemž jejich závěry nejsou jednoznačné. „Například finanční výbor jej navrhl prodat, ale za cenu sedm milionů,“ uvedl Pavel Mrva.

Projektová studie

V plánu rozvoje města je přitom Beseda vyhrazena pro spolkovou činnost a řada místních organizací výstavbu spolkového centra podporuje.

Město nyní proto připravuje koncepční využití celého areálu a zpracovává se i projektová studie, která bude zastupitelům předložena k posouzení zřejmě již v září.

Zastupitelé budou mít nelehké rozhodování. Případná přestavba Besedy bude velmi nákladná, ale na druhé straně by měly spolky jedno zázemí a nebyly by rozmístěny po celém městě.

Po přestěhování by však městu zůstalo několik prázdných prostor, se kterými by muselo nějak naložit. Pokud by Bílovec Besedu prodal, získal by nemalé finanční prostředky, které by mohl investovat do dalších objektů.

Volební bumerang

„Musíme zohlednit také názor občanů. Jsme rovněž schopni paní Sokolové nabídnout i další lokality. Není to o tom, že bychom něco záměrně brzdili, ale chceme materiál připravit precizně,“ doplnil starosta s tím, že ve volebních programech mnoha stran bylo, že Besedu prodávat nechtějí a rádi by ji zachovali pro spolkovou činnost.

Místostarostka města Sylva Kováčiková (Sdružení nezávislých) přirovnala Besedu k bumerangu, který se v každém volebním období vrací a nutí zastupitele přemýšlet jinak.

Město se podle ní investici nevyhne, ale je nutné zpracovat ekonomickou analýzu a v případě, že by se chátrající objekt prodal, mělo by být jasné, kam se spolky z mnohdy nevyhovujících prostor nastěhují.

Další zastupitelé navrhli, aby se některé spolky nastěhovaly do volných prostor v základní škole Wolkerova či na zámek. „Když je tady člověk, který má peníze a chce zainvestovat do města, byla by škoda, kdyby se to nevyužilo,“ nechal se slyšet zastupitel Rudolf Říman (KSČM).

Nakonec zastupitelé vzali návrh na vědomí a dalšími osudy Besedy se budou zabývat na příštím zasedání.
27.7.2015

Autor: Simona Mikšová

bilovec_beseda210212_galerie-980

Beseda v Bílovci. Ilustrační foto.Autor: Archiv Deníku

Převzato z  NOVOJIČÍNSKÝ DENÍK.CZ

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

velice nás těší, že se na webu města opět objevila anketa. Z právě aktuální ankety vyplývá, že většina z Vás má zájem o to, jak a o čem zastupitelé jednají.

Tak přinášíme náš pravidelný servis zpráv a postřehů.

Navzdory teplému počasí a dovoleným svolal pan starosta na 12. 8. 2015 pracovní zastupitelstvo, ze kterého se omluvil z důvodů čerpání své řádné dovolené. No comment!
Zastupitelé se sešli k projednání dvou dokumentů. První se týkal Koncepce bytů a nebytů. Pochvalu určitě zaslouží paní Monika Parvoničová, která materiál připravovala a odpovídala na dotazy přítomných.
Největší diskuze se vedla o Besedu a zámek.
Prodat Besedu vážnému zájemci a investovat nabyté finance do zámku?
Které spolky kromě Spartaku chtějí Besedu jako své zázemí?
Máme na to budovu opravit a následně zajistit provoz?
Můžeme tyto spolky umístit jinde?
Co navrhujete Vy, vážení čtenáři?
Nelehká otázka, nelehké rozhodnutí.

Druhý dokument předkládal pan tajemník spolu s paní Ing. Blankou Korbelovou – jednalo se o Zadávací řád. Všechny poznámky či připomínky budou po vzájemné dohodě zapracovány.

Téměř tříhodinové jednání má dva Bobříky mlčení – dva zastupitelé po celou dobu nevznesli jakýkoliv dotaz či poznámku, zkrátka nepromluvili. U některých patrně stačí jen zúčastnit se….

Pěkný zbytek léta.

Vaše Bílovecká 15.

Bílovec je naše srdcovka.

Vybíráme z Parlamentních listů ze dne 29. 4. 2015 .

Morální kredit politiků bývá často pochybný, povzdechl si starosta Bílovce.
BC 15 se ptá, proč pan starosta vzdychá? On sám již dvakrát kandidoval za někoho, koho během volebního období opustil. Kandidoval za Nezávislé a po zvolení přeběhl k ČSSD. V dalších volbách kandidoval za ČSSD a nyní již členem místní organizace není.  Neměl by spíše vzdychat volič??

A přidáváme jednu z otázek:

Jak jste se vyjádřil pro naše stránky, funkci starosty považujete za dočasnou. Máte tak nějaké politické ambice do budoucna? Láká vás například celostátní či krajská politika? Proč?

Dočasnost funkce starosty chápu tak, že je to politická funkce, kde ani tak nezáleží na kvalitě konkrétní osoby jako spíše na momentálním rozložení politických sil. Proto se na tuto funkci nechci citově ani jinak fixovat.
Mám k dispozici krátké období, během kterého musím co nejlépe pracovat ve prospěch města. Pokud za čtyři roky nebudu do funkce zvolen, pak se s klidným vědomím vrátím ke své dosavadní profesi ředitele gymnázia. Ačkoli o politické kariéře neuvažuji, nemohu do budoucna vyloučit žádnou možnost.

BC 15 se podivuje nad názorem, že nezáleží na kvalitě osoby starosty!!
Tato slova považujeme za výsměch voličům! Opravdu se s klidným vědomím vrátíte do funkce ředitele? A co svědomí???

 

Za Vaše názory a postřehy na Facebooku BC 15 Vám děkujeme.fbVaše BC 15.

Vážení spoluobčané,

je léto, jezdíme na dovolenou, aktivně odpočíváme…
Taky si určitě najdeme čas na dobrou knížku. Ale zajímavé příběhy se dějí všude kolem…

Napadá nás, kam zmizely z netu města ankety, které byly mnohdy důležitým faktem pro rozhodování vedení města?
Že by došly nápady?

Tak my se Vás ptáme:
1. Jak se Vám líbil Den města?
2. Co říkáte na usnesení z 9. zastupitelstva?
3. Chtěli byste v Bílovci někoho pochválit?

Za Vaše názory a postřehy děkuje BC 15.

Bílovec je naše srdcovka.
fb


Bílovecká patnáctka