Skip to content

Odpověď BC15 na starostův dopis.

[singlepic id=207 w=320 h=240 float=right]Vážený pane starosto,

Po projednání Vašeho dopisu ze dne 28. I2. 2OL5 pod č.j.MBC/34518/S/Zah177/2015 členy uskupení Bílovecká 15 se omlouváme za námi chybně zveřejněné informace
týkajícího se jednacího řádu Zastupitelstva města Bílovec.
Jsme velmi potěšeni, že navštěvujete naše stránky www.bilovecka15.cz

Za uskupení Bílovecká 15
Petr Klimek

Zastupitelé v Bílovci se opět zabývali prodejem Besedy.

Chceme prodat chátrající objekt Besedy, nebo nechceme? Na posledním zasedání Zastupitelstva města Bílovce bylo kvůli tomuto bodu zase rušno.

Za nenápadným názvem Prodej pozemku parcela číslo 948 a 949 v katastrálním území Bílovec město se ve skutečnosti ukrýval v poslední době jeden z nejdiskutovanějších objektů na území Bílovce. V doporučení rady města bylo objekt neprodávat.

To se však mnohým zastupitelům nezamlouvalo. „Majetková komise to projednala a doporučila prodej Besedy, takže bych dal protinávrh, že schvalujeme prodej v souladu s tímto rozhodnutím,“ uvedl zastupitel Ivo Melecký (Bílovecká patnáctka). Petr Faldík (ČSSD) se poté otázal, zda byl vůbec tento záměr zveřejněn.
Žádost je půl roku stará

Starosta města Pavel Mrva (ČSSD) odvětil, že se zastupitelé nevyjadřují k prodeji, ale k původní žádosti paní Sokolové (žádost byla podána začátkem léta pozn. red.). „To z toho usnesení není úplně zřejmé. Je tam psáno, že se jedná o prodej pozemku. Já ho nepodpořím, protože mám určité ustanovení z ČSSD, ale zajímá mě to, ať tomu správně porozumíme,“ doplnil svůj dotaz Petr Faldík.

Podle tajemníka Jiřího Hodice záměr zveřejněn skutečně nebyl. „Takže schválit prodej není možné. Návrh z rady zněl: tento objekt neprodávat, tak ani nedošlo ke zveřejnění záměru,“ konstatoval tajemník.

Rudolf Říman (KSČM) doporučoval návrh stáhnout a zveřejnit záměr prodeje. „Potom bychom se rozhodli. Co kdyby přišly další návrhy s vyššími cenami?“ podotkl zastupitel.

Pavel Mrva však znovu připomněl, že zastupitelé dnes pozemek nemůžou prodat. „To je hlasování o ničem,“ nechal se pak slyšet Rudolf Říman.
Žadné usnesení

Ivo Melecký označil návrh za zmatečný. „Píšete, že neschvalujeme prodej. Když nebyl zveřejněn záměr, nemůžeme schvalovat prodej. Ale jestliže napíšete, neschvalujeme záměr prodeje, tak bych to pochopil,“ řekl zastupitel, jenž zopakoval svůj původní protinávrh.

„Je otázka, jestli vůbec chceme zveřejňovat záměr prodeje, když nechceme prodávat. Je to nekorektní vůči zájemcům, kteří do toho investují čas i peníze. Několikrát se prodávalo a nikdy se neprodalo,“ připomněl starosta.

Zastupitel Melecký se však nedal: „Nevím, kde bereš tu jistotu, že nechceme prodat. Pojďme hlasovat, jestliže zastupitelstvo rozhodne, že to chce zveřejnit, tak se to zveřejní, když nechce, tak se to nezveřejní. Diskutujeme o tom pořád dokola.“ Starosta Pavel Mrva však měl za to, že mnohdy se vedou méně plodné diskuze, a toto je klíčové hlasování, kde není diskuze od věci.

Poté zastupitelé hlasovali o protinávrhu Iva Meleckého. Pro zveřejnění záměru prodeje Besedy však bylo jen sedm zastupitelů, jeden byl proti, sedm se zdrželo. Návrh proto nebyl schválen.

Vzápětí zastupitelé hlasovali o původně předloženém návrhu, tedy že neschvalují prodej Besedy. Pro bylo sedm z nich, osm se hlasování zdrželo, a tak nebylo přijato žádné usnesení.

Autor: Simona Mikšová
Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/zastupitele-se-opet-zabyvali-prodejem-besedy-20151215.html

Naše postřehy z 11. zasedání Zastupitelstva města Bílovce ze dne 8. 12. 2015.

1. Na více než tříhodinovém jednání bylo přijato mnoho navržených a důležitých usnesení.

2. Za přítomnosti JUDr. Karly Návedlové, po obsáhlé diskusi a po doplnění darovací smlouvy bylo schváleno darování pozemku p.č.775/4 v k.ú. Bílovec pro ŠSK Bílovec za účelem výstavby nového sociálního zázemí. Pan starosta se zdržel hlasování.

3. Byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek za komunální odpad tak i v příštím roce zůstane ve výši 500 Kč/osoba/rok.

3. Přidali jsme se k návrhu majetkové komise i finančního výboru zveřejnit záměr prodeje objektu tzv. České Besedy. Tento návrh podpořilo jen 7 zastupitelů a tudíž nebylo přijato žádné usnesení.

4. Kontrolní výbor měl zájem provést kontrolu hospodaření firmy SLUMBI spol s.r.o za rok 2015. Přestože pan jednatel firmy , Ing. Miroslav Brímus, rozsáhle hovořil, že mají vše v pořádku, že mají za sebou spoustu kontrol a hlídá je také dozorčí rada, při hlasování byl PROTI poskytnout kontrolnímu výboru jakékoliv podklady. Hlasování se samozřejmě zdrželi všichni členové rady města a také pan Říman i pan Kameníček. A opět jsme byli v poměru 7:8. A to pan starosta nabádal, že bychom měli jako zastupitelé táhnout za jeden provaz. Ale asi tím myslel něco jiného 🙁

5. Byly schváleny doplňující návrhy na pořízení změny územního plánu. Asi nejzajímavějším návrhem je změna územního plánu na části pozemku p.č.2585/1 patřícímu Správě železniční dopravní cesty u prodejny Hruška. Pozemek má ke svým podnikatelským aktivitám zájem využít firma MSV STUDÉNKA s.r.o.

6. Byl schválen prodej pozemku p.č.2212/1 o velikosti 1295 m2 do vlastnictví Bílovecká nemocnice a.s.za minimální cenu 400 Kč/m2 a to přesto, že majetková komise doporučila schválení prodeje Petru Klimkovi, který nabízel cenu 450 Kč/m2. Při žádosti o to, ať je v zápise z jednání zastupitelstva uvedeno, jak který zastupitel hlasoval, tak 7 z dnešních zastupitelů vedení města tento návrh nepodpořilo, jelikož si zřejmě nepřálo, ať je evidováno, jak hlasovali.

7. Byl schválen rozpočet na rok 2016. Součástí rozpočtu je vyčlenění finančních prostředků na splacení 3 úvěrů, které by měly být nahrazeny úvěrem novým, s nižší úrokovou sazbou, avšak v součtu o 5 mil. Kč vyšším.

8. Zjistili jsme, že od května 2015 město Bílovec platí 25 000 Kč/měsíčně fyzické osobě za tzv. PR. – napsání a zaslání článků na web města, do novin a dalších médií. I pro příští rok chtělo vedení města za tuto činnost vynakládat z veřejných zdrojů 300 000 Kč!!! Náš protinávrh na snížení této částky na 10 000 Kč/měsíčně byl podpořen a „prohlasován“ 8:7.

Bílovec je naše srdcovka  –  Vaše BC15.

 

Po čertech dobrá práce!

S hlubokou úctou se skláníme před všemi aktéry, kteří se v sobotu podíleli na slavnostním otevření knihovny. Laskavá přijetí a stálé úsměvy provázely celodenní doprovodný program.

Děkujeme a přejeme nové knihovně mnoho spokojených čtenářů a tvůrčích seniorů.

My příznivci nové knihovny určitě budeme!

Vaše BC 15.


Bílovecká patnáctka