Skip to content

Zpravodajské okénko

Tak nám ve schránkách přistál listopadový Bílovecký zpravodaj. Juuuu…to je ale chvály! A vše je zalité sluncem a spokojeností… Čtyři radní jsou jmenovitě vyzdviženi za to, že dělají svou práci. Chudák ten pátý, na toho se tentokrát nedostalo. Tak snad na něj nezapomenou příště. Anebo že by jeho práce nestála za pochvalu?

Co nás zaujalo dále? Starostův úvodník se jako obvykle neobešel bez vzletné citace. Nic nového! A zase tak vyhráli ti, kteří to tipovali. Taky jste si vsadili? Kladně vnímáme článek místostarostky Kováčikové o strastech stavebního dění. Městská policie opět zaujala a chtivého čtenáře svým sdělením určitě nezklamala. Hodnotíme spoustu pozvánek na různé akce, ale možná se v té široké nabídce (roztroušené po celém zpravodaji) trošku ztrácíme. Je dobře, že tištěné inzeráty zde mají také své místo. V neposlední řadě tleskáme všem občanům, kteří dosáhli mimořádného úspěchu ve svých zájmových i profesních činnostech.

Co dodat? Bílovec je naše srdcovka a jsme, milí občané, tady s Vámi.

Vaše BC 15

Potravinová sbírka

potravinovasbirka_2016_0003Bílovec je naše srdcovka, a proto podpoříme každou dobrou věc! I letos jsme přispěli na potravinovou sbírku, protože jsme přesvědčeni, že takový druh pomoci je nutný!

Vaše BC 15

BC 15 se zeptala….

Na minulém zastupitelstvu se starosta města vyjářil k dotazu na jednaní rady města k nejasnému ukončení nájmu firmy Kyklop network system s.r.o a i FA Zbyňka Bajnara. Zeptali jsme se přímo Zbyňka, jak tuto situaci bude řešit?

Určitě to budu řešit! Hrubě mě uráží slova starosty Mrvy a následně jsem se dozvěděl, že pomluvy o mě rozhlašuje i radní Nossek. Vždy jsem se účastnil jednání jak na úřadě, tak přímo na  radnici se starostou, dokonce se tohoto jednání účastnili i pan tajemník s paní Širůčkovou. Nic se úmyslně nezanedbalo, sám jsem při  jednání upozornil na další věci, které je nutné vyřešit. Byl dohodnutý postup, který pravě vypovědí počínal. Absolutně si neumím vysvětlit důvody tohoto, hlavně morálního selhání vedení města. Jsem místní podnikatel a tato ,,pomocná ruka“ vedení města je opravdu příkladná! Jen do nás!

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Postřehy z 18. jednání zastupitelstva města ze dne 4. 10. 2016

1. Město Bílovec má nového kronikáře! Tuto pozici získala paní Mgr. Eva Ševčíková, které tímto přejeme hodně úspěchů a invence.

2. Rada města se bude zabývat každým podnětem kteréhokoliv občana, který bude navrhovat finanční dar či odměnu pro úspěšného sportovce, kolektiv…. aj. Máte někoho ve svém okolí, kdo by si zasloužil jednorázovou finanční prémii?

3. Bodem programu byla diskuze starosty města se zastupitelem Zbyňkem Bajnarem ohledně pronájmu fa Kyklop. Touto causou se bude nadále zabývat kontrolní výbor.

4. Pan Nossek upozornil na zápis kontrolního výboru, kde vyčetl pochybení minulého starosty Klimka a paní Ing. Korbelové ohledně dotace na výstavbu Knihovny a centra pro seniory. Ostrá debata, při které starosta bral zastupiteli Klimkovi slovo…… podívejte se na video! Určitě to nebyla poslední diskuze na téma této stavby.

5. Padla spousta rozhodnutí o prodeji či neprodeji pozemků, někoho tato rozhodnutí potěší, jiného ne.

6. Jednohlasně se zastupitelé rozhodli nepovolit v Bílovci hrací automaty a vznik herny. Tato vyhláška platí již od roku 2011 a BC 15 bude vždy proti legalizaci hazardu.

7. Pochválili jsme postup města při realizaci parkovacích míst na Jeremenkově ulici.

Vsuvka – během jednání se rada města občerstvovala donesenými dobrotami v plastové misce. Dobrou chuť!

8. Nesouhlasili jsme s prodejem bytového domu se 6 bytovými jednotkami a přilehlého pozemků (téměř 2000 m2)na Komenského ul. za 2 250 000 Kč. Zdá se Vám to taky nízká částka?

9. Hlasitá diskuze se rozohnila ohledně předložené koncepce, která řeší návrh cesty v lokalitě horního Radotína. Uvedený dokument, který byl předložen všem zastupitelům, obsahoval nepravdivé skutečnosti o tom, že bylo jednáno s občany, kteří souhlasí s prodejem svých pozemků městu za 1Kč. Část jmenovaných občanů se dostavila na zastupitelstvo a důrazně se proti tomuto tvrzení ohradila. Nikdo s nimi nejednal!! Rada města (asi slepě) věřila panu Nastálkovi, že uvede do předloženého dokumentu pravdivé informace.
Ptáme se, co vedlo pana Nastálka k tomuto kroku??

Zajímavý byl dotaz starosty na přítomného občana, kde k projednávanému dokumentu dostal, když se jedná o věc neveřejnou? Byl tento dotaz vůbec na místě? Kde se má pak občan dozvědět, že figuruje v takové zprávě?

10. Přijetí úvěru, rozpočtový výhled, čerpat dotaci na sociální bydlení……čísla a čísla, důležitá rozhodnutí plná zodpovědnosti. Pokud chcete vědět víc, sledujte i nadále naše stránky.

11. Jednalo se více než 5 hodin, únava již byla patrná, a přesto jakoby černý hřeb jednání měl teprve přijít….a přišel! Citace soukromé korespondence, patrně neloajalita člena ČSSD, vyhrocené emoce! Podívejte se na záznam a zhodnoťte, kam až může zajít arogance a jízlivost…… třeba až do Vaší soukromé pošty!

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Potravinová sbírka 2016

sbirkaZákladní umělecká škola Bílovec organizuje při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby již třetí sbírku potravin v Bílovci, a to ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Sbírka určená široké veřejnosti proběhne v pondělí 17. října 2016 od 9.00-11.00 a od 14.00-18.00 v předsálí ZUŠ Bílovec na Pivovarské ulici č.p. 124. Žáci ZUŠ mohou svůj případný příspěvek odevzdávat již od pondělí 10. října 2016 do krabice pod dřevěnou lavicí.

Vhodné jsou trvanlivé potraviny (dětské výživy, kaše, piškoty, cukrovinky, cukr, mouka, rýže, těstoviny, luštěniny, olej, instantní polévky, čaj, káva, kakao, sirup, džemy, konzervy apod.)

Potraviny musí být v původních a nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby. Nepřijímají se potraviny vlastní výroby.

V loňské sbírce se sešlo mnoho stovek trvanlivých potravin v objemu přesahujícím 16 banánových beden. Poděkování patří všem jednotlivým dárcům, kteří přispěli a také dvěma subjektům, které dokázali svůj příspěvek zkoordinovat a předat v opravdu velkém množství. Byla to Základní škola J. A. Komenského ve Fulneku (zajistila M. Kubíčková) a Bílovecká patnáctka (zajistil P. Klimek).


Text z www.zusbilovec.cz

Sbírka pro Diakonii Broumov

broumovDiakonie Broumov, sociální družstvo

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
> Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
> Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
> Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
> Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
> Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
> Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
> Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
> Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
> Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
> Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
> ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
> nábytek
> znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: dne:19. a 20. 9.2016 od 8,00 do 18,00 hodin
místo: Městský úřad Bílovec, 17. listopadu 411
(domeček na parkovišti za městským úřadem)


Bílovecká patnáctka